Skip to main content
Blog
Blog

Puljemidler når nye målgrupper og bygger bro mellem højskoler og lokalsamfund

En ny evaluering fra Videncenter for Folkeoplysning af to puljer på højskoleområdet viser, at puljemidlerne har givet en stor del af højskolerne mulighed for at nå nye målgrupper, etablere nye samarbejdsrelationer og nedbryde grænser mellem højskolerne og det omkringliggende samfund.

Foredrag, festivaler, udstillinger og undervisningsforløb er blot nogle af de mange forskellige aktiviteter, der er kommet ud af to puljer på højskoleområdet, Folkeoplysningspuljen og Den Internationale Pulje, som fra 2014-2016 har givet en lang række højskoler mulighed for at kaste sig ud i nye projekter med fokus på at åbne højskolerne for omverdenen lokalt og internationalt og skabe nye samarbejdsrelationer med andre aktører og målgrupper.

Puljemidlerne fra Kulturministeriet udgør samlet 6,6 mio. kr. i perioden 2014-2016 og administreres og uddeles af Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD), som har bedt Videncenter for Folkeoplysning (Vifo) om at udarbejde en ekstern evaluering af puljernes anvendelse.

I en ny rapport ser Vifo derfor nærmere på disse projekter og dokumenterer, hvordan og hvorvidt de forskellige projekter har opfyldt formålet med puljerne. Rapporten samler derudover op på de aktiviteter, der er gennemført, og erfaringer, som kan inspirere andre højskoler. 

Evalueringsrapporten viser, at projekterne i høj grad har skabt mere åbenhed og nye samarbejdsrelationer for højskolerne. Højskolernes succesoplevelser er især knyttet til de konkrete arrangementer og produkter samt mødet med lokalsamfundet, men samtidig viser evalueringen, at samarbejdet med eksterne partnere også har været den største udfordring. 

Læs mere om projekternes oplevede succeser og udfordringer, samt på hvilken måde projekterne vurderes at få betydning for højskolernes praksis fremadrettet, på Vifos hjemmeside.

Læs artiklen: Puljemidler når nye målgrupper og bygger bro mellem højskoler og lokalsamfund

Login (1)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

L-aħħar diskussjonijiet

EPALE 2021 Thematic Focuses. Let's start!

We invite you to enrich what is set to be an intense year ahead with your contributions and expertise! Let's start by taking parto in this online discussion. The online discussion will take place Tuesday 9 March 2021 from 10 a.m. to 4 p.m. CET. The written discussion will be introduced by a livestream with an introduction to the 2021 Thematic Focuses, and will be hosted by Gina Ebner and Aleksandra Kozyra of the EAEA on the behalf of the EPALE Editorial Board.

More

Diskussjoni ta’ EPALE: Il-forniment ta’ tagħlim ta’ ħiliet bażiċi

Il-ħiliet bażiċi huma trasversali. Dawn mhumiex rilevanti biss għall-politika edukattiva, iżda huma rilevanti wkoll għall-politiki tal-impjiegi, tas-saħħa, soċjali u ambjentali. Il-bini ta’ miżuri ta’ politika koeżivi li jappoġġjaw lill-persuni bi ħtiġijiet bażiċi ta’ ħiliet huwa meħtieġ mhux biss biex il-Perkorsi ta’ Titjib tal-Ħiliet ikunu suċċess, iżda wkoll biex jgħinu fil-bini ta’ soċjetajiet aktar reżiljenti u inklużivi. Id-diskussjoni online se ssir f’din il-paġna fis-16/17 ta’ Settembru bejn l-10:00 u s-16:00 CET u se tkun immoderata mill-Koordinaturi Tematiċi ta’ EPALE tal-EBSN

More