Blog
Blog

Seminarium EPALE: Edukacja kulturowa w małych i średnich miastach

Zapraszamy na seminarium poświęcone tematowi budowania programów edukacji kulturowej dorosłych wpisujących się w lokalne polityki społeczno-kulturowe.

Seminarium będzie poświęcone tematowi budowania programów edukacji kulturowej dorosłych wpisujących się w lokalne polityki społeczno-kulturowe.

Opowiemy:

 • W jaki sposób formułować ofertę edukacyjną w instytucjach kultury w sposób zgodny z lokalnymi politykami małych i średnich miast w Polsce?

 • Jaką rolę w kontekście edukacji dorosłych mogą odgrywać instytucje kultury?

 • Jak konstruować programy edukacji międzykulturowej i angażować w działania edukacyjne w instytucjach kultury cudzoziemców?

 • O budowaniu edukacji włączającej w instytucjach kultury i przygotowywaniu zdalnych warsztatów online dla osób z niepełnosprawnością wzroku, słuchu oraz dla seniorów zależnych

29 września 2020 r. (wtorek)

KAMIENICA KULTURY, Rynek 17, 63-200 Jarocin

Organizatorzy: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Krajowe Biuro EPALE, Muzeum Regionalne w Jarocinie i Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jarocin

Kkk_0

Seminarium EPALE: Edukacja kulturowa w małych i średnich miastach

29 września 2020 r.  Jarocin

PROGRAM

10.00-10.30

Rejestracja uczestników seminarium

10.30-11.00

Platforma EPALE jako źródło inspiracji

Małgorzata Dybała - Krajowe Biuro EPALE, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

11.00-11.30

Program Erasmus+ Edukacja dorosłych.  Oferta i przykłady projektów

Michał Chodniewicz - Zespół Edukacji Dorosłych Erasmus+, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

11.30-11.45

Przerwa kawowa

11.45-12.45

Jak konstruować programy edukacji międzykulturowej i angażować w działania edukacyjne w instytucjach kultury cudzoziemców

dr Izabela Czerniejewska z Centrum Badań Migracyjnych UAM i dr Marcin Szeląg UAP, dyrektor Muzeum Regionalnego w Jarocinie, Ambasador EPALE

12.45-13.30

Przerwa obiadowa

13.30-14.00

Rola instytucji kultury w małych i średnich miastach

prof. dr hab. Agata Skórzyńska – kulturoznawczyni z Zakładu Kulturowych Studiów Miejskich Instytutu Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu

14.00-15.00

O budowaniu edukacji włączającej w instytucjach kultury. Zdalne warsztaty integracyjne dla osób z niepełnosprawnością wzroku oraz dla seniorów zależnych

prof. dr hab. Marta Kosińska UAM, CPE CK Zamek w Poznaniu, Ambasadorka EPALE i dr Bartek Lis CPE CK Zamek w Poznaniu

15.15 – 16.15

Zwiedzanie Spichlerza Polskiego Rocka w Jarocinie (dla zainteresowanych)

POBIERZ PROGRAM   

Zapisy

Zapraszamy do rejestracji na Seminarium EPALE:

https://www.webankieta.pl/ankieta/552436/seminarium-epale-edukacja-kulturowa-w-malych-i-srednich-miastach.html

W razie pytań zachęcamy do kontaktu pod adresem: epale@frse.org.pl

Udział w seminarium jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie aktywnego konta lub rejestracja na Platformie EPALE.

Zarejestruj się na EPALE      


Zasady bezpieczeństwa

Czując się odpowiedzialni za Państwa bezpieczeństwo, zdrowie i komfort w czasie seminarium oraz dbając o bezpieczeństwo naszych pracowników oraz pracowników Kamienicy Kultury wprowadzone zostały dodatkowe procedury i środki prewencyjne, dotyczące utrzymania szczególnej higieny i czystości podczas szkolenia, mających na celu zminimalizowanie zagrożeń COVID-19. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi punktami i odpowiedzialne stosowanie się do wytycznych.

 1. Pracownicy wyposażeni są w środku dezynfekujące i maski/ przyłbice.

 2. W kluczowych miejscach (recepcja) znajdują się środki dezynfekujące.

 3. Wzmożeniu uległy procedury sprzątania przestrzeni publicznych, w tym obszarów szczególnie narażonych na dotyk.

 4. Wprowadzone zostały wzmocnione standardy bezpieczeństwa dotyczące kontaktu z żywnością.

 5. Podczas seminarium zapewniona zostanie bezpieczna odległości między stolikami / krzesłami.

 6. Podczas rejestracji na seminarium przy stole recepcyjnym może być obecna jedna osoba, a kolejna proszona jest o zachowanie minimum 1,5 m odstępu.

 7. W częściach wspólnych obowiązuje nakaz utrzymania dystansu społecznego oraz noszenia maseczki/ przyłbicy.


Seminarium EPALE to cykl spotkań, których celem jest promowanie wysokiej jakości uczenia się dorosłych w Europie. Spotkania, kierowane do osób uczących dorosłych oraz odpowiedzialnych za ich rozwój, są okazją do wymiany doświadczeń, a przez to do doskonalenia kompetencji zawodowych.

Login (3)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

L-aħħar diskussjonijiet

EPALE 2021 Thematic Focuses. Let's start!

We invite you to enrich what is set to be an intense year ahead with your contributions and expertise! Let's start by taking parto in this online discussion. The online discussion will take place Tuesday 9 March 2021 from 10 a.m. to 4 p.m. CET. The written discussion will be introduced by a livestream with an introduction to the 2021 Thematic Focuses, and will be hosted by Gina Ebner and Aleksandra Kozyra of the EAEA on the behalf of the EPALE Editorial Board.

More

Diskussjoni ta’ EPALE: Il-forniment ta’ tagħlim ta’ ħiliet bażiċi

Il-ħiliet bażiċi huma trasversali. Dawn mhumiex rilevanti biss għall-politika edukattiva, iżda huma rilevanti wkoll għall-politiki tal-impjiegi, tas-saħħa, soċjali u ambjentali. Il-bini ta’ miżuri ta’ politika koeżivi li jappoġġjaw lill-persuni bi ħtiġijiet bażiċi ta’ ħiliet huwa meħtieġ mhux biss biex il-Perkorsi ta’ Titjib tal-Ħiliet ikunu suċċess, iżda wkoll biex jgħinu fil-bini ta’ soċjetajiet aktar reżiljenti u inklużivi. Id-diskussjoni online se ssir f’din il-paġna fis-16/17 ta’ Settembru bejn l-10:00 u s-16:00 CET u se tkun immoderata mill-Koordinaturi Tematiċi ta’ EPALE tal-EBSN

More