Skip to main content
Blog
Blog

Покана за разискване на теорията, свързана с ученето за възрастни

„Няма нищо толкова практично, колкото добрата теория” (Люин, 1951 г.).

Много често „се губим” в практиката заради напрежението на ежедневната работа. Въпреки че повечето обучители на възрастни имат опит в андрагогиката, много от тях споделят, че нямат време за задълбочаване върху теоретичната основа на работата си. Този блог има за цел да стартира разговор и да подкани хората към коментари относно любимите им теоретици. Започвам с цитат от виден теоретик, който не е от сферата на образованието за възрастни – Кърт Люин – „Няма нищо толкова практично, колкото добрата теория” (1951 г.).

 

Пауло Фреири (1921 – 1977) – трансформиращо образование

Пауло Фреири, работейки със селяни в Бразилия, разглежда образованието като път към свободата, и по-специално – свобода от бедността и потисничеството. Идеите на Фреири са следните – образованието е всъщност преминаването от това хората да бъдат разглеждани като обекти и самите те да се възприемат като обекти (нямащи право на избор и нямащи възможност да оформят своето бъдеще) към това да се възприемат като субекти (главни действащи лица, които могат да оформят и моделират собствения си живот). Образованието се разглежда като интервенция и катализатор за промяна. Това означава, че обучителите трябва да търсят местата, където са налице потиснатост и угнетеност и да провокират дискусия отностно тези състояния, предлагайки и пътища за промяна. Образованието всъщност е неразривно свързано с това обучаващите се да придобият инструментите, с които да осъществат промяна (например селяните да придобият умения за четене и писане, за да се борят за своите права.)

Фреири предлага също и практики, които надграждат идеите, свързани с образованието като път към свободата, а именно:

- Поставяне на проблеми – образованието трябва да се занимава с поставяне на дневен ред на проблеми, а не с предписване на решения.

- Обучителите следва да са наясно с т. нар. интернализирана угнетеност, при която маргинализираните групи приемат, че „заслужават” да са маргинализирани.

- Следва връзката между обучаващ и обучаем да е равнопоставена – всеки от тях се учи от другия и проявява уважение.

- В основата на тази форма на образование е идеята за социалната трансформация.

- Практика – осъзнаване на света и действие за това той да бъде променен. Не е достатъчно хората да се събират просто за да трупат знания за социалната действителност. Те трябва да действат заедно по отношение на тази среда, за да я осъзнаят и да я трансофмират чрез последващи действия

Според Фреири основната цел на образованието е свободата, и по-специално свободата на колектива. В трудовете му намират място и идеи относно интернализираната угнетеност, практиката и равенството между учител и обучаем.

 

Малкълм Ноулс (1913 – 1997) – Подход, насочен към обучаемия

Малкълм Ноулс разпространява идеята за андрагогиката и я противопоставя на идеята за педагогиката, подчертавайки разликите между това да работиш с възрастни и с деца. Според Ноулс основната концепция, стояща зад андрагогиката е, че тя се фокусира върху възрастни, които:

  • Са автономни индивиди, свикнали с това да действат самостоятелно
  • Имат житейски опит, който ги е направил такива, каквито са
  • Сами са избрали да учат и затова са готови да го правят
  • Се фокусират върху „проблема”, който ги е накарал да учат – заради това те са мотивирани да учат определени неща
  • Имат силна нужда да разглеждат и отнасят ученето към самите тях и техния живот.

Затова преподавателят трябва да постави възрастния в центъра на собственото си учене. За да бъдат поставени контекстуално концепциите на андрагогиката е полезно да обърнем внимание как Ноулес е оформил основните концепции, стоящи зад педагогиката, основно относно обучението на деца – децата биват направлявани отвън; нямат житейски опит; имат нужда някой да им показва какво е необходимо да се учи. Преподавателят има пълна отговорност за вземане на решенията относно това какво, как и кога да се учи, както и дали материалът е усвоен. Педагогиката, или обучението, направлявано от учител, поставя обучаемия в подчинена роля, изискваща съобразяване с инструкциите на учителя и учебните планове. Обучаемите трябва да знаят само това, на което преподавателите ги учат. Резултатът е ситуация на преподаване и учене, която активно насърчава зависимост от обучаващия. Затова Ноулес отбелязва нуждата преподавателят да поставя възрастния обучаем в центъра на своето учене.

Присъединете се – споделете за теоретик, чията работа ви вдъхновява и защо това е така

 

Препратки

Люин, К. (1951) Теория в социалната наука; избрани теоритични трудове. D. Cartwright (ed.). New York: Harper & Row.

Аонтас: Теоритици и мислители – връзката с практиката

Аонтас: Теоритици и мислители – връзката с практиката

Login (0)

Trid lingwa oħra?

Dan id-dokument huwa disponibbli wkoll f’lingwi oħra. Jekk jogħġbok agħżel waħda hawn taħt.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

L-aħħar diskussjonijiet

EPALE 2021 Thematic Focuses. Let's start!

We invite you to enrich what is set to be an intense year ahead with your contributions and expertise! Let's start by taking parto in this online discussion. The online discussion will take place Tuesday 9 March 2021 from 10 a.m. to 4 p.m. CET. The written discussion will be introduced by a livestream with an introduction to the 2021 Thematic Focuses, and will be hosted by Gina Ebner and Aleksandra Kozyra of the EAEA on the behalf of the EPALE Editorial Board.

More

Diskussjoni ta’ EPALE: Il-forniment ta’ tagħlim ta’ ħiliet bażiċi

Il-ħiliet bażiċi huma trasversali. Dawn mhumiex rilevanti biss għall-politika edukattiva, iżda huma rilevanti wkoll għall-politiki tal-impjiegi, tas-saħħa, soċjali u ambjentali. Il-bini ta’ miżuri ta’ politika koeżivi li jappoġġjaw lill-persuni bi ħtiġijiet bażiċi ta’ ħiliet huwa meħtieġ mhux biss biex il-Perkorsi ta’ Titjib tal-Ħiliet ikunu suċċess, iżda wkoll biex jgħinu fil-bini ta’ soċjetajiet aktar reżiljenti u inklużivi. Id-diskussjoni online se ssir f’din il-paġna fis-16/17 ta’ Settembru bejn l-10:00 u s-16:00 CET u se tkun immoderata mill-Koordinaturi Tematiċi ta’ EPALE tal-EBSN

More