Skip to main content
News
Aħbarijiet

Tjømemodellen: Et mer yrkesrettet introduksjonsprogram:

 

I forbindelse med økt bosetting av flyktninger ønsket Nav i Tjøme kommune å prøve ut en alternativ modell for introduksjonsprogrammet for en mindre gruppe. 

Dette er i tråd med intensjonene i St.meld.30 (2015-2016) «Fra mottak til arbeidsliv – en effektiv integreringspolitikk»[og anbefalinger fra IMDi, hvor fleksibilitet og økt vekt på individretting av introduksjonsprogrammet betegnes som sentrale virkemidler for raskere arbeidsinkludering av flyktninger. Læreplanen i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere åpner videre for at språkopplæringen knyttes til arbeidslivsdomenet.

Les mer på nettstedet til Arbeid & Inkludering.

Login (0)

Trid tikteb artiklu?

Toqgħodx lura milli tagħmel dan!

Ikklikkja l-link t’hawn taħt u ibda ibgħat artiklu ġdid!

L-aħħar diskussjonijiet

EPALE 2021 Thematic Focuses. Let's start!

We invite you to enrich what is set to be an intense year ahead with your contributions and expertise! Let's start by taking parto in this online discussion. The online discussion will take place Tuesday 9 March 2021 from 10 a.m. to 4 p.m. CET. The written discussion will be introduced by a livestream with an introduction to the 2021 Thematic Focuses, and will be hosted by Gina Ebner and Aleksandra Kozyra of the EAEA on the behalf of the EPALE Editorial Board.

More

Diskussjoni ta’ EPALE: Il-forniment ta’ tagħlim ta’ ħiliet bażiċi

Il-ħiliet bażiċi huma trasversali. Dawn mhumiex rilevanti biss għall-politika edukattiva, iżda huma rilevanti wkoll għall-politiki tal-impjiegi, tas-saħħa, soċjali u ambjentali. Il-bini ta’ miżuri ta’ politika koeżivi li jappoġġjaw lill-persuni bi ħtiġijiet bażiċi ta’ ħiliet huwa meħtieġ mhux biss biex il-Perkorsi ta’ Titjib tal-Ħiliet ikunu suċċess, iżda wkoll biex jgħinu fil-bini ta’ soċjetajiet aktar reżiljenti u inklużivi. Id-diskussjoni online se ssir f’din il-paġna fis-16/17 ta’ Settembru bejn l-10:00 u s-16:00 CET u se tkun immoderata mill-Koordinaturi Tematiċi ta’ EPALE tal-EBSN

More