Skip to main content
News
Aħbarijiet

Online vzdelávanie v oblasti tvorby, implementácie a monitorovania stratégií vzdelávania dospelých

V rámci projektu „DIMA  - Nástroj pre tvorbu, implementáciu a monitorovanie stratégií vzdelávania dospelých“ bolo vytvorených 9 modulových vzdelávacích programov k tejto tematike.

V súčasnosti prebieha pilotné overenie a hodnotenie týchto vzdelávacích programov. Vzdelávacie programy sú prístupné zadarmo v slovenčine na http://dima-project.eu/en/  v časti e-learning.

Jedná sa o nasledovné moduly:

Modul 1: Čo je politika?

Cieľom tohto modulu je poskytnúť študentom príležitosť na preskúmanie častí a stupňov tvorby politiky a diskutovať o dôležitosti politiky vzdelávania dospelých. Študenti budú kriticky testovať zámery a charakteristiky politiky.

Modul 2: Analýza potrieb

Cieľom tohto modulu je rozvinúť schopnosti na vykonanie analýzy potrieb v oblasti vzdelávania dospelých. Študenti budú mať možnosť rozvinúť operatívne porozumenie s procesom analýzy potrieb a techník vykonávania kvalitatívneho a kvantitatívneho zberu dát a analýzy.

Modul 3: Zainteresované strany a konzultácie

Cieľom tohto modulu je previesť študentov jednotlivými krokmi návrhu konzultačného procesu medzi zainteresovanými osobami v oblasti politiky vzdelávania dospelých a modelov identifikácie zúčastnených strán.

Modul 4: Tvorba politiky ako proces

Cieľom tohto modulu je opísať kroky tvorby politiky vzdelávania dospelých. Študenti budú kriticky skúmať “čo je a čo nie je “tvorba politiky” a 5 stupňov tvorby politiky.

Module 5: Rozvíjanie stratégie

Cieľom tohto modulu je poskytnúť postup rozvoja stratégie a poverenia kľúčových zainteresovaných strán (tvorcovia politiky, poskytovatelia vzdelávania dospelých) za účelom rozvoja stratégií vzdelávania dospelých, akčné plány a programy.

Modul 6: Implementácia stratégie

Cieľom tohto modulu je previesť študentov stupňami procesu implementácie stratégie a vysvetliť princípy organizačnej hierarchie, rozdelenie zdrojov, nastavenie kontrolných procesov a zodpovednosť za implementáciu stratégie.

Modul 7: Monitorovanie a hodnotenie

Cieľom tohto modulu je skúmať základné koncepty plánovania, navrhovania a implementácie monitoringu a vyhodnotenia politiky vzdelávania dospelých. Študenti budú kriticky testovať štandardy a indikátory a porozumejú dôležitosti monitorovania a hodnotenia.

Modul 8: Obnovenie politiky

Cieľom tohto modulu je vysvetliť proces obnovovania politík a ich aktualizovania.

Modul 9: Štúdium na základe skúseností o tvorení politiky

Cieľom tohto modulu je previesť študentov škálou príkladov vzdelávania dospelých v Európe.

 

Login (0)
Tikketti

Trid tikteb artiklu?

Toqgħodx lura milli tagħmel dan!

Ikklikkja l-link t’hawn taħt u ibda ibgħat artiklu ġdid!

L-aħħar diskussjonijiet

EPALE 2021 Thematic Focuses. Let's start!

We invite you to enrich what is set to be an intense year ahead with your contributions and expertise! Let's start by taking parto in this online discussion. The online discussion will take place Tuesday 9 March 2021 from 10 a.m. to 4 p.m. CET. The written discussion will be introduced by a livestream with an introduction to the 2021 Thematic Focuses, and will be hosted by Gina Ebner and Aleksandra Kozyra of the EAEA on the behalf of the EPALE Editorial Board.

More

Diskussjoni ta’ EPALE: Il-forniment ta’ tagħlim ta’ ħiliet bażiċi

Il-ħiliet bażiċi huma trasversali. Dawn mhumiex rilevanti biss għall-politika edukattiva, iżda huma rilevanti wkoll għall-politiki tal-impjiegi, tas-saħħa, soċjali u ambjentali. Il-bini ta’ miżuri ta’ politika koeżivi li jappoġġjaw lill-persuni bi ħtiġijiet bażiċi ta’ ħiliet huwa meħtieġ mhux biss biex il-Perkorsi ta’ Titjib tal-Ħiliet ikunu suċċess, iżda wkoll biex jgħinu fil-bini ta’ soċjetajiet aktar reżiljenti u inklużivi. Id-diskussjoni online se ssir f’din il-paġna fis-16/17 ta’ Settembru bejn l-10:00 u s-16:00 CET u se tkun immoderata mill-Koordinaturi Tematiċi ta’ EPALE tal-EBSN

More

Avvenimenti li ġejjin