Skip to main content
Blog
Blog

The Sankofa Intergenerational Learning Hub: Καταγραφή μιας πορείας (Μέρος 1)

Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών μπορούν να αποτελέσουν χώρους αμφισβήτησης των ευρωκεντρικών θεωρήσεων, καθώς και δημιουργίας ευκαιριών για τη διαμόρφωση και την αναδιαμόρφωση της μάθησης. Χρειάζεται να διευρύνουμε το σκεπτικό μας για τον τρόπο με τον οποίο οι διαδικασίες της άτυπης και της μη τυπικής εκπαίδευσης υποστηρίζουν και διευκολύνουν τη μάθηση μέσα από εμπειρικές ευκαιρίες, οι οποίες δεν είναι δομημένες με βάση τυπικές διαδικασίες (δηλ. με βάση τα παραδοσιακά προγράμματα σπουδών των σχολείων και των πανεπιστημίων). Η Πρωτοβουλία Ubele (εφεξής Ubele) είναι μια οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών που εδρεύει στο Λονδίνο του Ηνωμένου Βασιλείου και συνεργάζεται με μειονεκτούσες κοινότητες, κατά κύριο λόγο κοινότητες μαύρων και εθνοτικών μειονοτήτων (black and minority ethnic – BME). Η Ubele προσφέρει, αφενός, μια οπτική για τον τρόπο με τον οποίο οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών μπορούν να διαμορφώσουν ένα πρότυπο εκπαίδευσης ενηλίκων ως προς τη μέθοδο οργάνωσης και ανάθεσης της μάθησης και, αφετέρου, καταδεικνύει τις απελευθερωτικές τάσεις των εκπαιδευομένων ως συνδημιουργών της γνώσης.  

A photo of Sankofa Intergenerational Learning Hub participants in Athens, Greece

 

Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών μπορούν να αποτελέσουν χώρους αμφισβήτησης των ευρωκεντρικών θεωρήσεων, καθώς και δημιουργίας ευκαιριών για τη διαμόρφωση και την αναδιαμόρφωση της μάθησης. Χρειάζεται να διευρύνουμε το σκεπτικό μας για τον τρόπο με τον οποίο οι διαδικασίες της άτυπης και της μη τυπικής εκπαίδευσης υποστηρίζουν και διευκολύνουν τη μάθηση μέσα από εμπειρικές ευκαιρίες, οι οποίες δεν είναι δομημένες με βάση τυπικές διαδικασίες (δηλ. με βάση τα παραδοσιακά προγράμματα σπουδών των σχολείων και των πανεπιστημίων).

Η Πρωτοβουλία Ubele (εφεξής Ubele) είναι μια οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών που εδρεύει στο Λονδίνο του Ηνωμένου Βασιλείου και συνεργάζεται με μειονεκτούσες κοινότητες, κατά κύριο λόγο κοινότητες μαύρων και εθνοτικών μειονοτήτων (black and minority ethnic – BME). Η Ubele προσφέρει, αφενός, μια οπτική για τον τρόπο με τον οποίο οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών μπορούν να διαμορφώσουν ένα πρότυπο εκπαίδευσης ενηλίκων ως προς τη μέθοδο οργάνωσης και ανάθεσης της μάθησης και, αφετέρου, καταδεικνύει τις απελευθερωτικές τάσεις των εκπαιδευομένων ως συνδημιουργών της γνώσης.  

 

Sankofa και διαγενεακές αρχές

Η προσέγγιση Ubele όσον αφορά την κατάρτιση σε θέματα ηγεσίας και ανάπτυξης χαρακτηρίζεται από δύο κινητήριες αρχές. Πρώτον, την αρχή Sankofa, πασίγνωστη και σεβαστή στις κοινότητες της Αφρικανικής Διασποράς, που αναφέρεται στην «ανάκτηση από το παρελθόν για τη διαμόρφωση του μέλλοντος». Αυτή η προσέγγιση της «αναδρομής στο παρελθόν», που αξιοποιεί το «διαγενεακό» σκεπτικό στο πλαίσιο της συνεργασίας με τους συμμετέχοντες, είναι η επιτομή της προσέγγισης Ubele. Η δεύτερη αρχή αφορά τη «διαγενεακή πρακτική» στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των προγραμμάτων. Στον ορισμό που δίνει για την έννοια της «διαγενεακής πρακτικής», το Ίδρυμα Beth Johnson αναφέρει τα εξής: «Η διαγενεακή πρακτική έχει ως στόχο να ενώσει τους ανθρώπους σε ουσιαστικές, αμοιβαία επωφελείς δραστηριότητες που προάγουν τη μεγαλύτερη κατανόηση και τον σεβασμό μεταξύ των γενεών και συμβάλλουν στην οικοδόμηση κοινοτήτων με μεγαλύτερη συνοχή [1]».

Ο στόχος της προσέγγισης μεταξύ των γενεών – δημιουργώντας ευκαιρίες ώστε οι γενιές να αλληλεπιδρούν και να συμμετέχουν σε ζητήματα ή δραστηριότητες που είναι αμοιβαίου ενδιαφέροντος και προσφέρουν ευκαιρίες μάθησης (ορισμένες από τις οποίες μπορεί να είναι είτε σκόπιμες είτε ακούσιες) – είναι καθοριστικός για τη διαδικασία της μάθησης και της πολιτισμικής αφομοίωσης.

 

Sankofa Intergenerational Learning Hub 2018-19
The Sankofa Intergenerational Learning Hub

Το Sankofa Intergenerational Learning Hub (TSILH) ήταν ένα πρόγραμμα διάρκειας 17 μηνών που χρηματοδοτήθηκε από το Erasmus+ και στο οποίο έλαβαν μέρος 110 συμμετέχοντες από 45 οργανώσεις από όλο το Ηνωμένο Βασίλειο. Το TSILH ήταν πρωτίστως ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε θέματα κοινωνικής ηγεσίας, το οποίο αποσκοπούσε στη δημιουργία και την ανάπτυξη ειδικευμένων ηγετών των κοινοτήτων ή/και κοινωνικών ακτιβιστών και πραγματοποιήθηκε με βάση μια διαγενεακή προσέγγιση μάθησης και ανάπτυξης, χρησιμοποιώντας διαδικασίες μάθησης της μη τυπικής εκπαίδευσης.

A photo of Sankofa Intergenerational Learning Hub participants standing as a group in a park

Τα σεμινάρια κατάρτισης TSILH πραγματοποιήθηκαν σε δύο χώρες-εταίρους, την Ελλάδα και τις Κάτω Χώρες, χρησιμοποιώντας διαγενεακές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη των ηγετικών δεξιοτήτων των επαγγελματιών μη κερδοσκοπικών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.  Οι μετακινήσεις (δηλ. τα ταξίδια μάθησης) που αποτέλεσαν τη βάση του TSILH πραγματοποιήθηκαν από τον Φεβρουάριο έως τον Σεπτέμβριο του 2019 και περιλάμβαναν πέντε σεμινάρια διάρκειας 6 ημερών είτε στο Άμστερνταμ είτε στην Αθήνα (ή και στις δύο πόλεις για όσους έλαβαν μέρος σε περισσότερα από ένα σεμινάρια). Τα σεμινάρια κατάρτισης ήταν τα εξής:

  • Appreciative Leadership (Εκτιμητική Ηγεσία)
  • Arts of Hosting (Η Τέχνη της Φιλοξενίας)
  • Social Action Learning (Μάθηση μέσω Κοινωνικής Δράσης)
  • Introduction to Black Europe (Εισαγωγή στους Μαύρους Ευρωπαίους)
  • Systematic Constellation and Systems Thinking (Συστημικές Αναπαραστάσεις και Συστημική Σκέψη)

 

Επίπτωση στις πρακτικές εκπαίδευσης ενηλίκων

Η μάθηση –και ιδιαίτερα η διά βίου μάθηση– δεν αφορά μία μόνο στιγμή ούτε είναι κάποιο συγκεκριμένο δομημένο μοντέλο για τη μεταφορά γνώσεων, δεξιοτήτων και συμπεριφορών. Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται στην εκπαίδευση ενηλίκων μπορούν να διαδραματίσουν (και όντως διαδραματίζουν) κάποιον ρόλο στην ενίσχυση και τη διευκόλυνση της διαδικασίας μάθησης και εκπαίδευσης. Η αντίληψη για την εκπαίδευση ενηλίκων, και συγκεκριμένα για τις πρακτικές εκπαίδευσης ενηλίκων που λαμβάνουν χώρα σε άτυπα και μη τυπικά πλαίσια, απέχει μακράν από την προσέγγιση της «Σταχτοπούτας» όσον αφορά τη μάθηση στο πλαίσιο της συνεχούς παροχής εκπαίδευσης και μάθησης, καθώς οι εν λόγω πρακτικές είναι εξίσου έγκυρες με τις πιο τυπικές διαδικασίες με τις οποίες συχνά αντιπαραβάλλονται. Πράγματι, η μάθηση που βασίζεται στην πρακτική, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει κείμενο, εικόνα, ποίηση, αριθμούς, εξιστόρηση, θεατρικά δρώμενα, τελετουργικά και διαλογισμό, μεταξύ άλλων μορφών τεκμηριωμένης μάθησης, προσφέρει άφθονες μαθησιακές ευκαιρίες που οι πιο τυπικές προσεγγίσεις δεν είναι συνήθως σε θέση να φέρουν στο φως.

Sankofa Intergenerational Learning Hub participants sitting and brainstorming at a table

Ένα πρώτο βήμα προς την ένταξη και τον κοινωνικοπολιτικό μετασχηματισμό όλων όσων συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι να μπορεί ο εκπαιδευτικός να κατέλθει από τον άμβωνα της εξειδικευμένης γνώσης (στον οποίο βρίσκεται στο πλαίσιο της τυποποιημένης θεσμικής προσέγγισης) για να συνεργαστεί με τους ενήλικους μαθητευόμενους (υιοθετώντας την προσέγγιση με βάση την πρακτική).Οι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται στην εκπαίδευση ενηλίκων μπορεί επίσης να αποδειχθεί ότι αποτελούν το μόνο όχημα που είναι ικανό να λειτουργήσει με τις πολιτισμικές εμπειρίες των κοινοτήτων BME μέσω προσεγγίσεων που βασίζονται και εφαρμόζονται υπό ένα διαγενεακό και διαπολιτισμικό πρίσμα. Οι ρευστές, μεταβαλλόμενες και πολύπλευρες βιωματικές εμπειρίες των συμμετεχόντων που παρακολούθησαν τα σεμινάρια TSILH μόλις που αναδύθηκαν στην επιφάνεια. Με το συγκεκριμένο έργο κατέστη απλώς εφικτό να αρχίσει η διαδικασία αποκάλυψης κάποιων πτυχών σε συγκεκριμένα θέματα πολιτισμικού περιεχομένου, διαδικασία η οποία αναγνωρίζει και αποδέχεται τους τρόπους ύπαρξης και μόρφωσης των κοινοτήτων BME. Ωστόσο, αυτή η πορεία είναι γεμάτη οικονομικές προκλήσεις, από την άποψη ότι οι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται στην εκπαίδευση ενηλίκων αντιμετωπίζουν ολοένα και μεγαλύτερα προβλήματα χρηματοδότησης, γεγονός το οποίο μπορεί να σημαίνει ότι δίνουν προτεραιότητα σε λειτουργικές ανάγκες παρά σε πολιτισμικά ζητήματα.

 

Τους προσεχείς μήνες η Ubele θα ήθελε να κοινοποιήσει μέρος των γνώσεων που αντλήσαμε κατά τη διάρκεια αυτής της πορείας. Το άρθρο The Sankofa Intergenerational Learning Hub: Καταγραφή μιας πορείας (Μέρος 2) παρουσιάζει την προσέγγιση που ακολουθήσαμε στη διαδικασία αξιολόγησης του αντίκτυπου των σεμιναρίων κατάρτισης του προγράμματος.

 

The Ubele Initiative, Untold, Fractality Organisational Development Services, and Erasmus+

Αυτό το άρθρο συντάχθηκε ως αποτέλεσμα του «Sankofa Intergenerational Learning Hub», το οποίο υλοποιήθηκε από την Πρωτοβουλία Ubele (Ubele) και συγχρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Erasmus + Δράση 1 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκπαιδευτική κινητικότητα, Κινητικότητα προσωπικού οργανισμών εκπαίδευσης ενηλίκων (Αριθμός συμφωνίας 2018-1-UK01-KA104-047395).

Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση αντανακλά μόνο τις απόψεις του συντάκτη και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

 

Παραπομπές

[1] The Beth Johnson Foundation, Centre for Intergenerational Practice

 

 

Σχετικά με τον συντάκτη

A photo of Karl Murray
Karl Murray, Ανώτερος Συνεργάτης, The Ubele Initiative

Στο πλαίσιο της Ubele, ασχολήθηκε, κατά κύριο λόγο, με την παρακολούθηση και την αξιολόγηση έργων, ορισμένα εκ των οποίων είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο της Ubele. Γενικότερα, εκτός από την Ubele, συνεργάζεται επί του παρόντος με διάφορους εθνικούς αθλητικούς φορείς που εδρεύουν στις Η.Π.Α. και την Καραϊβική, έχοντας ως αντικείμενο την αποτελεσματική διακυβέρνηση, την ανάπτυξη εθνικών προγραμμάτων βράβευσης προπονητών και τον στρατηγικό σχεδιασμό.

Πριν από την ενασχόλησή του με την Ubele, ο Karl ήταν καθηγητής, υπεύθυνος συντονισμού και στέλεχος χάραξης στρατηγικής και πολιτικής στον τομέα της εκπαίδευσης και της μάθησης κοινοτήτων επί 3 δεκαετίες περίπου. Επί πέντε χρόνια διετέλεσε Πρόσθετος Επιθεωρητής του Ofsted στη Διεύθυνση Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων, όπου συμμετείχε σε επιθεωρήσεις σε κέντρα νεότητας της τοπικής αυτοδιοίκησης και σε Κολέγια Μετεκπαίδευσης.

Επικοινωνία:  karl.murray@ubele.org

 

 

Άλλα ενδιαφέροντα άρθρα:

The Sankofa Intergenerational Learning Hub: Καταγραφή μιας πορείας (Μέρος 2) (αυτό το ιστολόγιο είναι επίσης διαθέσιμο στα Ελληνικά)

Θέατρο Αγοράς: Ο ρόλος του στη χειραφέτηση των μεταναστριών και στην ανάπτυξη της κοινότητάς τους (αυτό το ιστολόγιο είναι στα Αγγλικά)

Ενίσχυση της εκπαίδευσης μέσω της πολιτισμικής ευαισθητοποίησης με στόχο την καινοτομία (CAST4Innovation) (αυτό το ιστολόγιο είναι στα Αγγλικά)

Γίνε Πρεσβευτής της EPALE UK! (αυτό το ιστολόγιο είναι στα Αγγλικά)

Προσδιορίζοντας τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων σου - η άσκηση Impact+  (αυτός ο πόρος είναι διαθέσιμος στα Αγγλικά και σε αρκετές επιπλέον γλώσσες)

Login (10)

Trid lingwa oħra?

Dan id-dokument huwa disponibbli wkoll f’lingwi oħra. Jekk jogħġbok agħżel waħda hawn taħt.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

L-aħħar diskussjonijiet

EPALE 2021 Thematic Focuses. Let's start!

We invite you to enrich what is set to be an intense year ahead with your contributions and expertise! Let's start by taking parto in this online discussion. The online discussion will take place Tuesday 9 March 2021 from 10 a.m. to 4 p.m. CET. The written discussion will be introduced by a livestream with an introduction to the 2021 Thematic Focuses, and will be hosted by Gina Ebner and Aleksandra Kozyra of the EAEA on the behalf of the EPALE Editorial Board.

More

Diskussjoni ta’ EPALE: Il-forniment ta’ tagħlim ta’ ħiliet bażiċi

Il-ħiliet bażiċi huma trasversali. Dawn mhumiex rilevanti biss għall-politika edukattiva, iżda huma rilevanti wkoll għall-politiki tal-impjiegi, tas-saħħa, soċjali u ambjentali. Il-bini ta’ miżuri ta’ politika koeżivi li jappoġġjaw lill-persuni bi ħtiġijiet bażiċi ta’ ħiliet huwa meħtieġ mhux biss biex il-Perkorsi ta’ Titjib tal-Ħiliet ikunu suċċess, iżda wkoll biex jgħinu fil-bini ta’ soċjetajiet aktar reżiljenti u inklużivi. Id-diskussjoni online se ssir f’din il-paġna fis-16/17 ta’ Settembru bejn l-10:00 u s-16:00 CET u se tkun immoderata mill-Koordinaturi Tematiċi ta’ EPALE tal-EBSN

More