Skip to main content
Resource Details
RIŻORSA

Moterys ir vyrai Lietuvos visuomenėje 2014

2014 metų liepos mėnesį, Socialinių inovacijų fondas, įgyvendindamas Valstybinę moterų ir vyrų lygių galimybių 2010-2014 metų programą, atliko moterų ir vyrų padėties pokyčių visose srityse išplėstinį lyginamąjį poveikio vertinimą “Moterys ir vyrai Lietuvos visuomenėje – 2014“. Šio vertinimo tikslas buvo atlikti moterų ir vyrų padėties pokyčių visose srityse išplėstinį tyrimą, įvertinti Valstybinių 2003-2004 m., 2005-2009 m., 2010-2014 m. moterų ir vyrų lygių galimybių programų įgyvendinimo rezultatus bei poveikį, lyginant su ankstesniais tyrimais “Moteris Lietuvos visuomenėje”. Atlikto tyrimo rezultatai buvo palyginti su ankstesnių, 1994-ųjų, 2000-ųjų ir 2009-ųjų metų, tyrimų rezultatais, o tai savo ruožtu sudarė galimybę stebėti, kaip keičiasi Lietuvos gyventojų nuostatos lyčių lygybės srityje. Tyrimui atlikti buvo remiamasi daugialype-kompleksine metodologija, įtraukiančia tiek kokybinius, tiek kiekybinius tyrimo metodus ir leidžiančia plačiai išmatuoti bei įvertinti moterų ir vyrų padėties pokyčius darbo rinkoje, versle, švietime ir moksle, sprendimų priėmime ir politikoje. Pagrindinis tyrimo duomenų šaltinis – nacionalinė reprezentatyvi Lietuvos vyrų ir moterų apklausa, kuomet atsitiktinės atrankos būdu buvo apklausti 1002 nuolatiniai 15-74 metų Lietuvos gyventojai: 566 moterys ir 436 vyrai.

Tyrimo metu buvo analizuojama moterų ir vyrų lygių galimybių užtikrinimas tokiose gyvenimo srityse: užimtumas ir nedarbas, moterų verslumo skatinimas, moterų ir vyrų užmokesčio skirtumai, šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas, šeimos planavimas ir vaiko priežiūra, švietimas ir mokslas, sprendimų priėmimas ir sveikata.

Apibendrinant šio tyrimo apžvalgą, galima teigti, kad daugelyje gyvenimo sričių moterų ir vyrų vaidmenų pasiskirstymas pagal biologinę lytį, tradicinis patriarchalinės visuomenės modelis, mažesne ar didesne apimtimi, tebeišlieka. Vis tiktai, reikia pažymėti, kad žvelgiant laiko perspektyvoje yra stebimos pakankamai palankios tendencijos lyčių lygybės sampratai visuomenėje bei moterų ir vyrų lygių galimybių politikai, augti, bet siekiant pažangos šioje srityje būtina stiprinti lyčių lygybės politiką įgyvendinantį institucinį nacionalinį mechanizmą, kadangi tik tinkamai veikiančios institucijos, jų aiški struktūra, kompetencijos bei funkcijos, darbuotojų gebėjimas adekvačiai spręsti lyčių lygybės klausimus, bei glaudus tarpinstitucinis bendradarbiavimas, veiklos poveikio monitoringas, rezultatų vertinimas ir atskaitomybė yra raktas į lyčių lygybės politikos įgyvendinimo sėkmę.

Resource Details
Awtur(i) tar-Riżorsa
prof. Virginija Šidlauskienė
Ittajpja r-Riżorsa
Studju tal-Każ
Pajjiż
Data tal-Pubblikazzjoni
Lingwa tad-dokument
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!