Skip to main content
News
Aħbarijiet

Ar labiem rezultātiem noslēgušies Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda otrā posma projekti

Neskatoties uz Covid-19 pandēmiju un tās dēļ noteiktajiem pulcēšanās ierobežojumiem, Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda (PMIF) Nacionālajā programmā trešo valstu valstspiederīgo, kuri likumīgi uzturas Latvijas teritorijā, integrācijas jomā no 2019. gada janvāra līdz 2020. gada nogalei kopumā ieviesti 14 projekti, un to ietvaros īstenotas vairāk nekā 5900 individuālās atbalsta aktivitātes.

Trīs projektu ietvaros kopumā 1154 dalībnieki pabeidza 120 akadēmiskās stundas garus latviešu valodas mācību kursus, un 1533 dalībnieki sešos projektos piedalījās integrācijas programmu pasākumos, vismaz 24 akadēmisko stundu garumā iepazīstot Latvijas sociālos, politiskos, ekonomiskos un kultūras procesus.

226 bēgļi un personas, kurām piešķirts alternatīvais statuss, noklausījušās sociālekonomiskās iekļaušanas ievadkursa programmu par Latviju, t.sk. saņemot praktisku informāciju par izglītību, nodarbinātību, veselības aprūpi, mājokļu tirgu, sociālo u.c. pakalpojumu pieejamību, un 128 dalībnieki pabeidza 80 akadēmiskās stundas garus latviešu valodas kursus.

Lai veicinātu informācijas par dzīvi Latvijā pieejamību, ir izstrādāta mobilā lietojumprogramma „Pirmie soļi Latvijā”, kura ir bez maksas lejuplādējama “Google Play” un “App Store” veikalos. Ar tās palīdzību ir iespējams iegūt vispārīgu informāciju par Latviju latviešu, angļu, franču, arābu un dari valodās, kā arī iegūt atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par dzīvi Latvijā.

2625 trešo valstu pilsoņi ar fonda atbalstu saņēmuši konsultācijas vai psihologa palīdzību, savukārt 457 trešo valstu pilsoņiem nodrošināti tulku vai tulkošanas pakalpojumi.

Lai migrācijas jautājumi plašsaziņas līdzekļos tiktu atspoguļoti, izprotot tiesisko regulējumu un plašāko migrācijas kontekstu, kopumā 11 masu mediju 56 pārstāvji piedalījās vismaz 28 stundas garos kursos par integrācijas jautājumiem.

Divu projektu ietvaros nodrošinātas apmācības 385 speciālistiem, kas sniedz publiskā un privātā sektora pakalpojumus trešo valstu pilsoņiem.

Tāpat PMIF otrā posma projektu ietvaros tika uzturēta PMIF pirmajā posmā izveidotā organizatoriskā struktūra integrācijas un daudzveidības pārvaldīšanai, nodrošināta informatīvās tālruņa līnijas darbība, izveidots Brīvprātīgo atbalsta tīkls un starpinstitucionālais speciālistu sadarbības tīkls, aktualizēta tīmekļa vietne www.integration.lv, kā arī paplašināta NVO Dialoga platforma.

PMIF otrā posma projektu īstenošanai tika piešķirts finansējums kopumā 2 184 751 eiro apmērā, kur 75% līdzfinansē fonds, bet 25% līdzfinansē valsts budžets.

PMIF trešais posms trešo valstu valstspiederīgo integrācijas jomā ilgs līdz 2022. gada beigām, un tā ietvaros pašlaik tiek īstenoti septiņi projekti.

Par PMIF atbalsta īstenošanu Latvijā atbildīgā iestāde ir Iekšlietu ministrija. Savukārt Kultūras ministrija kā deleģētā iestāde nodrošina PMIF atbalsta plānošanu un pārraudzību trešo valstu valstspiederīgo integrācijas jomā.

PMIF mērķis ir dot ieguldījumu migrācijas plūsmu efektīvā pārvaldībā un kopējās politikas patvēruma, alternatīvās aizsardzības un pagaidu aizsardzības jomā, kā arī kopējās migrācijas politikas īstenošanā, stiprināšanā un attīstībā, vienlaikus pilnībā ievērojot tiesības un principus, kas noteikti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā.

 

Attēls no Pixabay.

Login (2)

Trid tikteb artiklu?

Toqgħodx lura milli tagħmel dan!

Ikklikkja l-link t’hawn taħt u ibda ibgħat artiklu ġdid!

L-aħħar diskussjonijiet

EPALE 2021 Thematic Focuses. Let's start!

We invite you to enrich what is set to be an intense year ahead with your contributions and expertise! Let's start by taking parto in this online discussion. The online discussion will take place Tuesday 9 March 2021 from 10 a.m. to 4 p.m. CET. The written discussion will be introduced by a livestream with an introduction to the 2021 Thematic Focuses, and will be hosted by Gina Ebner and Aleksandra Kozyra of the EAEA on the behalf of the EPALE Editorial Board.

More

Diskussjoni ta’ EPALE: Il-forniment ta’ tagħlim ta’ ħiliet bażiċi

Il-ħiliet bażiċi huma trasversali. Dawn mhumiex rilevanti biss għall-politika edukattiva, iżda huma rilevanti wkoll għall-politiki tal-impjiegi, tas-saħħa, soċjali u ambjentali. Il-bini ta’ miżuri ta’ politika koeżivi li jappoġġjaw lill-persuni bi ħtiġijiet bażiċi ta’ ħiliet huwa meħtieġ mhux biss biex il-Perkorsi ta’ Titjib tal-Ħiliet ikunu suċċess, iżda wkoll biex jgħinu fil-bini ta’ soċjetajiet aktar reżiljenti u inklużivi. Id-diskussjoni online se ssir f’din il-paġna fis-16/17 ta’ Settembru bejn l-10:00 u s-16:00 CET u se tkun immoderata mill-Koordinaturi Tematiċi ta’ EPALE tal-EBSN

More