Skip to main content
Resource Details
RIŻORSA

Virksomhedernes efterspørgsel efter offentligt medfinansieret VEU

Arbejdsstyrken i Danmark kræver løbende opkvalificering for, at danske virksomheder kan være konkurrencedygtige. Denne opkvalificering står både virksomheder og arbejdstagere for, men et vigtigt element er også den offentligt medfinansierede voksen- og efteruddannelse (VEU). Det er nemlig ikke tilstrækkeligt at uddanne de unge. Med skiftende indhold i jobfunktioner øges behovet for omskoling for voksne – sker det ikke risikerer vi at komme til at sænke produktiviteten i virksomhederne, ligesom det er vigtigt at klæde den store gruppe af personer på, som befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet.

Behovet for offentlig medfinansiering af VEU opstår, fordi afkastet af efteruddannelse for virksomheder og arbejdstagere er mindre end det samfundsmæssige afkast – ligesom det er tilfældet for ordinær uddannelse. Hvis vi ikke havde offentlig medfinansiering, ville virksomhedernes brug af voksen- og efteruddannelsesindsatsen falde, og det vil have negativt afsmittende effekter på samfundsøkonomien.

Særligt i Danmark er offentlig involvering i VEU vigtig, da vi ifølge OECD har den højeste udskiftning af medarbejdere blandt virksomheder i Europa. Virksomheder risikerer altså let, at investeringer i medarbejdernes uddannelse forsvinder til fordel for andre virksomheder, fordi medarbejderne bliver uddannet ud af virksomheden.

Sagt på en anden måde vil manglende offentlig involvering muligvis afstedkomme manglende mobilitet, fordi virksomhederne vil forsøge at holde på de medarbejdere, som de investerer uddannelse i. Dermed mindskes muligheden for at arbejdskraften bevæger sig derhen, hvor den er mest produktiv.

Fra politisk side erkendes det, at efteruddannelse er vigtigt. Senest har regeringen med en bred forligskreds bag sig prioriteret 1 mia. kroner til området for til dels at sikre et dobbelt uddannelsesløft. Ligeledes har lønmodtagere ogvirksomheder opbygget kompetencefonde, der skal være med til at videreuddanne virksomhedernes medarbejdere.

Undersøgelsen her drejer sig om de millioner af små kurser, som danske virksomheder efterspørger. Hvilke virksomheder og brancher efterspørger kurserne? Er det de høj- eller lavproduktive? Hæmmer en høj mobilitet af medarbejdere efterspørgslen på kurser? 

Resultaterne fra undersøgelsen viser, at virksomheder, som har en høj afgang af medarbejdere og en høj tilgang af nye medarbejdere, efterspørger mere efteruddannelse – især AMU – end andre virksomheder. Intet tyder således på, at den høje mobilitet på det danske arbejdsmarked er en hæmsko for investeringer i efteruddannelse.

Samtidig viser undersøgelsen, at produktiviteten i brancher med høj efterspørgsel på efteruddannelse, er højere end i andre brancher. 

Undersøgelsen viser, at offentlig medfinansiering af efteruddannelse er vigtig for at sikre arbejdstyrkens kvalifikationsniveau for de voksne på arbejdsmarkedet. Det vil ikke bare sikre en kvalificeret arbejdsstyrke, men også være med til at sikre en høj mobilitet af medarbejdere, der i sidste ende skal sikre, at arbejdskraften kan bevæge sig derhen, hvor dens produktivitet er højest. Og det er til glæde og gavn for alle i det danske samfund.

Kilde: Tænketanken DEA, www.dea.nu

 

Resource Details
Awtur(i) tar-Riżorsa
Martin Junge
Ittajpja r-Riżorsa
Studji u rapporti
Pajjiż
Data tal-Pubblikazzjoni
Lingwa tad-dokument
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!