Skip to main content
Blog
Blog

Šakių TIC išleista knygelė ,,Surask Ponaičio Šakaičio lobį“ pravers ir Šakių TAU studentams

Nors pasaulinė epidemija grasina vėl visus uždaryti namuose, bet kol kas dar neuždrausta keliauti į gamtą su šeimos nariais, todėl šį rudenį siūlome Trečiojo amžiaus universiteto studentams patiems tapti gidais ir pasiėmus savo anūkus ar kitus mažus giminaičius leistis į kelionę po Zanavykiją – Šakių rajoną. Trečiojo Amžiaus Universiteto studentams kraštas gerai pažįstamas, bet štai vaikučiams dar yra nematytų vietų. Galbūt kartu su mažaisiais anūkėliais galima patirti visai naujų įspūdžių.  Kad kelionė būtų informatyvi, iš anksto apgalvota, reikia naudotis neseniai Šakių TIC išleista knygele ,,Surask ponaičio Šakaičio lobį“. Tie, kurie kartu su vaikais apkeliaus Šakių rajoną, bus apdovanoti puikiais prizais, o mažieji gaus Šakių krašto ambasadorių diplomus.  Taigi įsigijus knygeles jau galima leistis pačių susidarytais maršrutais į kelionę ir perskaityti Zanavykų kraštą tarsi užkoduotą visą Lietuvos istoriją.

Pagonybės laikus mena Sudargas, kur ant Nemuno kranto iškilę penki piliakalniai liudija XIV a. kovas su kryžiuočiais. Čia drąsusis Sudargas gynė savo pilį nuo kryžiuočių, bet jėgos buvo nelygios. Dar ir dabar  aidi mūšio garsai, reikia tik įsiklausyti. Galima  užkopti ant piliakalnių, praeiti basakojų taku, pasigrožėti Nemuno vingiais.

LDK klestėjimo laikus liudija atgiję dvarai. XVI a. pradžioje didysis kunigaikštis Aleksandras ištikimam bajorui Sapiegai padovanoja žemių būsimam Gelgaudiškio dvarui. Vėliau prūsų baronai Koideliai čia pastato rūmus, įkuria didžiulį parką, kur Žvaigždėje aštuoni keliai kryžiuojasi, o tolėliau Velnio kalnas stūkso. Paskutinieji šeimininkai Komarai išpuošia šį dvarą secesijos stiliumi. Kyla ir kiti dvarai: Zyplių, Kidulių, Ilguvos. Reikia tik įsivaizduoti prašmatnų anų laikų gyvenimą ir poniškas privilegijas.

Apie sunkius knygnešių laikus pasakoja Kudirkos Naumiestis. Užsukite į muziejų, skirtą didžiajam varpininkui Vincui Kudirkai. Čia galima viską sužinoti apie Spaudos draudimo laikotarpį, drąsiuosius knygnešius ir mokslo vyrus, tokius kaip P.Mašiotas, V.Kudirka, J.Jablonskis. Aikštėje pamatysite Vinco Grybo paminklą, skirtą Vincui Kudirkai – dideliam Lietuvos patriotui. Užsukime ir į Meištų kapines pagerbti šio didžiojo Lietuvos patrioto. Ant jo paminklo iškalti ,,Tautiškos giesmės“ – Lietuvos himno žodžiai: ,,Tegul saulė Lietuvoj tamsumas prašalina...“

Dar daug įdomybių Šakių krašte. Būtų gerai apsilankyti Ožiukų mokyklėlę, Bulvės muziejų, praeiti upe – gatve Plokščiuose, atsigerti sidabrinio vandens iš Lekėčių šaltinio. Per vieną dieną visko tikrai nesuspėsite, bet juk galima surengti ne vieną išvyką. Apžiūrėję rajono pakraščius, keliaukime ir į pačius Šakius, gerai menančius XX a. įvykius. Prie savivaldybės pamatysime paminklą trims rajono signatarams: J.Staugaičiui, S.Banaičiui ir J.Vailokaičiui. Baigę Marijampolės gimnaziją (apie ją skaitėte praėjusiame numeryje), jie kartu su kitais šviesiais ir drąsiais vyrais 1918 m. vasario 16 d. pasirašė Lietuvos nepriklausomybės aktą ir taip tarsi padėjo parašus ant naujos valstybės pamatų. Jau tais pačiais metais J.Staugaitis pradeda rūpintis Šakių ,,Žiburio“ gimnazijos kūrimu. Su savo mažaisiais giminaičiais būtinai nueikite į naująjį skverą. Čia kariljonas su 24 varpeliais,  paminklas V.Kudirkai. Papasakokite apie pliumpą, prieškario turgų,  savo jaunystės laikų alyvomis ir jazminais žydintį skverą. Užsukite į Šakių Švento Jono Krikštytojo bažnyčią. Ją suprojektavo V.Landsbergis – Žemkalnis, bet karo metu bokštas buvo susprogdintas, o vėliau atstatytas daug žemesnis. Šakių istoriją mena ir vandentiekio bokštas, virš kurio 1952 m. suplevėsavo Lietuvos trispalvė. Ją iškėlę gimnazistai atsidūrė tremtyje Sibire.  Garbingą istoriją šakiečiai pavedė saugoti akmeniniam varnui, kuris tupi ant stogo ir dairosi į atkeliavusius turistus.

                 Šitaip keliaudami tikrai visi pajus didelį malonumą. Su mažaisiais giminaičiais bendraudami,  kiekvienas savo  žinias pasitikrins, gido darbo paragaus. O jei dar Šakių TIC išleistos knygelės užduotis įveiks ir prizą pelnys, anūkų ar kitų mažųjų giminaičių akyse taps tikras autoritetas.

Danutė Aniulienė, Šakių TAU Kalbų fakulteto dekanė

Login (0)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

L-aħħar diskussjonijiet

EPALE 2021 Thematic Focuses. Let's start!

We invite you to enrich what is set to be an intense year ahead with your contributions and expertise! Let's start by taking parto in this online discussion. The online discussion will take place Tuesday 9 March 2021 from 10 a.m. to 4 p.m. CET. The written discussion will be introduced by a livestream with an introduction to the 2021 Thematic Focuses, and will be hosted by Gina Ebner and Aleksandra Kozyra of the EAEA on the behalf of the EPALE Editorial Board.

More

Diskussjoni ta’ EPALE: Il-forniment ta’ tagħlim ta’ ħiliet bażiċi

Il-ħiliet bażiċi huma trasversali. Dawn mhumiex rilevanti biss għall-politika edukattiva, iżda huma rilevanti wkoll għall-politiki tal-impjiegi, tas-saħħa, soċjali u ambjentali. Il-bini ta’ miżuri ta’ politika koeżivi li jappoġġjaw lill-persuni bi ħtiġijiet bażiċi ta’ ħiliet huwa meħtieġ mhux biss biex il-Perkorsi ta’ Titjib tal-Ħiliet ikunu suċċess, iżda wkoll biex jgħinu fil-bini ta’ soċjetajiet aktar reżiljenti u inklużivi. Id-diskussjoni online se ssir f’din il-paġna fis-16/17 ta’ Settembru bejn l-10:00 u s-16:00 CET u se tkun immoderata mill-Koordinaturi Tematiċi ta’ EPALE tal-EBSN

More