Skip to main content
Blog
Blog

Конференция на общността на EPALE: Формиране на бъдещето на обучението за възрастни в Европа

На 6-7-8 октомври 2020 г. EPALE е домакин на онлайн конференция на общността, която е отворена за цялата общност за обучение на възрастни от цяла Европа. Иновативният онлайн формат ще позволи много по-широко участие и активен принос от по-голяма група заинтересовани страни от всички сектори и държави в Европа.

EPALE Community Conference: Shaping the Future of Adult Learning in Europe - 6-7-8 October 2020 - Online event

На 6-7-8 октомври 2020 г. EPALE е домакин на онлайн конференция на общността, която е отворена за цялата общност за обучение на възрастни от цяла Европа. Иновативният онлайн формат ще позволи много по-широко участие и активен принос от широка група заинтересовани страни от всички сектори и държави в Европа.

Целта на събитието е да засили сътрудничеството и обмена на знания между заинтересованите страни в обучението за възрастни; свързване на експерти, обучители, доставчици на обучение и създатели на политики, за да помогне за оформянето на бъдещето на обучението за възрастни в Европа в несигурните години напред.

Партньорите ще проучат как Общността може да се справи с предизвикателствата, създадени от COVID-19, и да развие нови възможности за устойчив растеж в сектора.

Конференцията ще се фокусира върху ключовите приоритети в обучението за възрастни като дигитално обучение, повишаване на квалификацията през целия живот и социално включване; с интригуващ микс от ключови речи, панелни дискусии и интерактивни семинари за информиране на присъстващите и стимулиране на идеи.

Всички панели ще бъдат модерирани от Тамзин Роуз.

Програмата на конференцията ще продължи три последователни дни със следните конкретни теми за всеки ден:

Ден 1 - Дигитално обучение и умения: Управление на промените, обхващащи трансформацията Ден 2 - Обединяване на усилията за осигуряване на повишаване на уменията през целия живот: изграждане на сътрудничество между заинтересованите страни

Ден 3 - Социално включване и демокрация: възможности за промяна

Ключовите речи и общите дискусии на панела всеки ден ще бъдат публични събития, които са достъпни за гледане чрез платформата EPALE и също във Facebook EPALE.

Day 1
Watch on Facebook
Watch on EPALE

Day 2
Watch on EPALE
Watch on EPALE

Day 3
Watch on Facebook
Watch on EPALE

Също така ще бъдем домакини на тематични уъркшопове и национални панелни дискусии, които ще бъдат достъпни само след регистрация, тъй като участниците са ограничени..

Вижте по-долу подробности за участие и регистрация за всеки ден.

6 October - Digital Learning & Skills: Managing change, embracing transformation

Watch on FacebookWatch on EPALE

Welcome and scene setter - H 10.00-10:15

Wrapping up session - 12:15-13 and 13:30-17 - registration required

National Support Service Panel Finland

7 October - Joining forces to provide lifelong upskilling: building stakeholder collaboration

Watch on FacebookWatch on EPALE

Basic skills and resilience Workshop H 11.00 - 12.00 Register Here

Wrapping up session h 12.15-12.45 and h 15.00-16.30 Registration required

National Support Service Panel Germany
National Support Service Panel Montenegro

8 October Social Inclusion and Democracy: Opportunities for change

Watch on FacebookWatch on EPALE

Democracy and values Workshop H 11.15 - 12.10 Register Here

Wrapping up session and closing

Login (53)

Trid lingwa oħra?

Dan id-dokument huwa disponibbli wkoll f’lingwi oħra. Jekk jogħġbok agħżel waħda hawn taħt.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

L-aħħar diskussjonijiet

EPALE 2021 Thematic Focuses. Let's start!

We invite you to enrich what is set to be an intense year ahead with your contributions and expertise! Let's start by taking parto in this online discussion. The online discussion will take place Tuesday 9 March 2021 from 10 a.m. to 4 p.m. CET. The written discussion will be introduced by a livestream with an introduction to the 2021 Thematic Focuses, and will be hosted by Gina Ebner and Aleksandra Kozyra of the EAEA on the behalf of the EPALE Editorial Board.

More

Diskussjoni ta’ EPALE: Il-forniment ta’ tagħlim ta’ ħiliet bażiċi

Il-ħiliet bażiċi huma trasversali. Dawn mhumiex rilevanti biss għall-politika edukattiva, iżda huma rilevanti wkoll għall-politiki tal-impjiegi, tas-saħħa, soċjali u ambjentali. Il-bini ta’ miżuri ta’ politika koeżivi li jappoġġjaw lill-persuni bi ħtiġijiet bażiċi ta’ ħiliet huwa meħtieġ mhux biss biex il-Perkorsi ta’ Titjib tal-Ħiliet ikunu suċċess, iżda wkoll biex jgħinu fil-bini ta’ soċjetajiet aktar reżiljenti u inklużivi. Id-diskussjoni online se ssir f’din il-paġna fis-16/17 ta’ Settembru bejn l-10:00 u s-16:00 CET u se tkun immoderata mill-Koordinaturi Tematiċi ta’ EPALE tal-EBSN

More