Skip to main content
News
Aħbarijiet

Даниела Везиева, заместник-министър на икономиката: Бизнесът е готов да инвестира в умения

Г-жо Везиева, преди дни бяхте сред гостите на Националните дни на ученето през целия живот в Бургас. В момента страната ни е на едно от последните места в ЕС по учене през целия живот. Къде виждате пътя това да се промени?

- Смятам, че повишаването на активността на гражданите по отношение на ученето през целия живот, което ще доведе до по-добро място за страната в тази европейска класация, е свързано с правилната комуникация. Всеки от нас трябва да приеме това като своя мисия. Ученето през целия живот е една атрактивна форма за реализация за всеки човек и ако ние не я представим пред хората, те няма как да разберат колко много възможности имат.

- Какъв ще бъде ефектът върху икономиката, ако повече хора се включат в дейности за учене през целия живот?

- Ефектът ще бъде много силен. Бизнесът у нас все повече се задъхва за кадри. Непрекъсната професионална квалификация може да даде възможност на хората да „влязат" в малкия и средния бизнес. Това е много важно за тези, които са останали без работа, както и в случай че човек не се чувства на мястото си в дадена фирма и иска по-добри възможности за развитие. Фактът, че след стартирането на EPALE - Европейската електронна платформа за учене през целия живот, малкият и средният бизнес започнаха да търсят кадри от там, е показателен, че сме на правилен път. Трябва да продължаваме да вървим по него и да работим за засилване на интереса към различните форми на ученето през целия живот.

- В кои сектори на икономиката има най-голямо търсене на кадри? Повече среднисти или висшисти се търсят?

- Наблюдава се огромно търсене на специалисти със средно образование . Има много голяма липса на такива кадри в машиностроенето - например заварчици, стругари, професии, които през годините станаха непривлекателни. Може би причина за това бе липсата на работа, но сега има огромно търсене на такива специалисти.

- Готов ли е българският бизнес да инвестира активно в квалификацията на своите кадри?

- Убедена съм, че да. Българският бизнес е готов да инвестира и очаква от Министерството на икономиката и Министерството на образованието и науката да го подкрепим, като му покажем няколко прости стъпки, които могат да се направят веднага. Така бизнесът ще се включи още по-активно в процеса на квалификация на кадрите.

- До края на октомври е срокът за кандидатстване за финансиране от Националния иновационен фонд. Какви са изискванията към проектните предложения ?

- Националният иновационен фонд отвори своята 8-ма сесия с напълно нови правила. Фондът вече има нова философия, обвързана с резултатите от проектите. Идеята ни е, когато финансираме прототип по иновационен проект, той да бъде готов да започне да се използва от бизнеса в следващ етап. Проектните предложения трябва да бъдат съобразени с четирите тематични области, определени в Иновационната стратегия за интелигентна специализация. Това са „Мехатроника и чисти технологии", „Информационни и комуникационни технологии", „Индустрии за здравословен живот и биотехнологии" и „Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии". Всеки проект, който е свързан с някоя от тези области, както и с развитието на региона, в който ще се реализира, е добре дошъл.

***

Даниела Везиева завършва специалност „Финанси и кредит" в Стопанска академия ,Д. А. Ценов". Има допълнителна квалификация „Контрол в публичния сектор".

Притежава опит в сферата на публичните финанси и администрацията.

От 2003 г. работи по проекти, свързани с децентрализацията и въвеждане на нови модели на управление.

От 2007 г. до 2014 г. представлява България в Бюджетния комитет на Европейски училища . Преди да заеме длъжността на зам.-министър на икономиката, работи като началник отдел „Административно, правно, финансово, стопанско и информационно обслужване" в Регионално управление на образованието - Русе.

***

Интервюто е публикувано във в. Аз Буки

Login (0)

Trid tikteb artiklu?

Toqgħodx lura milli tagħmel dan!

Ikklikkja l-link t’hawn taħt u ibda ibgħat artiklu ġdid!

L-aħħar diskussjonijiet

EPALE 2021 Thematic Focuses. Let's start!

We invite you to enrich what is set to be an intense year ahead with your contributions and expertise! Let's start by taking parto in this online discussion. The online discussion will take place Tuesday 9 March 2021 from 10 a.m. to 4 p.m. CET. The written discussion will be introduced by a livestream with an introduction to the 2021 Thematic Focuses, and will be hosted by Gina Ebner and Aleksandra Kozyra of the EAEA on the behalf of the EPALE Editorial Board.

More

Diskussjoni ta’ EPALE: Il-forniment ta’ tagħlim ta’ ħiliet bażiċi

Il-ħiliet bażiċi huma trasversali. Dawn mhumiex rilevanti biss għall-politika edukattiva, iżda huma rilevanti wkoll għall-politiki tal-impjiegi, tas-saħħa, soċjali u ambjentali. Il-bini ta’ miżuri ta’ politika koeżivi li jappoġġjaw lill-persuni bi ħtiġijiet bażiċi ta’ ħiliet huwa meħtieġ mhux biss biex il-Perkorsi ta’ Titjib tal-Ħiliet ikunu suċċess, iżda wkoll biex jgħinu fil-bini ta’ soċjetajiet aktar reżiljenti u inklużivi. Id-diskussjoni online se ssir f’din il-paġna fis-16/17 ta’ Settembru bejn l-10:00 u s-16:00 CET u se tkun immoderata mill-Koordinaturi Tematiċi ta’ EPALE tal-EBSN

More