Skip to main content
Resource Details
RIŻORSA

Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v izobraževanju: Politike in načini evalvacije šol v Evropi

Kakovostni sistem izobraževanja in usposabljanja je predpogoj, da mladi pridobijo zadostna znanja in spretnosti ter tako spodbujajo evropski socialni in gospodarski razvoj. Vprašanje izboljševanja kakovosti izobraževanja in usposabljanja je nenehno izpostavljeno v številnih razpravah o izobraževalnih politikah tako na nacionalni ravni kot tudi na ravni EU. To potrjujejo tudi splošni in skupni cilji za izobraževalne sisteme, opredeljeni v evropskem strateškem okviru za sodelovanje na področju izobraževanja.

Eurydice je izdal poročilo, v katerem sta predstavljena primerjalni pregled po posameznih državah in primerjalni pregled struktur, ciljev in načinov izvedbe evalvacije šol v Evropi. Njun namen je spodbujati izmenjavo znanja in načinov ugotavljanja ter zagotavljanja kakovosti izobraževalnih sistemov v Evropi. Šole so namreč osnovni gradniki sistemov izobraževanja in usposabljanja, evalvacija šol pa je pomemben način spremljanja in izboljševanja kakovosti tako šol kot tudi izobraževanja nasploh.

Poročilo je na voljo tudi v slovenskem jeziku, in sicer v elektronski obliki in v tiskani obliki, ki jo najdete v Knjižnici Andragoškega centra Slovenije (ACS).

Resource Details
ISBN
978-961-6101-86-8
Awtur(i) tar-Riżorsa
Eurydice
Ittajpja r-Riżorsa
Oħrajn
Pajjiż
Data tal-Pubblikazzjoni
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!