Skip to main content
News
Aħbarijiet

“SMART-MT”: kur slypi matematikos patrauklumas?

Visuomenėje yra paplitusi nuomonė, kad matematika yra  sunkus dalykas, ne kiekvienam „įkandamas riešutėlis“. Taip mano nemaža dalis mokytojų bei ugdytinių tėvų. Tačiau visi pripažįsta ir tiesą, kad matematikos žinios šiuolaikiniame pasaulyje yra gyvybiškai svarbios. Matematika žmogui yra aktualus dalykas sprendžiant ne tik įvairias kasdieninio ir profesinio gyvenimo problemas, bet ir gyvybiškai aktualias, kaip klimato kaita, energijos išteklių naudojimas, skaitmenizavimas. Matematika yra daugelio akademinių dalykų, kaip sociologija, psichologija, istorija, geografija, ekonomika ir politika, statistika, integrali dalis. Matematikos žinojimas plėtoja analitinį bei loginį mąstymą; ji yra laikoma mokslu, galinčiu įveikti net kalbos barjerus, nes naudoja universalią skaičių ir ženklų kalbą, kurią supranta visi žmonės. Matematika yra puiki priemonė, ugdanti mokinių kritinį mąstymą ir kūrybiškumą. Tačiau nors ir pripažįstamas  matematikos žinių aktualumas ir svarba, ji daugeliui  mokinių yra sunkus ir nepatrauklus dalykas. O tai lemia ir žemus mokinių matematikos pasiekimus, ir menką mokymosi motyvaciją.

Tai kur dingęs matematikos mokymo (si) patrauklumas? Kur glūdi „matematikos – mokslų karalienės“ paslaptis? Ekspertų nuomone, mokytojo profesionalumas, kūrybiškumas, inovatyvumas, gebėjimas naudotis šiuolaikinėmis moderniomis priemonėmis – štai raktas, kuris gali atverti šiandieninės kartos mokiniams matematikos vartus.  Nemažai atliktų tyrimų rezultatai rodo, kad mokytojai, ypač vyresnės kartos, mokinius moko taip, kaip juos mokė mokykloje: be kūrybiškumo puoselėjimo matematikos pamokose. Tradiciniai mokymo metodai  lemia mokinių nenorą ar baimę mokytis matematikos. Problema yra ir ta, kad nemaža dalis mokytojų „nelabai draugauja ir su informacinėmis technologijomis“;  jiems nėra priimtinos edukacinės mobiliosios programėlės, e-mokymosi platformos. Šias spragas ypač išryškino COVID-19 sukelto karantino pasekmės  ir skubus mokymo(si) perkėlimas į virtualią aplinką.  O mokiniams, atvirkščiai, šiuolaikinės informacinės technologijos, sukurtos mobilios mokymosi programėlės su žaidybiniais, lenktyniavimo, komandinio darbo aspektais yra labai patrauklios. Be to, išmanieji įrengimai jau tapo mokinių neatsiejama kasdienio gyvenimo dalimi įvairiems gyvenimo tikslams: mokymuisi, laisvalaikiui, pramogoms, žaidimams. Mokiniai pirštų galiukais siekia pažinti pasaulį ir gauti bet kokią informaciją ir bet kokiu jiems tinkamu  laiku ar vietoje. Skaitmeninės mokymo priemonės leidžia individualizuoti arba diferencijuoti matematikos mokymą(si), padeda geriau įtvirtinti įgytas žinias bei pritaikyti jas ir kitose užduotyse. Mokytojai, naudodami įvairias interaktyvias mokymo priemones, gali mokiniams pasiūlyti tokias užduotis, kad jose nebūtų vien tiktai standartinių procedūrų pakartojimas. Tuomet atsirastų galimybė, jog mokiniai, remdamiesi savo turima patirtimi ir įgytomis žiniomis, savarankiškai ir kūrybiškai konstruotų matematikos sampratas ir idėjas, apmąstytų jas ir jų ryšius, ieškotų naujų idėjų problemai spręsti. Matematikos mokytojai mokymąsi gali projektuoti taip, kad skatintų mokinius tyrinėti, daryti prielaidas, kelti hipotezes, nagrinėti, paneigti, pritaikyti strategijas, sudaryti planus, pagrįsti savo išvadas bei jas apmąstyti.

2018-2020 metais įgyvendintas Erasmus+strateginių partnerysčių projektas “Išmanusis matematikos mokytojas” (Nr.2018-1-LT01-KA201-046956) matematikos mokytojams siūlo profesinio tobulinimo programą ir mokymosi kursą  su  sukurtomis šiuolaikinėmis skaitmeninėmis mokymo priemonėmis: mobiliomis programėlėmis „Matematika App“ ir „Eureka App“, kurios  padės jų  mokiniams pajausti atradimo džiaugsmą ir  leis vis dažniau sušukti : „Eureka“. Šio projekto tikslas  – matematikos mokytojų skaitmeninės kompetencijos tobulinimas, siekiant didesnio mokinių įsitraukimo ir aukštesnių matematikos pasiekimų. Projektas kviečia matematikos mokytojus, ypač dirbančius su 5-6 klasių mokiniais, apsilankyti e-platformoje www.smart.erasmus.site, kur jie ras nemažai mokymo(si) priemonių, metodinės medžiagos, e-vadovų: 2 e-direktorijas su jau egzistuojančių mobilių programėlių aprašais, mokymo(si) tikslais, dalykų integracijos galimybėmis; 2 naujai sukurtas mobilias programėles „Matematika App“(79 uždaviniai) ir „Eureka App“(29 uždaviniai); 25 sėkmingo matematikos mokymo, dirbant su mišriomis klasėmis, patirtines istorijas; mokymo(si) kursą su 4 moduliais, detalia profesinio tobulinimosi  programa, žinių ir gebėjimų įsivertinimo testu. Mokytojai, pasinaudoję projekto SMART-MT metodinėmis rekomendacijos ir sukurta mobilios programėlės kūrimo programa GUIDEHOW TO create your own set of exercises (erasmus.site) gali ir patys savarankiškai arba kartu su mokiniais pasirengti užduotis, atitinkančias ne tik dėstomą matematikos sritį, bet ir klasės mokinių intelektinį, socialinį kontekstą. Penkių partnerių šalių (Lietuvos, Latvijos, Graikijos, Lenkijos, Rumunijos) projekto vykdytojai kviečia mokytojus matematikos pamokose naudotis sukurtomis  skaitmeninėmis priemonėmis, taip paįvairinant tradicinę pamoką ir didinant mokinių įtrauktį bei mokymosi motyvaciją.

 

Laimutė Ruzgienė (Kauno rajono švietimo centras)

Login (0)

Trid tikteb artiklu?

Toqgħodx lura milli tagħmel dan!

Ikklikkja l-link t’hawn taħt u ibda ibgħat artiklu ġdid!

L-aħħar diskussjonijiet

EPALE 2021 Thematic Focuses. Let's start!

We invite you to enrich what is set to be an intense year ahead with your contributions and expertise! Let's start by taking parto in this online discussion. The online discussion will take place Tuesday 9 March 2021 from 10 a.m. to 4 p.m. CET. The written discussion will be introduced by a livestream with an introduction to the 2021 Thematic Focuses, and will be hosted by Gina Ebner and Aleksandra Kozyra of the EAEA on the behalf of the EPALE Editorial Board.

More

Diskussjoni ta’ EPALE: Il-forniment ta’ tagħlim ta’ ħiliet bażiċi

Il-ħiliet bażiċi huma trasversali. Dawn mhumiex rilevanti biss għall-politika edukattiva, iżda huma rilevanti wkoll għall-politiki tal-impjiegi, tas-saħħa, soċjali u ambjentali. Il-bini ta’ miżuri ta’ politika koeżivi li jappoġġjaw lill-persuni bi ħtiġijiet bażiċi ta’ ħiliet huwa meħtieġ mhux biss biex il-Perkorsi ta’ Titjib tal-Ħiliet ikunu suċċess, iżda wkoll biex jgħinu fil-bini ta’ soċjetajiet aktar reżiljenti u inklużivi. Id-diskussjoni online se ssir f’din il-paġna fis-16/17 ta’ Settembru bejn l-10:00 u s-16:00 CET u se tkun immoderata mill-Koordinaturi Tematiċi ta’ EPALE tal-EBSN

More