Skip to main content
News
Aħbarijiet

Edukacja dorosłych w Europie: Open badges - jak można je wykorzystać?

Open badges to cyfrowe odznaki symbolizujące wskaźniki osiągnięć edukacyjnych, umiejętności, zainteresowań lub doświadczenia zawodowego. Mają one formę znaku graficznego zapisanego w formacie .png – każdy z nich jest opracowywany indywidualnie przez pracodawcę lub usługodawcę. Uzyskanie takiej odznaki świadczy o nabyciu określonych umiejętności, ale nie wiąże się z koniecznością posiadania określonej kwalifikacji, więc dostęp do odznak jest o wiele łatwiejszy dla osób, które chcą w alternatywny sposób potwierdzić swoje doświadczenie w danej dziedzinie.

  

Przykład odznaki wydanej użytkownikowi EPALE.

  

Zakres odznak jest bardzo szeroki: mogą one symbolizować posiadanie wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych w określonym obszarze, np. wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Pracodawcom służą one do motywowania, wyznaczania celów, zatrzymywania talentów w firmie, budowania lojalności wśród pracowników, a pośrednio także do promowania działalności rozwojowej firmy w internecie. Pracownicy wykorzystują te odznaki do prezentowania osiągnięć w mediach społecznościowych i komunikowania sukcesów w miejscu pracy. Dzięki nim wzbogacają portfolio i otwierają przed sobą nowe możliwości rozwojowe i zawodowe.

  

System przyznawania odznak nie jest uregulowany, nie istnieje także jedna instytucja, która je przyznaje – często rolę organizacji szkolącej i wydającej open badge pełni pracodawca. Dlatego liczba odznak rośnie w lawinowym tempie: w 2012 r. zidentyfikowano ok. 3 tys. rodzajów open badges, podczas gdy w 2019 r. było ich już 25 milionów na całym świecie. Ze względu na tę różnorodność i brak formalnych kryteriów, które osoba starająca się o odznakę musi spełnić, zwiększają one konkurencyjność na rynku certyfikatów i kwalifikacji.

  

Odznaki, podobnie jak kwalifikacje, mogą mieć strukturę hierarchiczną: pracodawca może opracować kilka poziomów odznak w zależności od stopnia złożoności doświadczenia nabytego przez pracownika. Odznaki można zdobywać za udział w szkoleniu, kursach online lub za działalność wolontariacką. Zdobywa się je stosunkowo łatwo: udaje się to ok. 80–90% osób, którzy się o to starają. Dodatkowo proces projektowania open badges jest o wiele szybszy niż kwalifikacji – średnio zajmuje ok. 3 miesięcy, przez co ten rodzaj poświadczeń jest uznawany za bardziej „zwinny”, możliwy do szybkiego modyfikowania i dostosowywania do potrzeb rynku pracy, ale zarazem trudniejszy pod względem uwiarygodniania i zapewniania jakości.

  

W ostatnim czasie w ramach projektu „Aligning Badges, ESCO and the Certificate Supplement”, realizowanego przez konsorcjum instytucji wywodzących się z Niderlandów, Wielkiej Brytanii, Słowenii, Francji i Estonii, podjęto próbę stworzenia odznak o strukturze opartej na efektach uczenia się. Umożliwi to porównywanie open badges z kwalifikacjami wzorowanymi na Europejskich Ramach Kwalifikacji lub zawartymi w Europejskiej Klasyfikacji Umiejętności, Kompetencji, Kwalifikacji i Zawodów (ESCO). Przykłady rozwiązań wykorzystujących takie podejście można znaleźć na stronie: http://escobadges.eu/, na której została uruchomiona testowa aplikacja służąca do tworzenia odznak z wykorzystaniem ESCO.

  

Warta odnotowania jest także inicjatywa wirtualnych miast opartych na open badges. Projektanci tego rozwiązania prognozują, że w przyszłości będą z niej korzystać osoby poszukujące odpowiedniego miejsca do życia, w którym będą mogły najlepiej wykorzystywać i rozwijać swoje kompetencje. Aplikacje na smartfon umożliwią tworzenie wirtualnych profili „miast uczących się” na podstawie popularności odznak przyznawanych przez pracodawców i organizacje z danego obszaru geograficznego. Dzięki nim pracownicy będą mogli zorientować się w możliwościach zatrudnienia w danej branży oraz rozwijania swojej ścieżki kariery. Przykład tej inicjatywy można znaleźć na stronie: https://chicagocityoflearning.org/digital-badge-library

  

Przydatne linki:

- strona poświęcona tematyce open badges: https://openbadges.org,

- przewodnik po tworzeniu open badges w języku polskim: http://www.openbadgenetwork.com/wp-content/uploads/2017/10/O3-A3_Guidelines_Individuals_Organisations-Polish.pdf

- mapa świata umożliwiająca orientację w rodzajach, zakresie i popularności open badges w różnych krajach: http://www.openbadgenetwork.com/

- internetowa aplikacja do samodzielnego projektowania open badges: https://badge.design/ wraz z instrukcją obsługi: https://www.accredible.com/badge-designer/

   

Zobacz także:

Walidacja kompetencji w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa – projekt BADGES

Odznaki za pozaformalne uczenie się w sektorze dziedzictwa kulturowego

Interesujesz się walidacją lub zintegrowanym systemem kwalifikacji? A może szukasz możliwości podniesienia swoich kwalifikacji?

Tutaj zebraliśmy dla Ciebie wszystkie artykuły na ten temat dostępne na polskim EPALE! 

Login (0)

Users have already commented on this article

Illoggja jew Irreġistra biex tibgħat il-kummenti.

Trid tikteb artiklu?

Toqgħodx lura milli tagħmel dan!

Ikklikkja l-link t’hawn taħt u ibda ibgħat artiklu ġdid!

L-aħħar diskussjonijiet

EPALE 2021 Thematic Focuses. Let's start!

We invite you to enrich what is set to be an intense year ahead with your contributions and expertise! Let's start by taking parto in this online discussion. The online discussion will take place Tuesday 9 March 2021 from 10 a.m. to 4 p.m. CET. The written discussion will be introduced by a livestream with an introduction to the 2021 Thematic Focuses, and will be hosted by Gina Ebner and Aleksandra Kozyra of the EAEA on the behalf of the EPALE Editorial Board.

More

Diskussjoni ta’ EPALE: Il-forniment ta’ tagħlim ta’ ħiliet bażiċi

Il-ħiliet bażiċi huma trasversali. Dawn mhumiex rilevanti biss għall-politika edukattiva, iżda huma rilevanti wkoll għall-politiki tal-impjiegi, tas-saħħa, soċjali u ambjentali. Il-bini ta’ miżuri ta’ politika koeżivi li jappoġġjaw lill-persuni bi ħtiġijiet bażiċi ta’ ħiliet huwa meħtieġ mhux biss biex il-Perkorsi ta’ Titjib tal-Ħiliet ikunu suċċess, iżda wkoll biex jgħinu fil-bini ta’ soċjetajiet aktar reżiljenti u inklużivi. Id-diskussjoni online se ssir f’din il-paġna fis-16/17 ta’ Settembru bejn l-10:00 u s-16:00 CET u se tkun immoderata mill-Koordinaturi Tematiċi ta’ EPALE tal-EBSN

More