Skip to main content
Blog
Blog

Internetové sítě v Evropě: společná práce ve vzdělávání k tématu WBL (Work – based – Learning)

Už dlouhé roky sílí v Evropě snahy o vytvoření nejrůznějších forem učení založeného na pracovních zkušenostech, na komunikaci, vzájemném sdílení zkušeností a v neposlední řadě i na spolupráci s relevantními partnery. Internetové sítě přitom nabízejí možnosti výměny zkušeností a kooperace. Poznejte ty nejdůležitější sítě vytvořené k tématu Work – based Learning.


Bild: Zahnräder greifen ineinander - ©ScanStock / stocksnapper


Evropská vzdělávací aliance

Evropská komise zveřejnila v rámci World Skills 2013 v Lipsku informace o Evropské vzdělávací alianci ( European Alliance for Apprenticeships – EafA) se společným prohlášením evropských sociálních partnerů a předsedy rady EU. Díky následnému prohlášení potvrdila Rada pro zaměstnanost význam této iniciativy: jako základní prvek k zajištění záruky pro mládež by měla díky zvýšení zaměstnanosti poskytnout příspěvek k odbourání nezaměstnanosti mladých lidí v Evropě. V této iniciativě se zavázalo 22 členských států přeměnit vzdělávání na vysoce hodnotné a blízké praxi. K tomu by mělo být zřízeno vyučování blízké pracovnímu prostředí (Work – based Learning) a také by měly být dodržovány principy duálního vzdělávání nebo by měly být již vzniklé duální vzdělávací systémy modernizovány.

EAfA doposud v efektivní míře mobilizovala členské státy Evropské unie, ale také EFTA a vstupující země do EU stejně jako velký počet zúčastněných stran, aby zavedly kvalitní vzdělávání učňů. Sama aliance je platformou, která umožňuje výměnu zkušeností a vzájemné učení se od příkladných lidí z praxe. Členové mohou také na platformě najít partnera, společně zde rozvíjet nové myšlenky a iniciativy a získat další přístup k nejnovějším zprávám a nástrojům na téma Work – based Learning.

Vzdělávání pro dospělé?

Work – based Learning se ve vzdělávání pro dospělé stává stále důležitějším: probíhající digitalizace a procesy inovací mají vliv na pracovní trh, který vyžaduje čím dál větší flexibilitu, další vzdělávání a proškolování. Ačkoliv byla učňovská místa tradičně považována za šanci pro mladé lidi, nemůžou ale sloužit jako jediný zdroj pro dospělé. Mohou být ale považována za částečné řešení výzev neustále se měnícího pracovního trhu a mohou poskytovat příklady dobré praxe a nové impulzy pro inovativní metody v neformálním sektoru.

Akruální studie Cedefop ukazuje zcela zřetelně: učení se na pracovišti je stejně tak zaměstnavateli a i zaměstnanci akceptováno jako nedílná součást dalšího a navazujícího vzdělávání. Aktuálně si Evropské centrum pro podporu odborného vzdělávání a OECD klade otázku, zda by nemohlo být odborné vzdělávání rovněž i úspěšným modelem pro vzdělávání dospělých jako takové? Pro efektivní využití je předpokladem komplexní nasazení odpovídajících principů pro vývoj jednotlivce v celoživotním učení. Díky tomuto využití by nebylo WBL známo jako celoživotní učení, ale především jako dlouhý most mezi vzdělávacími obory, které jsou nyní v Evropě stále ještě chápány jednotlivě a ne jako celek.

Tematická síť Work – based Learning a Apprenticeships (NetWBL)

Od roku 2013 se spojilo 29 národních agentur v Evropě k vytvoření Netzwerk Work-based Learning and Apprenticeships. Pracovaly společně na tom, aby zpřehlednily obsahy a práci na projektech k tématu Work – based Learning a aby je zpřístupnily. Proto síť NetWBL určila, klasifikovala a rozšířila odpovídající výsledky projektů z programu celoživotního učení a stejně tak i na začátku výsledky projektů Erasmus+. Programu se podařilo zřetelně posílit vnímání učení na pracovišti v obdobném navazujícím a dalším odborném vzdělávání na vysokých školách v Evropě.

Work – based Learning TOOLKIT

Klíčovým produktem sítě je WBL TOOLKIT, první evropská webová platforma, která rozšiřuje obrovské množství materiálů a poskytuje k využití připravené nástroje pro Work – based Learning. Politici, sociální partneři, vysoké školy stejně jaké účastníci relevantních vzdělávacích oborů mohou tuto platformu využívat, aby získali informace pro svoje podniky, pro svoje vzdělávací zařízení a pro svoji zemi.

WBL TOOLKIT se skládá ze tří prvků: uvedení do tématu WBL, nástroje a další zdroje. Základní součástí je datová banka, která obsahuje dohromady 90 nástrojů a nabízí nástroje, modely, metody a příklady pro WBL. Sbírka doplňkových zdrojů doplňuje celou nabídku: jedná se o bibliografii s 300 aktuálními publikacemi dostupnými v elektronické verzi v mnoha jazycích, sbírku případových studií k implementaci WBL, glosář relevantních odborných názvů a seznam projektů, které tyto nástroje a produkty využily.

 

Podívejte se sami na Inhalte des WBL Toolkit!

 

 


 Čtěte také ostatní příspěvky "Work-based Learning - hybná síla pro celoživotní učení?"

Login (19)

Trid lingwa oħra?

Dan id-dokument huwa disponibbli wkoll f’lingwi oħra. Jekk jogħġbok agħżel waħda hawn taħt.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

L-aħħar diskussjonijiet

EPALE 2021 Thematic Focuses. Let's start!

We invite you to enrich what is set to be an intense year ahead with your contributions and expertise! Let's start by taking parto in this online discussion. The online discussion will take place Tuesday 9 March 2021 from 10 a.m. to 4 p.m. CET. The written discussion will be introduced by a livestream with an introduction to the 2021 Thematic Focuses, and will be hosted by Gina Ebner and Aleksandra Kozyra of the EAEA on the behalf of the EPALE Editorial Board.

More

Diskussjoni ta’ EPALE: Il-forniment ta’ tagħlim ta’ ħiliet bażiċi

Il-ħiliet bażiċi huma trasversali. Dawn mhumiex rilevanti biss għall-politika edukattiva, iżda huma rilevanti wkoll għall-politiki tal-impjiegi, tas-saħħa, soċjali u ambjentali. Il-bini ta’ miżuri ta’ politika koeżivi li jappoġġjaw lill-persuni bi ħtiġijiet bażiċi ta’ ħiliet huwa meħtieġ mhux biss biex il-Perkorsi ta’ Titjib tal-Ħiliet ikunu suċċess, iżda wkoll biex jgħinu fil-bini ta’ soċjetajiet aktar reżiljenti u inklużivi. Id-diskussjoni online se ssir f’din il-paġna fis-16/17 ta’ Settembru bejn l-10:00 u s-16:00 CET u se tkun immoderata mill-Koordinaturi Tematiċi ta’ EPALE tal-EBSN

More