Blog
Blog

SpLenDEd pomaga pri izobraževanju odraslih z učnimi težavami

Na povezavi https://splendedapp.eu/ je na voljo Ocenjevalnik SpLenDED za preverjanje učinkovitosti lastne izobraževalne ponudbe.

Izobraževalci odraslih se pogosto srečamo z odraslimi udeleženci, ki se jim je zataknilo med formalnim izobraževanjem. Nekateri med njimi so zagotovo tisti, ki se skozi šolanje prebijali s specifičnimi učnimi težavami (disleksija, dispraksija, motnja pomanjkanja pozornosti/ hiperaktivnost, diskalkulija in disgrafija), ki niso bile nikoli diagnosticirane. Tisti, ki so z nami delili svoje zgodbe, poročajo, da so bili označeni za lene ali neumne. Ker niso prejeli ustrezne podpore, da bi lahko v celoti razvili svoje veščine in kompetence, je izobraževanje zanje dobilo negativen predznak. Izpostavljeni so večjemu tveganju za brezposelnost in socialno izključenost.

Kako lahko organizacije za izobraževanje odraslih pomagamo odraslim z učnimi težavami?

Projekt SpLenDEd – Skupno ogrodje za ponudnike izobraževanja odraslih  podpira  vključevanje odraslih udeležencev z učnimi težavami v izobraževanje odraslih. Več informacij o rezultatih projekta in o projektu samem je na voljo na spletni strani  splended.mozello.com.

Na povezavi https://splendedapp.eu/ je na voljo Ocenjevalnik SpLenDED za preverjanje učinkovitosti lastne izobraževalne ponudbe za udeležence s specifičnimi učnimi težavami. Predstavnike ponudnikov izobraževanja odraslih, izvajalce usposabljanja in vodje vabimo, da izpolnijo kratek vprašalnik o doseganju kriterijev in pridobite enotno oceno, ki prikazuje, kje dosegajo nivo odličnosti in kje se lahko še izboljšajo.

Uvodna stran Ocenjevalnika SpLenDEd.

Do zaključka projekta je še leto dni in v tem času bomo pripravili še Priročnik SPLenDEd z navodili za uporabo skupnega ogrodja in Vodnik po primerih dobre prakse za izboljšanje učinkovitosti izobraževalne ponudbe in vključevanja udeležencev s posebnimi učnimi težavami.

 

Helena Matavž je organizatorka izobraževanja odraslih in vodja projektov Erasmus + pri Andragoškem zavodu Maribor - Ljudska univerza.

Login (0)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

L-aħħar diskussjonijiet

EPALE 2021 Thematic Focuses. Let's start!

We invite you to enrich what is set to be an intense year ahead with your contributions and expertise! Let's start by taking parto in this online discussion. The online discussion will take place Tuesday 9 March 2021 from 10 a.m. to 4 p.m. CET. The written discussion will be introduced by a livestream with an introduction to the 2021 Thematic Focuses, and will be hosted by Gina Ebner and Aleksandra Kozyra of the EAEA on the behalf of the EPALE Editorial Board.

More

Diskussjoni ta’ EPALE: Il-forniment ta’ tagħlim ta’ ħiliet bażiċi

Il-ħiliet bażiċi huma trasversali. Dawn mhumiex rilevanti biss għall-politika edukattiva, iżda huma rilevanti wkoll għall-politiki tal-impjiegi, tas-saħħa, soċjali u ambjentali. Il-bini ta’ miżuri ta’ politika koeżivi li jappoġġjaw lill-persuni bi ħtiġijiet bażiċi ta’ ħiliet huwa meħtieġ mhux biss biex il-Perkorsi ta’ Titjib tal-Ħiliet ikunu suċċess, iżda wkoll biex jgħinu fil-bini ta’ soċjetajiet aktar reżiljenti u inklużivi. Id-diskussjoni online se ssir f’din il-paġna fis-16/17 ta’ Settembru bejn l-10:00 u s-16:00 CET u se tkun immoderata mill-Koordinaturi Tematiċi ta’ EPALE tal-EBSN

More