Skip to main content
Blog
Blog

Investeren in taaltrajecten is zinvol vinden de Nederlandse Lions; vier succesvolle samenwerkingsprojecten in de strijd tegen laaggeletterdheid

Door: Dagmar Willemse (NSS EPALE Nederland)

Lions Nederland organiseerde eind maart het symposium 'Lezen=Groeien!' met als doel de samenwerking te versterken tussen vrijwilligers, professionals, ervaringsdeskundigen en andere betrokkenen in de strijd tegen laaggeletterdheid. Tijdens het symposium werden vier presentaties gegeven van succesvolle samenwerkingsprojecten tussen Lionsclubs en hun lokale partners. De projecten laten zien dat investering in taaltrajecten zinvol is. Het zorgt ervoor dat laaggeletterden leren lezen en schrijven en volwaardig(er) mee kunnen draaien in de maatschappij, thuis en op het werk. 

Het belang van taalambassadeurs bij de werving van laaggeletterden

Wil van Dijk, voorzitter van de Stichting ABC, benadrukte het belang van taalambassadeurs bij werving van laaggeletterden. Samen met taalambassadeur Jos Niels die op latere leeftijd heeft leren lezen en schrijven, onderstreepte hij het belang van plaatselijke praktijkkennis en van lokale samenwerking, in bijvoorbeeld de uitzendbranche. Hoewel er geen exacte cijfers bekend zijn voor de uitzendbranche, is de kans heel groot dat vele tienduizenden van de 750.000 werknemers in de flexbranche behoren tot de doelgroep van laaggeletterden. Stichting Opleiding en Ontwikkeling Flexbranche (STOOF) startte samen met Stichting Lezen & Schrijven een aanpak om laaggeletterdheid op te sporen in de uitzendbranche. Laaggeletterdheid staat expliciet opgenomen in de branche CAO van de ABU (Algemene bond Uitzendondernemingen). Stoof ondersteunt uitzendorganisaties met de praktische uitvoering van de cao afspraak en intercedenten verwijzen flexwerkers die beter willen lezen en schrijven door naar een ROC in de buurt.

Lions Nederland heeft in de zomer van 2012 een international programma gelanceerd, het Reading Action Program. De Nederlandse Lions commiteerden zich ook aan dit programma. Ze zochten daarvoor samenwerking met de Stichting Lezen en Schrijven en er werd een landelijke commissie Lions Lezen & Schrijven ingesteld.

Lions Nederland is onderdeel van de grootste NGO binnen de Verenigde Naties en de grootste organisatie van serviceclubs ter wereld. Internationaal telt ze bijna 1,4 miljoen leden. Binnen Nederland zijn er ruim 11.500 leden actief. 

 

Leefstijl, participatie en taalonderwijs

Het re-integratie project Stapjefitter in Woerden richt zich op bijstandsgerechtigden met onvoldoende vaardigheden in de Nederlandse taal en ongezonde leefgewoonten. Gedurende 18 weken gaan deelnemers groepsgewijs actief aan de slag met hun taalvaardigheid in de Nederlandse taal, hun eet- en beweeggedrag en actiever deelnemen in de samenleving. Tweemaal per week zijn er interactieve bijeenkomsten, de deelnemers werken aan individuele doelen en krijgen opdrachten om thuis mee aan de slag te gaan. Het project wordt ontwikkeld en gecoördineerd door Stichting Woerden Actief, Stichting Lezen & Schrijven en Vitaal Aktief. Initiatiefnemer Maarten Stiggelbout van Vitaal Aktief vertelde tijdens het Lions Symposium dat bijstandsgerechtigden meestal moeilijk bereikbaar zijn voor dit soort programma’s. Daarom schakelde Stiggelbout de gemeente in en zorgen re-integratie consulenten van de gemeente (of vanuit reïntegratiebedrijven) voor de werving van deelnemers. Volgens Maurice de Greef (prof. Leereffecten Laagopgeleiden & laaggeletterden aan de VU Brussel) die een lezing gaf tijdens het Symposium, is deelname aan sport de meest laagdrempelige activiteit voor laaggeletterden. Door gezamenlijk te bewegen verkeren de deelnemers in een sociale omgeving wat hen mogelijkheden geeft om uit hun isolement te komen en hun netwerk te vergroten.

 

Fondsenwerving via regionale dictees

In Hilversum en Schiedam organiseerden Lionsclubs regionale dictees die geld hebben opgebracht voor plaatselijke taalprojecten in de strijd tegen laaggeletterdheid. Raymond Serré en Frits Vogel (Lions Hilversum) organiseerden samen het Groot Goois Dictee waar ook laaggeletterden aan meededen. Serré vertelde tijdens het Lions Symposium hoe je het dictee kan betrekken op de eigen regio en tegelijkertijd geld kan inzamelen voor een goed doel. Zo kan je bijvoorbeeld voor een klein bedrag lokale bedrijven en horecagelegenheden noemen in het dictee en er een schoolwedstrijd met prijzen aan koppelen. Betrek de regionale omroep erbij, om het dictee real-time uit te zenden en ga op zoek naar bekende Nederlander die in de buurt woont om het dictee te presenteren. Serré die bij de NOS werkt, strikte nieuwslezer Herman van de Zandt als voorlezer en schreef zelf het dictee. Verder nodigden de organisatoren o.a. bekende Hilversummers uit om – tegen sponsoring – in de Raadszaal te schrijven. Het geld dat met het dictee werd opgehaald ging naar een draagbare, digitale leer- en leestafel voor de Bibliotheek Hilversum.

 

Groot Goois Dictee; initatiefnemers en presentator

v.l.n.r. Frits Vogel, Herman van de Zandt en Raymond Sérre.

(Foto: RTi Hilversum)

 

Taalscholing op de werkvloer

In 2015 startte de gemeente Schiedam in samenwerking met De Lions Schiedam het project Tijd voor Taal Schiedam. Ze sloegen de handen ineen om te zorgen voor aandacht voor laaggeletterdheid en tijd en financiering voor scholing binnen de gemeente en het bedrijfsleven. André Hartog, directeur bij Irado Schiedam en actief voor Lions Club Schiedam dacht na over een plan om de gemeente te helpen met langdurige werkzoekenden. Bij Irado werken veel laagopgeleide mensen, waaronder zich laaggeletterden bevinden. Voor huidige en nieuwe werknemers die moeite hebben met lezen en schrijven verzorgt Irado de bekostiging van de taaltrainingen. De Lions zorgen voor de inzet van taalvrijwilligers. Naast dat het Schiedamse samenwerkingsproject zorgt voor meer doorstroom van werkzoekenden op de arbeidsmarkt, zorgt het er vooral voor dat laaggeletterden volwaardig mee kunnen draaien in de maatschappij, thuis en op het werk.

 

Meer informatie en resultaten van de bijeenkomst vindt u in het artikel van George Muskens, voorzitter van de landelijke commissie Lions Lezen & Schrijven.

Login (0)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

L-aħħar diskussjonijiet

EPALE 2021 Thematic Focuses. Let's start!

We invite you to enrich what is set to be an intense year ahead with your contributions and expertise! Let's start by taking parto in this online discussion. The online discussion will take place Tuesday 9 March 2021 from 10 a.m. to 4 p.m. CET. The written discussion will be introduced by a livestream with an introduction to the 2021 Thematic Focuses, and will be hosted by Gina Ebner and Aleksandra Kozyra of the EAEA on the behalf of the EPALE Editorial Board.

More

Diskussjoni ta’ EPALE: Il-forniment ta’ tagħlim ta’ ħiliet bażiċi

Il-ħiliet bażiċi huma trasversali. Dawn mhumiex rilevanti biss għall-politika edukattiva, iżda huma rilevanti wkoll għall-politiki tal-impjiegi, tas-saħħa, soċjali u ambjentali. Il-bini ta’ miżuri ta’ politika koeżivi li jappoġġjaw lill-persuni bi ħtiġijiet bażiċi ta’ ħiliet huwa meħtieġ mhux biss biex il-Perkorsi ta’ Titjib tal-Ħiliet ikunu suċċess, iżda wkoll biex jgħinu fil-bini ta’ soċjetajiet aktar reżiljenti u inklużivi. Id-diskussjoni online se ssir f’din il-paġna fis-16/17 ta’ Settembru bejn l-10:00 u s-16:00 CET u se tkun immoderata mill-Koordinaturi Tematiċi ta’ EPALE tal-EBSN

More