Skip to main content
News
Aħbarijiet

Nové profese potřebují nové dovednosti. Vzdělávání se musí změnit

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci společně s Výborem pro kulturu a vzdělávání Evropského parlamentu přijal zprávu o Nové agendě dovedností pro Evropu, kterou připravovala česká europoslankyně Martina Dlabajová (ANO/ALDE) ve spolupráci s bulharským kolegou Momchilem Nekovem (S&D). Zpráva prošla finálním hlasováním po dlouhých diskuzích o 513 pozměňovacích návrzích.

Nová agenda dovedností pro Evropu je dlouho očekávanou iniciativou, která se zaměřuje na potřebu zdokonalení evropských systémů vzdělávání a odborné přípravy v reakci na rychle se měnící hospodářské a společenské prostředí. „Situace na evropském trhu práce je alarmující. Abychom se co nejdříve dočkali viditelných výsledků a podpořili konkurenceschopnost a zaměstnanost v EU, musíme jednat ihned. K tomu má dopomoci Nová agenda dovedností,” říká europoslankyně.

Ve své zprávě Dlabajová poukazuje na problémy spojené se stávajícím systémem vzdělávání. „Více než 40 % zaměstnavatelů hlásí, že jen těžko hledá absolventy s odpovídajícími dovednostmi a kvalifikací. A není se čemu divit. Vzdělávací systém doposud nezvládá pružně reagovat na technologické změny, což se projevuje ve vysokých číslech nezaměstnanosti mladých“, upozorňuje M. Dlabajová, podle níž je potřeba zaměřit se především na lepší předvídání budoucích požadavků na dovednosti, které bude trh práce potřebovat během příštích let.

„Nové profese vyžadují nové dovednosti, ale i změnu myšlení. Potřebujeme vzdělávání, které bude mnohem více propojeno s trhem práce a bude odpovídat reálným potřebám zaměstnavatelů v praxi,“ zdůrazňuje europoslankyně a dodává, že právě bez spolupráce aktérů na všech úrovních a většího zapojení zaměstnavatelů se už dnešní systém vzdělávání neobejde.

Kromě principu „učení se prací" a potřeby získávání praktických zkušeností klade Dlabajová důraz na rozvoj STEM dovedností, měkkých a manažerských dovedností a na rozvoj podnikavosti mladých již od raného věku. Podle europoslankyně by se nemělo zapomínat ani na podporu řemeslných dovedností a probouzet v mladých zájem o technické a odborné vzdělávání.

Velkou výzvu zároveň vidí v digitalizaci. „V horizontu deseti let bude 90 % všech pracovních míst potřebovat určitou úroveň digitálních dovedností a my se na to musíme připravit,“ uvádí europoslankyně. Zpráva se proto zaměřuje také na kvalitní vzdělávání učitelů a zajištění silného pedagogického vedení na všech úrovních vzdělání. „Investice do profesního rozvoje učitelů a přilákání a motivace nových pedagogů je pro rozvoj dovedností v současné digitální revoluci klíčová,“ uzavírá zpravodajka, která považuje přijetí zprávy ve výborech za zásadní okamžik, který by měl odstartovat reformy evropského vzdělávacího systému. Zprávou se bude zanedlouho zabývat plénum Evropského parlamentu.

Login (0)

Trid tikteb artiklu?

Toqgħodx lura milli tagħmel dan!

Ikklikkja l-link t’hawn taħt u ibda ibgħat artiklu ġdid!

L-aħħar diskussjonijiet

EPALE 2021 Thematic Focuses. Let's start!

We invite you to enrich what is set to be an intense year ahead with your contributions and expertise! Let's start by taking parto in this online discussion. The online discussion will take place Tuesday 9 March 2021 from 10 a.m. to 4 p.m. CET. The written discussion will be introduced by a livestream with an introduction to the 2021 Thematic Focuses, and will be hosted by Gina Ebner and Aleksandra Kozyra of the EAEA on the behalf of the EPALE Editorial Board.

More

Diskussjoni ta’ EPALE: Il-forniment ta’ tagħlim ta’ ħiliet bażiċi

Il-ħiliet bażiċi huma trasversali. Dawn mhumiex rilevanti biss għall-politika edukattiva, iżda huma rilevanti wkoll għall-politiki tal-impjiegi, tas-saħħa, soċjali u ambjentali. Il-bini ta’ miżuri ta’ politika koeżivi li jappoġġjaw lill-persuni bi ħtiġijiet bażiċi ta’ ħiliet huwa meħtieġ mhux biss biex il-Perkorsi ta’ Titjib tal-Ħiliet ikunu suċċess, iżda wkoll biex jgħinu fil-bini ta’ soċjetajiet aktar reżiljenti u inklużivi. Id-diskussjoni online se ssir f’din il-paġna fis-16/17 ta’ Settembru bejn l-10:00 u s-16:00 CET u se tkun immoderata mill-Koordinaturi Tematiċi ta’ EPALE tal-EBSN

More