European Commission logo
Oħloq kont
Blog
Blog

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ERASMUS+KA1 ΣΔΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Από τη Δευτέρα 18 Οκτωβρίου έως και την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021 θα γίνει ενημέρωση και ενδοσχολική επιμόρφωση για το ERASMUS+KA1 του ΣΔΕ Καλαμάτας

Από τη Δευτέρα 18 Οκτωβρίου έως και την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021 θα γίνει ενημέρωση και ενδοσχολική επιμόρφωση για τις δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια ευρωπαϊκού σχεδίου δράσης του σχολείου. Ειδικότερα,  το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Καλαμάτας ολοκλήρωσε το σχέδιο επιμόρφωσης ΚΑ1 που είχε συντάξει στα πλαίσια Erasmus+ KA1  με κωδικό 2019-1-EL01-KA104-061418. Στις κινητικότητες συμμετείχε η Διευθύντρια, Γεωργία Γάλλου και η Υποδιευθύντρια, Ελένη Λιανού, όπου έλαβαν μέρος σε δύο δομημένους κύκλους επιμόρφωσης.  Το πρώτο σκέλος της επιμόρφωσης είχε τίτλο « Διαχείριση συγκρούσεων, συναισθηματική νοημοσύνη και πρόληψη εκφοβισμού» και πραγματοποιήθηκε 9-14 Αυγούστου 2021 στη Φλωρεντία, Ιταλία. Όπως φαίνεται και από τον τίτλο, η επιμόρφωση είχε τρεις θεματικούς άξονες οι οποίοι αναπτύχθηκαν θεωρητικά και βιωματικά από την εισηγήτρια στην ομάδα. Η εκπαιδευτική ομάδα είχε ενδιαφέρουσα σύσταση καθώς υπήρχαν εκπαιδευτές ενηλίκων από την Ελλάδα, Ρουμανία, Ισπανία και Ουγγαρία. Οι θεματικοί άξονες παρουσιάστηκαν ως αυτόνομοι κλάδοι θεωρητικά, και προσεγγίστηκαν βιωματικά. Στη διαχείριση των συγκρούσεων έγιναν σαφή τα αίτια, τα στάδια των συγκρούσεων μιας ομάδας και συζητήθηκε διεξοδικά η νοητική και ψυχολογική κατάσταση των συμμετεχόντων στη σύγκρουση. Μελετήθηκαν βιωματικά τεχνικές αντιμετώπισης της κρίσης και τα συμπεράσματα εξήχθησαν στην ολομέλεια. Τέλος συζητήθηκαν περιστατικά τα οποία έχουν προκύψει στη σχολική ζωή εστιάζοντας στον τρόπο αντιμετώπισης που είχε επιλεχθεί. Συζητήθηκαν νέες διαστάσεις τόσο των περιστατικών όσο και των διαφορετικών τρόπων που θα μπορούσαν να προσεγγιστούν για να υπάρξει μια ομαλή εξέλιξη τόσο για τους συμμετέχοντες όσο και για την προσπάθεια που γίνεται από τις σχολικές δομές να μειωθούν οι διαρροές. Όσον αφορά στη συναισθηματική νοημοσύνη χρησιμοποιήθηκαν  βιωματικές τεχνικές οι οποίες είχαν στόχο να μειώσουν την ταχύτητα με την οποία λειτουργεί ο εγκέφαλος εις βάρος των σωματικών και συναισθηματικών αναγκών και την δυσαρμονία την οποία αυτή η κατάσταση προκαλεί. Καταλάβαμε πόσο σημαντικό είναι να διδάξουμε τους εκπαιδευόμενους μας να ηρεμούν. Πολύ σημαντική νέα γνώση ήταν η έννοια  της  διαμεσολάβησης  από  ομότιμους  (Peer Mediation) ως  τρόπος  επίλυσης διαφορών μεταξύ δύο εκπαιδευόμενων τοποθετώντας τον εκπαιδευτή στη θέση του διευκολυντή. Συζητήθηκαν τα αίτια του εκβιασμού, εστιάσαμε στο ρόλο της έλλειψης σωστής επικοινωνίας στη δημιουργία του εκφοβισμού, και πόσο βασικός παράγοντας είναι η εξασφάλισή της. Αναφέρθηκε ο ρόλος της συναισθηματικής νοημοσύνης και πώς καλλιεργείται στην τάξη. Ενισχύεται η κατανόηση και η διαχείριση του συναισθήματος ώστε στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί από τον ίδιο τον εκπαιδευόμενο προς όφελος δικό του, της ομάδας, του τμήματος, του εισηγητή και γενικότερα του συνόλου. Το δεύτερο σκέλος της επιμόρφωσης πραγματοποιήθηκε στην Τενερίφη  Ισπανία, 23-27 Αυγούστου 2021 με θέμα Early School Leaving (ESL), Πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου.  H επιμόρφωση είχε ως βασικό θέμα την μαθητική διαρροή. Οι θεματικοί άξονες αναπτύχθηκαν θεωρητικά και βιωματικά από τις εισηγήτριες στην ομάδα. Η εκπαιδευτική ομάδα είχε ενδιαφέρουσα σύσταση καθώς ήταν εκπαιδευτικοί ενηλίκων από την Ελλάδα, Ρουμανία, Λιθουανία και Πολωνία. Τις 2 πρώτες μέρες οι εισηγήτριες στην αρχή μέσα από παιγνίδια γνωριμίας με στόχο το δέσιμο της ομάδας, εστίασαν στη θεωρητική προσέγγιση του θέματος με πολλά παραδείγματα αναφερόμενες στα αίτια και στους τρόπους αντιμετώπισης της μαθητικής διαρροής. Πραγματοποιήθηκαν εργασίες σε ομάδες πάνω σε μελέτες περίπτωσης που μας δόθηκαν. Τις υπόλοιπες 3 μέρες δόθηκε έμφαση σε θεατρικές τεχνικές για τη βελτίωση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών, για την ενδυνάμωσή τους αλλά και ως καλές πρακτικές για τη διαχείριση των ομάδων των ενηλίκων. Έγιναν αναφορές στο ρόλο του δασκάλου, ομαδικές εργασίες και άσκηση προβληματισμού: μια ολόκληρη σχολική προσέγγιση για την αντιμετώπιση του ESL με τη συμμετοχή όλων. Τέλος έγινε αξιολόγηση της επιμορφωτικής διαδικασίας, συζητήθηκαν τα οφέλη, δηλαδή οι νέες γνώσεις που αποχτήθηκαν, οι αλλαγές στάσεων και αν αυτά μπορούν να εφαρμοστούν στις τάξεις. Επιδόθηκαν τα πιστοποιητικά επιμόρφωσης καθώς και υλικό και σύνδεσμοι αναστοχασμού.

Login (0)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

L-aħħar diskussjonijiet

EPALE 2021 Thematic Focuses. Let's start!

We invite you to enrich what is set to be an intense year ahead with your contributions and expertise! Let's start by taking parto in this online discussion. The online discussion will take place Tuesday 9 March 2021 from 10 a.m. to 4 p.m. CET. The written discussion will be introduced by a livestream with an introduction to the 2021 Thematic Focuses, and will be hosted by Gina Ebner and Aleksandra Kozyra of the EAEA on the behalf of the EPALE Editorial Board.

More

Diskussjoni ta’ EPALE: Il-forniment ta’ tagħlim ta’ ħiliet bażiċi

Il-ħiliet bażiċi huma trasversali. Dawn mhumiex rilevanti biss għall-politika edukattiva, iżda huma rilevanti wkoll għall-politiki tal-impjiegi, tas-saħħa, soċjali u ambjentali. Il-bini ta’ miżuri ta’ politika koeżivi li jappoġġjaw lill-persuni bi ħtiġijiet bażiċi ta’ ħiliet huwa meħtieġ mhux biss biex il-Perkorsi ta’ Titjib tal-Ħiliet ikunu suċċess, iżda wkoll biex jgħinu fil-bini ta’ soċjetajiet aktar reżiljenti u inklużivi. Id-diskussjoni online se ssir f’din il-paġna fis-16/17 ta’ Settembru bejn l-10:00 u s-16:00 CET u se tkun immoderata mill-Koordinaturi Tematiċi ta’ EPALE tal-EBSN

More