Skip to main content
Blog
Blog

Starkt fokus på arbetsplatslärande och yrkesutbildning för vuxna i år i Almedalen

Intresset för ekonomiska satsningar på vuxenutbildning följer de behov som uppfattas på policynivå. Behoven av att lära om och att lära nytt är stora i dagens Europa, och med dagens flyktingsituation ställs ytterligare krav på utbildningssystemen.

Fokus ligger på baskunskaper och yrkeslärande. Speciellt yrkeslärande eller lärande på arbetsplatsen var temat för många seminarier i Almedalen. Staten, kommunerna, näringslivet och den enskilde har alla intresse av att matcha utbud och efterfrågan. Men vem ska stå för kostnaden? Ska man skapa fonder, införa generösa studiefinansieringslösningar? Ska man satsa på att utbilda någon från baskunskapsnivå till universitetsnivå eller ska man istället koncentrera sig på utvecklingsmöjligheter för dem som redan har jobb och som kan lämna en lucka för någon annan att fylla? Behoven av samarbete över politikområden var därmed ett genomgående tema under seminarieveckan.

Yrkeshögskolan nämndes under många seminarier som ett koncept att föra över även på gymnasievuxnivå, på yrkesvux. Minskningen av antalet yrkesverksamma på högskolan, även de som läser på distans, och av studerande över 34 år kan vara en effekt av att yrkeshögskolekurserna är rätt satsning. Kanske måste yrkesvux regionaliseras för att möjliggöra för kommunerna att erbjuda yrkeskurser. Och kanske borde rätten till yrkesvux vara lika viktig som till allmänt vux?

Omkvalificera sig, inte omskola sig är ett begrepp som börjar användas. Validering, studie- och yrkesvägledning, MOOCs, samt modernisering av studiemedelssystemet var också det uttryck som nämndes av många vid ett flertal tillfällen

Login (0)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

L-aħħar diskussjonijiet

EPALE 2021 Thematic Focuses. Let's start!

We invite you to enrich what is set to be an intense year ahead with your contributions and expertise! Let's start by taking parto in this online discussion. The online discussion will take place Tuesday 9 March 2021 from 10 a.m. to 4 p.m. CET. The written discussion will be introduced by a livestream with an introduction to the 2021 Thematic Focuses, and will be hosted by Gina Ebner and Aleksandra Kozyra of the EAEA on the behalf of the EPALE Editorial Board.

More

Diskussjoni ta’ EPALE: Il-forniment ta’ tagħlim ta’ ħiliet bażiċi

Il-ħiliet bażiċi huma trasversali. Dawn mhumiex rilevanti biss għall-politika edukattiva, iżda huma rilevanti wkoll għall-politiki tal-impjiegi, tas-saħħa, soċjali u ambjentali. Il-bini ta’ miżuri ta’ politika koeżivi li jappoġġjaw lill-persuni bi ħtiġijiet bażiċi ta’ ħiliet huwa meħtieġ mhux biss biex il-Perkorsi ta’ Titjib tal-Ħiliet ikunu suċċess, iżda wkoll biex jgħinu fil-bini ta’ soċjetajiet aktar reżiljenti u inklużivi. Id-diskussjoni online se ssir f’din il-paġna fis-16/17 ta’ Settembru bejn l-10:00 u s-16:00 CET u se tkun immoderata mill-Koordinaturi Tematiċi ta’ EPALE tal-EBSN

More