Skip to main content
News
Aħbarijiet

Podpora Rady Európy a Európskej nadácie pre oblasť práce s mládežou

Rada Európy (Council of Europe, COE) je medzinárodná (medzivládna) organizácia európskych štátov, ktorej hlavným cieľom je ochrana ľudských práv a posilňovanie pluralitnej demokracie, prispievanie k uvedomovaniu si a rozvoju európskej kultúrnej identity, harmonizácia práva európskych krajín, hľadanie riešenia problémov typu xenofóbia, menšiny, ochrana životného prostredia a pod. Pomáha tiež východoeurópskym krajinám pri ich modernizačných a demokratizačných reformách. Rada Európy má viacero finančných aj nefinančných možností na podporu mládeže a práce s mládežou. 

Viac informácií o možnostiach finančnej podpory pre mládež sa dozviete na pilotnom webinári dňa 16. júna 2020.

Webinár budú viesť a moderovať:PhDr. Ivan Hromada, PhD. - prezident Európskeho riadiaceho výboru pre mládež pri Rade Európy, riaditeľ odboru mládeže Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Mgr. Mirka Dujičová, PhD. – členka Programového výboru pre mládež (CPJ) Rady Európy, zástupkyňa odboru mládeže MŠVVaŠ SR

 

Prihláste sa na online webinár, IUVENTA ZOOM, v utorok 16. júna  2020, od 13:00 – 15:30 hod., BEZPLATNE

Rámcový program webinára:

  1. Otvorenie webinára, vzájomné zoznámenie sa
  2. Úvod do témy, základné pojmy a čísla
  3. Informácie  k aktivitám, novinkám, plánom Rady Európy v oblasti mládeže
  4. Informácie o Európskej nadácii pre mládež (European Youth Centre, EYC), čo, koho podporuje, predstavenie priorít, kto sú oprávnení žiadatelia, ukážky formulárov, informácie o hodnotiacom procese a ďalšie
  5. Typy grantov a rozdiely medzi nimi
  6. Detailnejšie informácie o pilotných aktivitách, vrátane špeciálnej výzvy súvisiacej s COVID-19
  7. Diskusia, otázky od účastníkov a účastníčok, konzultácie
  8. Záver, dohoda o prípadnej realizácii následného webinára

Počet osôb je limitovaný na 15. Prihlásiť sa je možné do 15.6.2020. Pre prihlásenie na webinár kontaktujte, prosím, regionálnu koordinátorku pre Banskobystrický kraj , pani Darinu Diošiovú, email: darina.diosiova@iuventa.sk.

 

 

Zdroj

https://www.facebook.com/iuventa/photos/fpp.198079261291/10156967954626292/?type=3&theater

Login (0)

Trid tikteb artiklu?

Toqgħodx lura milli tagħmel dan!

Ikklikkja l-link t’hawn taħt u ibda ibgħat artiklu ġdid!

L-aħħar diskussjonijiet

EPALE 2021 Thematic Focuses. Let's start!

We invite you to enrich what is set to be an intense year ahead with your contributions and expertise! Let's start by taking parto in this online discussion. The online discussion will take place Tuesday 9 March 2021 from 10 a.m. to 4 p.m. CET. The written discussion will be introduced by a livestream with an introduction to the 2021 Thematic Focuses, and will be hosted by Gina Ebner and Aleksandra Kozyra of the EAEA on the behalf of the EPALE Editorial Board.

More

Diskussjoni ta’ EPALE: Il-forniment ta’ tagħlim ta’ ħiliet bażiċi

Il-ħiliet bażiċi huma trasversali. Dawn mhumiex rilevanti biss għall-politika edukattiva, iżda huma rilevanti wkoll għall-politiki tal-impjiegi, tas-saħħa, soċjali u ambjentali. Il-bini ta’ miżuri ta’ politika koeżivi li jappoġġjaw lill-persuni bi ħtiġijiet bażiċi ta’ ħiliet huwa meħtieġ mhux biss biex il-Perkorsi ta’ Titjib tal-Ħiliet ikunu suċċess, iżda wkoll biex jgħinu fil-bini ta’ soċjetajiet aktar reżiljenti u inklużivi. Id-diskussjoni online se ssir f’din il-paġna fis-16/17 ta’ Settembru bejn l-10:00 u s-16:00 CET u se tkun immoderata mill-Koordinaturi Tematiċi ta’ EPALE tal-EBSN

More

Avvenimenti li ġejjin