Skip to main content
Blog
Blog

„Gatavs mācībām”

Latvijas Izglītības likums nosaka, ka bērniem no piecu gadu vecuma ir obligāti jāiziet sagatavošana pamatizglītības ieguvei. Liela daļa bērnu pirmsskolas izglītības iestādi sāk apmeklēt jau pirms piecu gadu sasniegšanas, taču romu ģimenēs plašāk izplatīta tradīcija bērnus līdz skolas vecumam audzināt mājās. Daugavpils Izglītības iniciatīvu centra projektu vadītāja Kristīne Liepiņa iepazīstina ar projektu „Atbalsts romu bērniem: gatavs mācībām!”, kura galvenais mērķis bija palielināt romu vecāku ieinteresētību bērnu izglītībā.

„Atbalsts romu bērniem: gatavs mācībām!”

Latvijas Izglītības likums nosaka, ka bērniem no piecu gadu vecuma ir obligāti jāiziet sagatavošana pamatizglītības ieguvei. Liela daļa bērnu pirmsskolas izglītības iestādi sāk apmeklēt jau pirms piecu gadu sasniegšanas, taču romu ģimenēs plašāk izplatīta tradīcija bērnus līdz skolas vecumam audzināt mājās. Daugavpils Izglītības iniciatīvu centra projektu vadītāja Kristīne Liepiņa iepazīstina ar projektu „Atbalsts romu bērniem: gatavs mācībām!”, kura galvenais mērķis bija palielināt romu vecāku ieinteresētību bērnu izglītībā.

Augustā noslēdzas Izglītības iniciatīvu centra projekts „Atbalsts romu bērniem: gatavs mācībām!”, kas gada garumā tika īstenots Daugavpils pilsētā sadarbībā ar Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi un divām izglītības iestādēm – Daugavpils pilsētas 26.pirmsskolas izglītības iestādi un J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskolu. 

Latvijas Izglītības likums nosaka, ka bērniem no piecu gadu vecuma ir obligāta sagatavošana pamatizglītības ieguvei. Liela daļa bērnu pirmsskolas izglītības iestādi sāk apmeklēt jau pirms piecu gadu sasniegšanas, taču romu ģimenēs plašāk izplatīta tradīcija bērnus līdz skolas vecumam audzināt mājās.

Tāpēc projekta ietvaros ar mērķi palielināt romu vecāku iesaisti bērnu izglītībā, sniedzot zināšanas par bērna sagatavošanas nepieciešamību mācību uzsākšanai izglītības iestādē un vecāku iespējām to īstenot, tika izstrādāta un īstenota programma „Gatavs mācībām!”: http://www.iic.lv/projekti/esosie-projekti/projekts-atbalsts-romu-berniem-gatavs-macibam/programma-gatavs-macibam/).

Lai bērni uz izglītības iestādi nāktu ar atbilstošām zināšanām, prasmēm, vēlmi darboties un entuziasmu mācīties, romu vecākiem programmas ietvaros tika piedāvāts 10 nodarbību cikls.

Nodarbībās vecāki apguva vienkāršas, katrai ģimenei pieejamas aktivitātes bērnu valodas pilnveidei, matemātisko priekšstatu veidošanai, bērna rokas sagatavošanai rakstīšanai, pamatkustību pilnveidei un socializācijai, kā arī iepazinās ar mācību materiāliem un darba lapām, ko izmantot, darbojoties ar bērniem mājās.

Kā atzina paši nodarbību dalībnieki (kopumā nodarbībās piedalījās 34 romu vecāki un ģimenes locekļi), programma sniedza zināšanas par viņiem aktuāliem bērna attīstības un audzināšanas jautājumiem un rosināja vecākus rūpēties par savu bērnu vispusīgu attīstību, palīdzot nodrošināt efektīvu atbalstu un mācīšanās iespējas mājās tiem bērniem, kuri neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādes, lai atvieglotu bērnu un vecāku adaptācijas procesu obligātās pirmsskolas izglītības uzsākšanā, sekmētu vienlīdzīgāku sagatavošanos skolas gaitu uzsākšanai un palīdzētu romu bērniem sekmīgāk iekļauties vispārējā izglītības sistēmā.

Projektu finansē: WCF.

Login (0)

Users have already commented on this article

Illoggja jew Irreġistra biex tibgħat il-kummenti.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

L-aħħar diskussjonijiet

EPALE 2021 Thematic Focuses. Let's start!

We invite you to enrich what is set to be an intense year ahead with your contributions and expertise! Let's start by taking parto in this online discussion. The online discussion will take place Tuesday 9 March 2021 from 10 a.m. to 4 p.m. CET. The written discussion will be introduced by a livestream with an introduction to the 2021 Thematic Focuses, and will be hosted by Gina Ebner and Aleksandra Kozyra of the EAEA on the behalf of the EPALE Editorial Board.

More

Diskussjoni ta’ EPALE: Il-forniment ta’ tagħlim ta’ ħiliet bażiċi

Il-ħiliet bażiċi huma trasversali. Dawn mhumiex rilevanti biss għall-politika edukattiva, iżda huma rilevanti wkoll għall-politiki tal-impjiegi, tas-saħħa, soċjali u ambjentali. Il-bini ta’ miżuri ta’ politika koeżivi li jappoġġjaw lill-persuni bi ħtiġijiet bażiċi ta’ ħiliet huwa meħtieġ mhux biss biex il-Perkorsi ta’ Titjib tal-Ħiliet ikunu suċċess, iżda wkoll biex jgħinu fil-bini ta’ soċjetajiet aktar reżiljenti u inklużivi. Id-diskussjoni online se ssir f’din il-paġna fis-16/17 ta’ Settembru bejn l-10:00 u s-16:00 CET u se tkun immoderata mill-Koordinaturi Tematiċi ta’ EPALE tal-EBSN

More

Avvenimenti li ġejjin