Skip to main content
Blog
Blog

Mednarodno izobraževanje za trening funkcionalne pismenosti

Konec februarja smo na povabilo Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto na RIC-u Novo mesto organizirali mednarodno srečanje. V okviru projekta KA2 projekta KAFFI (To Know and Face Functional Illiteracy) smo gostili predstavnike različnih organizacij iz šestih evropskih držav (Slovenije, Italije, Grčije, Turčije, Bolgarije in Španije). Nosilna tema srečanja je bila funkcionalna pismenost ranljivih skupin, ki je združevala 30 predstavnikov učiteljev in organizatorjev izobraževanja odraslih.

V torek, 25. 2. 2020 smo na povabilo Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto na RIC-u Novo mesto organizirali mednarodno srečanje. V okviru projekta KA2 projekta KAFFI (To Know and Face Functional Illiteracy) smo gostili predstavnike različnih organizacij iz šestih evropskih držav (Slovenije, Italije, Grčije, Turčije, Bolgarije in Španije). Nosilna tema srečanja je bila funkcionalna pismenost ranljivih skupin, ki je združevala 30 predstavnikov učiteljev in organizatorjev izobraževanja odraslih. V sklopu projekta se bo izvajalo več treningov. Prvi trening smo izvedli v Sloveniji na tematiko funkcionalne pismenosti ranljivih ciljnih skupin.

 

Namen srečanja je bilo promoviranje neformalnega učenja in raziskovanje novega načina za boj proti funkcionalni nepismenosti z uporabo neformalnega učenja. Uvodoma je Belinda Lovrenčič predstavila RIC in delo z ranljivimi skupinami na različnih področjih tako na nacionalni kot tudi na mednarodni ravni. Kot rdečo nit, ki povezuje funkcionalno pismenost smo v nadaljevanju predstavili tri prispevke. 

»Izobraževalne priložnosti Romov v RIC-u» Novo mesto je predstavila Katja Volf. Izpostavila je nekaj točk v povezavi z izobraževanjem Romov. Poudarila je, da je odraslim omogočeno razvijati in posodabljati temeljne zmo¬žnosti učenja vse življenje. Posamezniki pa imajo pri tem priložnosti, da se nekaj naučijo in nekaj dosežejo, kar pomeni, da lahko nadgradijo svoje znanje v vsakdanjem življenju.

Tematike »Raznolikost v sodelovanju z drugimi kulturami« se je dotaknila Ana Marija Blažič. Predstavila je Svetovalno središče Novo mesto, s poudarkom na projektu »Dejavnost informiranja in svetovanja za zaposlene«, ki se ukvarja z problematiko zaposlenih in razvoju njihovih kompetenc. Ob tem pa je posebej izpostavila dejstvo, da potrebujejo odrasli za delovanje v svojem osebnem in delovnem okolju zelo raznolike sposobnosti. To pomeni, da nova znanja in kompetence zaposlenih ne prinašajo koristi le zahtevam na trgu dela, temveč so pomembne tudi v osebnem življenju posameznika. Prispevek Katarine Rožman »Zaposleni in razvoj njihovih kompetenc« se je pridruževal prej predstavljeni temi. Prispevek k razpravi je utemeljeval z rezultati, ki nazorno opišejo najpomembnejše komponente in značilnosti projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022. Družba in tehnologija se nenehno spreminjata, zato je pomembno, da zaposleni razvijajo (nove) delovne zmožnosti in spretnosti ter na takšen način širijo lastne temeljne kompetence. Izpostavila je dva primera dobre prakse, kjer so posamezniki razvili nekaj ključnih kompetenc, pri čemer so izobraževanja vodila do resničnih sprememb in učinkov. Svojo predstavitev je zaključila z mislijo, da si želimo tovrstne dobre prakse čim več multiplicirati naprej.

 

V popoldanskem času smo organizirali za skupino dve praktični delavnici. V prvem delu je Špela Juršič izvedla pilotno delavnico v sklopu mednarodnega projekta Re.M.I.D.A. (Renewed Models for Inclusion of Disadvantaged Adults). V sklopu projekta bomo razvili novo metodologijo z uporabo LEGO® kock, katere podlaga je že uveljavljena metodologija LEGO® Serious Play. Metodo LEGO® Serious Play s pridom uporabljajo večja in manjša podjetja z namenom teambuildinga. 

 

V drugem delu pa je Belinda Lovrenčič skupini predstavila dva RIC-eva mednarodna projekta, in sicer Upskillead in SoftSkills4EU. Obiskovalci so lahko pogledali eno izmed 12 izbranih IKT kompetenc ali s pomočjo mentorice ugotavljali (vrednotili) lastne mehke veščin. V obeh projektih so v preteklosti na podlagi ključnih kompetenc potekale razprave in priprave kurikuluma, učnih gradiv, Open badges, e-platform in programov z e-gradivi. Gradiva v projektu UpSkillead smo razvili z namenom, da bi opremili izobraževalce odraslih s specifičnimi IKT kompetencami, ki jih potrebujejo/mo na delovnem mestu.  Oziroma po drugi strani smo v projektu  SoftSkills4EU ovrednotili mehke veščine, kjer bodo delodajalci lažje prepoznavali mehke veščine kandidatov za zaposlitev in zaposlenih ter jih učinkoviteje razporejali na delovna mesta. Kljub temu ocenjujemo, da so gradiva uporabna tudi širše, tj. za vse, ki bi želeli pridobiti ali nadgraditi znanja iz tega področja oziroma ovrednotiti svoje znanje na podlagi e-gradiva, teoretičnega in praktičnega testiranja ter preko pridobitve »Open badges«, katere lahko pripnejo k svojim CV-jem ali jih izpostavijo na družbenih omrežjih.

Uspešno zaključeno druženje je torej združevalo več kot 30 predstavnikov učiteljev in organizatorjev izobraževanja odraslih ter zainteresiranih posameznikov, ki se ukvarjajo z izobraževanjem odraslih. Tudi v prihodnje se bomo na RIC-u Novo mesto zavzemali za krepitev in vzpostavljanje sodelovanja zlasti s partnerskimi in drugimi institucijami v tujini.

 

 

Ana Marija Blažič je organizatorica izobraževanja odraslih, zaposlena v Razvojno izobraževalnem centru Novo mesto. Deluje na področju svetovanja za izvajanje dejavnosti ISIO, je mentorica študijskih krožkov, dolgoletna prostovoljka in predavateljica v različnih izobraževalnih inštitucijah. Ravno tako ima pridobljene medkulturne kompetence preko sodelovanja v mednarodnih projektih, predvsem Erasmus+.​

Login (1)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

L-aħħar diskussjonijiet

EPALE 2021 Thematic Focuses. Let's start!

We invite you to enrich what is set to be an intense year ahead with your contributions and expertise! Let's start by taking parto in this online discussion. The online discussion will take place Tuesday 9 March 2021 from 10 a.m. to 4 p.m. CET. The written discussion will be introduced by a livestream with an introduction to the 2021 Thematic Focuses, and will be hosted by Gina Ebner and Aleksandra Kozyra of the EAEA on the behalf of the EPALE Editorial Board.

More

Diskussjoni ta’ EPALE: Il-forniment ta’ tagħlim ta’ ħiliet bażiċi

Il-ħiliet bażiċi huma trasversali. Dawn mhumiex rilevanti biss għall-politika edukattiva, iżda huma rilevanti wkoll għall-politiki tal-impjiegi, tas-saħħa, soċjali u ambjentali. Il-bini ta’ miżuri ta’ politika koeżivi li jappoġġjaw lill-persuni bi ħtiġijiet bażiċi ta’ ħiliet huwa meħtieġ mhux biss biex il-Perkorsi ta’ Titjib tal-Ħiliet ikunu suċċess, iżda wkoll biex jgħinu fil-bini ta’ soċjetajiet aktar reżiljenti u inklużivi. Id-diskussjoni online se ssir f’din il-paġna fis-16/17 ta’ Settembru bejn l-10:00 u s-16:00 CET u se tkun immoderata mill-Koordinaturi Tematiċi ta’ EPALE tal-EBSN

More