Blog
Blog

Nordplus-hankeyhteistyöstä voimaa ikäihmisten digitaitojen edistämiseen

Digitaidot ovat nykyajan perustaitoja, jotka jokaisen kansalaisen tulisi osata.

webinaarikuva.

Digitaidot ovat nykyajan perustaitoja, jotka jokaisen kansalaisen tulisi osata. Pohjoismaiden neuvoston rahoittamissa Nordplus-hankkeissa jaetaan asiantuntemusta, osaamista ja viimeisimpien tutkimusten tuloksia yhteiseen käyttöön Pohjoismaissa ja Baltiassa. Tavoitteena on yhteinen ymmärrys siitä, miten ikääntyvä oppija innostuu ja oppii kykyjä suunnistaa digimaailmassa.

Jyväskylän kesäyliopisto koordinoi kahta kansainvälisiä ikäihmisten digitaitohanketta, jotka sijoittuvat vuosille 2020-2023. Hankkeista ensimmäinen How seniors learn digital skills in the Nordics and Baltic? päättyi elokuun 2021 lopussa. Sen puitteissa järjestettiin kansainvälisiä tapaamisia ja seminaarej, joiden käytännön järjestelyistä vastasivat hankekumppanit kukin vuorollaan. Kesäyliopiston lisäksi hanketta toteuttamassa olivat Seniornett Norjasta, Swedish Association for Distance Education Ruotsista sekä Medardo coboto treciojo amziaus universitetas (MCTAU) Liettuasta.

Tapaamisten aikana kuultiin asiantuntijapuheenvuoroja ja käytiin keskustelua siitä, millaisia käytäntöjä ja metodeja eri organisaatiot käyttävät edistääkseen ja tukeakseen ikääntyvien kansalaisten digitaitoja. Jaetut hyvät käytänteen jalkautetaan osallistujaorganisaatioissa omaan toimintaan paikallisessa kontekstissa soveltuvin osin. Hankkeen aikana syntynyttä tietoa ja materiaaleja jaettiin organisaatioiden kesken. Jo hankkeen aikana arvioitiin järjestettyjä tilaisuuksia ja niiden tuloksia, kuullen osallistujien toiveita ja palautetta.

Koronaviruspandemian johdosta hankkeen toteutusta jouduttiin hieman muuttamaan, minkä seurauksena alun perin paikanpäällä eri maissa tapahtuviksi suunnitellut kokoontumiset jouduttiin siirtämään verkkoon. Tämä kuitenkin mahdollisti sen, että tapaamisiin voitiin kutsua laajempi joukko osallistujia, myös hankkeen ulkopuolisia toimijoita. Hankkeen tapaamisten materiaali on myös koottu verkkosivustolle (linkki ohessa), jossa on julkaistu avointa tietoa kaikkien kiinnostuneiden käytettäväksi ja myös hanketapaamisten esitysmateriaaleja osallistujien tarpeisiin.

Keskusteluissa havaittiin, että kaikissa maissa koetaan puutteita ikäihmisten digitaidoissa. Näitä puutteitaan ratkotaan erilaisin lähestymistavoin. Tuloksista rohkaisevimpia ovat mm. Liettuassa Suomen ja Norjan kokemusten pohjalta aloitettu ikääntyvien yliopiston tarjoama vapaaehtoisten organisoima digituki ikäihmisille. Hankeaikana voitiin luoda luottamukselliset yhteydet hanketoimijoiden kesken ja osallistujaorganisaatiot kokivat yhteistyön erittäin tarpeelliseksi. Tämän pohjalta haettiin ja saatiin uusi Nordplus Adult -rahoitus syventyvälle yhteistyölle. Uudessa DIGITAL SUPPORT: Guidelines for training the trainers to support seniors towards making daily life more easy in digital world rakennetaan hyvien digitaitokäytänteiden tietopankki, joka on kaikkien ikäihmisten parissa työskentelevien saatavilla maksutta.

Jo tässä vaiheessa voin hankkeen koordinaattorina todeta, että yhteistyössä on voimaa ja korona-aikana toteutettu hanke maidemme välillä oli todella merkityksellinen meille osallistujille. Haluan rohkaista aikuiskoulutuksen parissa työskenteleviä kollegoita Pohjoismaista ja Baltiasta hakemaan ja hyödyntämään Pohjoismaiden neuvoston tukemaa Nordplus-rahoitusta omille hankkeilleen. 

Jaan mielelläni lisätietoja ja kokemuksia hankkeesta. Minuun voi olla yhteydessä joko sähköpostitse ville.j.t.hirvikoski@jyu.fi tai puhelimitse +358 44 760 3728.

Login (0)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

L-aħħar diskussjonijiet

EPALE 2021 Thematic Focuses. Let's start!

We invite you to enrich what is set to be an intense year ahead with your contributions and expertise! Let's start by taking parto in this online discussion. The online discussion will take place Tuesday 9 March 2021 from 10 a.m. to 4 p.m. CET. The written discussion will be introduced by a livestream with an introduction to the 2021 Thematic Focuses, and will be hosted by Gina Ebner and Aleksandra Kozyra of the EAEA on the behalf of the EPALE Editorial Board.

More

Diskussjoni ta’ EPALE: Il-forniment ta’ tagħlim ta’ ħiliet bażiċi

Il-ħiliet bażiċi huma trasversali. Dawn mhumiex rilevanti biss għall-politika edukattiva, iżda huma rilevanti wkoll għall-politiki tal-impjiegi, tas-saħħa, soċjali u ambjentali. Il-bini ta’ miżuri ta’ politika koeżivi li jappoġġjaw lill-persuni bi ħtiġijiet bażiċi ta’ ħiliet huwa meħtieġ mhux biss biex il-Perkorsi ta’ Titjib tal-Ħiliet ikunu suċċess, iżda wkoll biex jgħinu fil-bini ta’ soċjetajiet aktar reżiljenti u inklużivi. Id-diskussjoni online se ssir f’din il-paġna fis-16/17 ta’ Settembru bejn l-10:00 u s-16:00 CET u se tkun immoderata mill-Koordinaturi Tematiċi ta’ EPALE tal-EBSN

More