European Commission logo
Oħloq kont
News
Aħbarijiet

Podklady pro vedení F2F kurzu na podporu zapojení mužů do genderové problematiky byly obohaceny o výstup pro vedení webináře!

V rámci projektu Jak zapojit muže do genderových otázek a získat jejich podporu č. 2019-1-CZ01-KA204-061188, realizovaného prostřednictvím programu Erasmus+, byly vytvořeny 3 inovativní výstupy, s jejichž postupnou realizací a možností zapojení do nich jsou zájemci pravidelně seznamováni. 

Z důvodu koronavirové pandemie, která vedla k omezení osobního kontaktu, se vedoucí partner, kterým je Klub personalistů Moravy a Slezska, z .s., rozhodl obohatit výstup ve formě F2F kurzu o online webinář.

Webinář může nahradit nebo doplnit účast na F2F kurzu. Součástí výstupu je:

a) prezentace pro online výuku,

b) manuál pro lektora, který kurz bude vést.

Manuál slouží jako podklad lektora pro převedení F2F kurzu do online prostředí se zachováním maximální možné interaktivity a vzájemné spolupráce mezi účastníky. Webinář byl pilotován v létě 2021 a po zapracování dodatečných připomínek je pro zájemce volně k dispozici na na adrese: https://www.kpms.cz/projekty/, a to v českém a anglickém jazyce.

Mgr. Daniela Nyklová, manažerka projektu

 

Login (0)

L-aħħar diskussjonijiet

EPALE 2021 Thematic Focuses. Let's start!

We invite you to enrich what is set to be an intense year ahead with your contributions and expertise! Let's start by taking parto in this online discussion. The online discussion will take place Tuesday 9 March 2021 from 10 a.m. to 4 p.m. CET. The written discussion will be introduced by a livestream with an introduction to the 2021 Thematic Focuses, and will be hosted by Gina Ebner and Aleksandra Kozyra of the EAEA on the behalf of the EPALE Editorial Board.

More

Diskussjoni ta’ EPALE: Il-forniment ta’ tagħlim ta’ ħiliet bażiċi

Il-ħiliet bażiċi huma trasversali. Dawn mhumiex rilevanti biss għall-politika edukattiva, iżda huma rilevanti wkoll għall-politiki tal-impjiegi, tas-saħħa, soċjali u ambjentali. Il-bini ta’ miżuri ta’ politika koeżivi li jappoġġjaw lill-persuni bi ħtiġijiet bażiċi ta’ ħiliet huwa meħtieġ mhux biss biex il-Perkorsi ta’ Titjib tal-Ħiliet ikunu suċċess, iżda wkoll biex jgħinu fil-bini ta’ soċjetajiet aktar reżiljenti u inklużivi. Id-diskussjoni online se ssir f’din il-paġna fis-16/17 ta’ Settembru bejn l-10:00 u s-16:00 CET u se tkun immoderata mill-Koordinaturi Tematiċi ta’ EPALE tal-EBSN

More