Skip to main content
News
Aħbarijiet

Globálna sieť učiacich sa miest UNESCO - šanca pre rozvoj celoživotného učenia v mestách

Mestá z celého sveta sa môžu uchádzať o členstvo v Globálnej sieti učiacich sa miest UNESCO. V reakcii na situáciu, ktorá nastala so šírením ochorenia COVID-19, sa lehota na podávanie žiadostí do tejto siete predĺžila do 30. júna 2020.

Globálna sieť učiacich sa miest UNESCO (GNLC) je medzinárodná sieť miest, ktorá je zdrojom know-how, osvedčených postupov a inšpirácie v oblasti celoživotného učenia. Členovia tejto siete zdieľajú svoje politiky a postupy z oblasti celoživotného učenia, poznatky o kľúčových výzvach a ich riešeniach, zúčastňujú sa na globálnych udalostiach, ako je napríklad Medzinárodná konferencia o učiacich sa mestách.

Učiace sa mesto:

  • efektívne mobilizuje zdroje vo všetkých odvetviach na podporu inkluzívneho vzdelávania,
  • podporuje obnovu učenia v rodinách a komunitách,
  • uľahčuje učenie pre zamestnanie a učenie na pracovisku,
  • rozširuje využívanie moderných vzdelávacích technológií,
  • zvyšuje kvalitu a excelentnosť vo vzdelávaní,
  • podporuje kultúru učenia sa po celý život,
  • posilňuje postavenie jednotlivcov a ich sociálne začleňovanie,
  • posilňuje hospodársky, kultúrny a trvalo udržateľný rozvoj.

Každé členské mesto je súčasťou dynamickej siete, ktorá umožňuje byť v kontakte s ostatnými učiacimi sa mestami, umožňuje riešiť podobné problémy a rozvíjať podobné rozvojové programy. Rovnako tiež vytvára priestor na komunikáciu so sieťou odborníkov špecializujúcich sa na celoživotné učenie. Členské mesto môže propagovať svoje skúsenosti ako učiace sa mesto prostredníctvom komunikačných kanálov UNESCO. Členské mestá participujú na prípadových štúdiách, majú možnosť podeliť sa o svoje úspechy so zvyškom sveta a majú šancu získať cenu UNESCO Learning City Award. Ďalej majú možnosť prístupu k nástrojom a stratégiám na rozvoj vzdelávacích miest (napr. vzdelávacie moduly a videonávody o tom, ako vybudovať vzdelávacie mesto), k najnovším správam o výskume a praxi a k aktuálnym správam o vývoji učiacich sa miest z celého sveta.

Mestá môžu predkladať žiadosti do 30. júna 2020 Národnej komisii UNESCO v príslušnej krajine na schválenie a následné predloženie Inštitútu pre celoživotné učenie UNESCO.

Postup získania členstva v sieti nájdete tu.

Photo by David Marcu on Unsplash

 

Login (0)

Trid tikteb artiklu?

Toqgħodx lura milli tagħmel dan!

Ikklikkja l-link t’hawn taħt u ibda ibgħat artiklu ġdid!

L-aħħar diskussjonijiet

EPALE 2021 Thematic Focuses. Let's start!

We invite you to enrich what is set to be an intense year ahead with your contributions and expertise! Let's start by taking parto in this online discussion. The online discussion will take place Tuesday 9 March 2021 from 10 a.m. to 4 p.m. CET. The written discussion will be introduced by a livestream with an introduction to the 2021 Thematic Focuses, and will be hosted by Gina Ebner and Aleksandra Kozyra of the EAEA on the behalf of the EPALE Editorial Board.

More

Diskussjoni ta’ EPALE: Il-forniment ta’ tagħlim ta’ ħiliet bażiċi

Il-ħiliet bażiċi huma trasversali. Dawn mhumiex rilevanti biss għall-politika edukattiva, iżda huma rilevanti wkoll għall-politiki tal-impjiegi, tas-saħħa, soċjali u ambjentali. Il-bini ta’ miżuri ta’ politika koeżivi li jappoġġjaw lill-persuni bi ħtiġijiet bażiċi ta’ ħiliet huwa meħtieġ mhux biss biex il-Perkorsi ta’ Titjib tal-Ħiliet ikunu suċċess, iżda wkoll biex jgħinu fil-bini ta’ soċjetajiet aktar reżiljenti u inklużivi. Id-diskussjoni online se ssir f’din il-paġna fis-16/17 ta’ Settembru bejn l-10:00 u s-16:00 CET u se tkun immoderata mill-Koordinaturi Tematiċi ta’ EPALE tal-EBSN

More

Avvenimenti li ġejjin