Skip to main content
Blog
Blog

Nέο Διαδικτυακό Μάθημα στην EPALE: Προσέγγιση, Παροχή Κινήτρων και Διατήρηση

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι το τελευταίο Μαζικό Ανοιχτό Διαδικτυακό Μάθημα (MOOC) που δημιουργήσαμε σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Βασικών Δεξιοτήτων είναι διαθέσιμο στην πλατφόρμα EPALE. Το παρόν μάθημα εξετάζει τα ζητήματα των πρωτοβουλιών προσέγγισης, της παροχής κινήτρων στους εκπαιδευόμενους, καθώς και της παραμονής τους στα προγράμματα βασικών δεξιοτήτων, προσφέροντάς τους την ευκαιρία να εξοικειωθούν καλυτέρα με το υλικό που παρουσιάζεται στην αντίστοιχη συλλογή Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων (OER) και να αναστοχαστούν το δικό τους επαγγελματικό πλαίσιο.

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι το τελευταίο Μαζικό Ανοιχτό Διαδικτυακό Μάθημα (MOOC) που δημιουργήσαμε σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Βασικών Δεξιοτήτων είναι διαθέσιμο στην πλατφόρμα EPALE. Το παρόν μάθημα εξετάζει τα ζητήματα των πρωτοβουλιών προσέγγισης, της παροχής κινήτρων στους εκπαιδευόμενους, καθώς και της παραμονής τους στα προγράμματα βασικών δεξιοτήτων, προσφέροντάς τους την ευκαιρία να εξοικειωθούν καλυτέρα με το υλικό που παρουσιάζεται στην αντίστοιχη συλλογή Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων (OER) και να αναστοχαστούν το δικό τους επαγγελματικό πλαίσιο.

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος οι συμμετέχοντες:

  • θα έχουν πρόσβαση στο φόρουμ συζητήσεων το οποίο θα διαχειρίζεται ένας ειδικός εμπειρογνώμονας στον τομέα
  • θα εργάζονται προοδευτικά με το υλικό των Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων
  • θα συμμετέχουν σε συζητήσεις με ομότιμους, με άλλους συμμετέχοντες από διαφορετικές χώρες
  • θα κληθούν να αναστοχαστούν στο δικό τους πλαίσιο για να μπορούν να ξεκινήσουν μια διαδικασία σχεδιασμού για πρωτοβουλίες προσέγγισης.
  • θα μπορούν συμβουλεύονται άμεσα τον εμπειρογνώμονα που έχουμε ορίσει σε ρόλο διαμεσολαβητή, σε δύο διαδικτυακές συνεδρίες συμβουλευτικής.

 

Σχεδιασμός Μαθήματος

Το μάθημα είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτρέπεται η ευέλικτη ολοκλήρωσή του. Η ύλη μπορεί να καλυφθεί από τους συμμετέχοντες στον ρυθμό που επιθυμούν, ενώ κατά τη διάρκειά του θα τους παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής σε φόρουμ συζητήσεων και σε διαδικτυακές συνεδρίες με εμπειρογνώμονα για την παροχή συμβουλών.

 

 

Ημερομηνίες Συνεδριών:

3 Δεκεμβρίου                          13:00 – 13:30 CET

10 Δεκεμβρίου                        13:00 – 13:30 CET

 

Αναστοχαστική Μάθηση

Το μάθημα βασίζεται στην προσέγγιση της εμπειρικής μάθησης, η οποία βοηθά τους συμμετέχοντες να διατρέξουν το περιεχόμενο μέσω της συμμετοχή τους σε μια σειρά από συζητήσεις στο φόρουμ, συνεδριών συμβουλευτικής και γραπτού αναστοχασμού στο ημερολόγιο μάθησης. Αποτελείται από 4 φάσεις, σε κάθε μια από τις οποίες εξετάζεται ένα συγκεκριμένο επίπεδο πρωτοβουλιών προσέγγισης, όπως παρουσιάζονται στον αντίστοιχο εκπαιδευτικό πόρο. Κάθε φάση προσφέρει την ευκαιρία να εργαστούν σε διαφορετικούς τομείς του σχεδιασμού προσέγγισης.

 

Μίκρο-μάθηση

Η ιδέα της μικρο-μάθησης παρέχει στους εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα να καθηλώσουν το ενδιαφέρον τους σε στοχευμένα και συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα, που συνδέονται στενά με έναν ξεχωριστό τομέα ενδιαφέροντος, εν προκειμένω: τις πρωτοβουλίες προσέγγισης. Το μάθημα αποτελείται από φάσεις στις οποίες παρουσιάζεται το περιεχόμενο αντίστοιχης ενότητας του Ανοιχτού Εκπαιδευτικού Πόρου στην EPALE και οι εκπαιδευόμενοι έχουν το περιθώριο να εμβαθύνουν στις πηγές του και να διακρίνουν εκείνες που σχετίζονται με το υλικό των δικών τους, ιδιαίτερων, αναγκών.

 

Με τον ρυθμό του εκπαιδευόμενου

Η αυτονομία κρίνεται σημαντική στη μαθησιακή διαδικασία, στις περιπτώσεις που οι εκπαιδευόμενοι εργάζονται ή έχουν να διεκπεραιώσουν άλλες υποχρεώσεις. Από την εγγραφή ως την ολοκλήρωση του μαθήματος δεν περιορίζονται σε ένα προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα. Οι εκπαιδευόμενοι έχουν την ευκαιρία να κατευθύνουν τη μάθηση τους στον δικό τους ρυθμό. Η υποστήριξη των εμπειρογνωμόνων δεν περιορίζεται στον απλό σχολιασμό των ημερολογίων μάθησης που θα υποβληθούν. 

 

Προσαρμογή στις ανάγκες

Το μάθημα προσανατολίζεται στις ανάγκες και τα συγκεκριμένα περιβάλλοντα των συμμετεχόντων. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, θα δίδεται η δυνατότητα συμμετοχής σε φόρουμ ζωντανών συζητήσεων και προσωπικής ανατροφοδότησης στις γραπτές εκθέσεις, από τον θεματικό εμπειρογνώμονα.

 

Ολοκλήρωση του μαθήματος

Κριτήρια για την ολοκλήρωση του μαθήματος:

  • πρόσβαση στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο
  • συμμετοχή σε φόρουμ συζητήσεων (ενότητα ‘Ρωτήστε τον Εμπειρογνώμονα’)
  • υποβολή τριών γραπτών εκθέσεων αναφοράς(πχ. το ημερολόγιο μάθησης του εκπαιδευόμενου), έπειτα από τα βήματα του Σχεδίου 2,3 και 4!

 

Οι συμμετέχοντες που θα ολοκληρώσουν με επιτυχία το μάθημα θα ανταμειφθούν με ένα πιστοποιητικό και ένα ανοιχτό σήμα EBSN (EBSN Capacity Building Series open badge).

 

Πώς θα εγγραφείτε;

Βήμα 1:

(Εάν δεν έχετε ακόμη εγγραφεί στην πλατφόρμα διαχείρισης της μάθησης της EPALE σε προηγούμενα MOOC)

Καταχωρήστε τα στοιχεία σας με το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο και ένα όνομα χρήστη στο σύστημα διαχείρισης μάθησης της EPALE που παρέχεται από το Moodle. Ακολουθήστε τον σύνδεσμο και κάντε κλικ στο 'CREATE NEW ACCOUNT'. Συμφωνείστε με την Πολιτική των Cookies και στη συνέχεια συμφωνήστε με την πολιτική MoodleCloud και την πολιτική cookies του MoodleCloud. Το τελευταίο βήμα είναι να δώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία και τα διαπιστευτήρια σύνδεσης ώστε να ολοκληρωθεί η εγγραφή.

 

Πρόσβαση στο EPALE Moodle εδώ: Moodle EPALE

 

Βήμα 2:

Περιμένετε ένα μήνυμα επιβεβαίωσης στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο και κάντε κλικ στον σύνδεσμο που σας έχει σταλεί για να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας!

 

Πώς θα εγγραφείτε;

Οι εγγραφές έχουν ανοίξει. Μόλις ολοκληρώσετε την αρχική εγγραφή των στοιχείων σας (registration), επιλέξτε sign in στο Μοοdle με τα διαπιστευτήριά σας. Κατόπιν επιλέξτε login και ‘Ensuring Outreach, Motivation and Persistence in Basic Skills Programs’. Στη συνέχεια επιλέξτε το ‘Enroll me’ που βρίσκεται στο κέντρο για να αποκτήσετε πρόσβαση στο περιεχόμενο του μαθήματος.

 

Στην περίπτωση που έχετε ερωτήματα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email!

 

 

Login (5)

Trid lingwa oħra?

Dan id-dokument huwa disponibbli wkoll f’lingwi oħra. Jekk jogħġbok agħżel waħda hawn taħt.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

L-aħħar diskussjonijiet

EPALE 2021 Thematic Focuses. Let's start!

We invite you to enrich what is set to be an intense year ahead with your contributions and expertise! Let's start by taking parto in this online discussion. The online discussion will take place Tuesday 9 March 2021 from 10 a.m. to 4 p.m. CET. The written discussion will be introduced by a livestream with an introduction to the 2021 Thematic Focuses, and will be hosted by Gina Ebner and Aleksandra Kozyra of the EAEA on the behalf of the EPALE Editorial Board.

More

Diskussjoni ta’ EPALE: Il-forniment ta’ tagħlim ta’ ħiliet bażiċi

Il-ħiliet bażiċi huma trasversali. Dawn mhumiex rilevanti biss għall-politika edukattiva, iżda huma rilevanti wkoll għall-politiki tal-impjiegi, tas-saħħa, soċjali u ambjentali. Il-bini ta’ miżuri ta’ politika koeżivi li jappoġġjaw lill-persuni bi ħtiġijiet bażiċi ta’ ħiliet huwa meħtieġ mhux biss biex il-Perkorsi ta’ Titjib tal-Ħiliet ikunu suċċess, iżda wkoll biex jgħinu fil-bini ta’ soċjetajiet aktar reżiljenti u inklużivi. Id-diskussjoni online se ssir f’din il-paġna fis-16/17 ta’ Settembru bejn l-10:00 u s-16:00 CET u se tkun immoderata mill-Koordinaturi Tematiċi ta’ EPALE tal-EBSN

More