Blog
Blog

Entreprenørskab som social inklusion?

Nyt Erasmus KA3-projekt "SIATE" vil skabe fundamentet for entreprenørskabsundervisning i voksenuddannelse

Entreprenørskab behøver ikke kun handle om apps, digitale løsninger og dyre salg til kapitalfonde. Det kan også handle om at starte et rengøringsfirma, en grønthandler eller levering af services. Det kan også være, at de kompetencer entreprenørskab i øvrigt giver, kan sikre, at man får det job man ønsker, eller de kan være med til at vise, at uddannelse kan være mere relevant for den enkelte og for de ønsker man kan have i livet. Måske kan entreprenørskab på den måde ved med til at motivere og inspirere uuddannede til at tage en formel uddannelse.

 

Entreprenørskabsuddannelse bunder i ideen om at fremme kompetencer som bl.a. selvstændighed, samarbejde, kreativitet, ideskabelse, nysgerrighed samt vilje til nye udfordringer – og det virker bedst ud fra en meningsskabende kontekst (se eks. Nye vinkler på Erhvervspædagogik, 2021). Det er med andre ord kompetencer, vi ønsker i voksenlæringssektoren, når voksenlæring er bedst. Netop derfor kan det undre, at det ikke er en type undervisning, vi finder i det formelle danske voksenuddannelsessystem som eks. på VUC. Vi har derfor med Eramusplus-projektet ”SIATE” valgt at sætte spot på netop denne problemstilling.

 

Entreprenørskab som motivation

Vi ved, at der er på tværs af Europa er 10,6% der forlader skolen inden de er officielt er færdige, og at denne gruppe senere har sværest ved at tage en uddannelse. På den anden side viser forskning, at entreprenørskabsuddannelse øger succesraten for bl.a. start af firmaer, den mindsker arbejdsløshed og giver bedre jobs samt øger interessen for mere uddannelse (Entrepreneurship Education: The Road to Succes, European Commission). Udfordringen er dog, at entreprenørskabsuddannelse i det formelle uddannelseslandskab primært har været henvendt til dem, der allerede er gode til at tage en uddannelse, og at den centrer sig omkring større byer med bedre uddannede mennesker.

Men hvad nu hvis vi udnyttede alle de færdigheder og kompetencer som entreprenørskabsundervisning kan give og koble det med dem, der ikke er lykkedes i første omgang, og som befinder sig uden for storbyerne? Dem, for hvem uddannelse ikke nødvendigvis har været en god oplevelse. Vil entreprenørskabsuddannelse kunne hjælpe dem videre i deres liv og uddannelse?

 

ENTET: European Network for Entrepreneurship in Adult Education

Projektet SIATE munder ud i etableringen af et europæisk netværk for entreprenørskabsundervisning i voksenuddannelse ”ENTNET” og kickstartes med en national konference onsdag d. 13. oktober på VUC Fyn i Odense. I november vil der blive bygget videre på de gode erfaringer og der afholdes en international konference i Nyborg torsdag d. 18. november, med besøg fra hele Europa.

I løbet af de kommende tre år vil der blive afholdt lignende konferencer i Italien, Tyskland, Norge og Irland med samme formål, nemlig at sætte fokus på området, indsamle viden og skabe politisk indflydelse. Vi håber at få startet en dialogisk udvikling hvor alle er inviteret med.

Vi håber at se jer til konferencerne. SIATE-projektet ledes af VUC Storstrøm og udfoldes i samarbejde HF og VUC Fyn (Danmark), Fønix (Norge), Pädagogishe Hochshule Freiburg (Tyskland), Archivio della Memoria (AdM) (Italien) og Universal Learning Systems (ULS) (Irland).

 

Hjemmeside: SIATE.eu

 

Login (0)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

L-aħħar diskussjonijiet

EPALE 2021 Thematic Focuses. Let's start!

We invite you to enrich what is set to be an intense year ahead with your contributions and expertise! Let's start by taking parto in this online discussion. The online discussion will take place Tuesday 9 March 2021 from 10 a.m. to 4 p.m. CET. The written discussion will be introduced by a livestream with an introduction to the 2021 Thematic Focuses, and will be hosted by Gina Ebner and Aleksandra Kozyra of the EAEA on the behalf of the EPALE Editorial Board.

More

Diskussjoni ta’ EPALE: Il-forniment ta’ tagħlim ta’ ħiliet bażiċi

Il-ħiliet bażiċi huma trasversali. Dawn mhumiex rilevanti biss għall-politika edukattiva, iżda huma rilevanti wkoll għall-politiki tal-impjiegi, tas-saħħa, soċjali u ambjentali. Il-bini ta’ miżuri ta’ politika koeżivi li jappoġġjaw lill-persuni bi ħtiġijiet bażiċi ta’ ħiliet huwa meħtieġ mhux biss biex il-Perkorsi ta’ Titjib tal-Ħiliet ikunu suċċess, iżda wkoll biex jgħinu fil-bini ta’ soċjetajiet aktar reżiljenti u inklużivi. Id-diskussjoni online se ssir f’din il-paġna fis-16/17 ta’ Settembru bejn l-10:00 u s-16:00 CET u se tkun immoderata mill-Koordinaturi Tematiċi ta’ EPALE tal-EBSN

More