Skip to main content
News
Aħbarijiet

Νέα Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Erasmus+ KA3 από EACEA με θέμα την Κοινωνική Ένταξη

Ο Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανακοίνωσε νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων με θέμα «Κοινωνική ένταξη και κοινές αξίες: Η συνεισφορά στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης» στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ Βασική Δράση 3 [EACEA/34/2019].

Η Πρόσκληση υποστηρίζει έργα διακρατικής συνεργασίας στους τομείς της Γενικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (σκέλος 1) και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων (σκέλος 2). Οι γενικοί στόχοι ανά Σκέλος παρατίθενται παρακάτω:

  • Σκέλος 1 — Γενική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Τα Σχέδια που υποβάλλονται θα πρέπει να αποσκοπούν σε έναν από τους παρακάτω γενικούς στόχους:

1. Στη διάδοση και/ή την αναβάθμιση ορθών πρακτικών μάθησης χωρίς αποκλεισμούς, ιδίως σε τοπικό επίπεδο. Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, ως αναβάθμιση νοείται η αναπαραγωγή ορθών πρακτικών σε ευρύτερη κλίμακα/μεταφορά τους σε διαφορετικό πλαίσιο ή η εφαρμογή τους σε υψηλότερο/συστημικό επίπεδο· ή

2. Στην ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων και πρακτικών με σκοπό την προώθηση της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς και την προώθηση κοινών αξιών.

  • Σκέλος 2 — Εκπαίδευση ενηλίκων

Τα Σχέδια που υποβάλλονται θα πρέπει να αφορούν έναν από τους τρεις ακόλουθους γενικούς στόχους:

1. Στις συμμετέχουσες χώρες, να συντελούν στην ίδρυση νέων εθνικών ή περιφερειακών δικτύων φορέων εκπαίδευσης ενηλίκων και να διευκολύνουν τη συμμετοχή τους στην ευρωπαϊκή συνεργασία· ή

2. Στις συμμετέχουσες χώρες, να παρέχουν στήριξη στην ανάπτυξη ικανοτήτων σε υφιστάμενα εθνικά ή περιφερειακά δίκτυα φορέων εκπαίδευσης ενηλίκων και να βελτιώνουν τη συνεργασία τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο· ή

3. Να ενισχύουν τα υφιστάμενα διακρατικά δίκτυα φορέων ανάπτυξης ενηλίκων μέσω της αμοιβαίας μάθησης, της συμβουλευτικής από ομότιμους και της ανάπτυξης ικανοτήτων.

Επιλέξιμοι αιτούντες:

Επιλέξιμοι αιτούντες είναι δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα της γενικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της εκπαίδευσης ενηλίκων ή οργανισμοί άλλων κοινωνικοοικονομικών τομέων, καθώς και οργανισμοί με διατομεακές δραστηριότητες (π.χ. πολιτιστικές οργανώσεις, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, εμπορικά επιμελητήρια, επαγγελματικές οργανώσεις κ.λ.π.).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους γενικούς και ειδικούς στόχους, τους επιλέξιμους αιτούντες, τις ειδικές απαιτήσεις ανά σκέλος και τις κατευθυντήριες γραμμές παρατίθενται εδώ, καθώς και το ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης διατίθεται εδώ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα: 25/02/2020 - 17:00 (CET/CEST, Ώρα Βρυξελλών).

Login (1)

Trid tikteb artiklu?

Toqgħodx lura milli tagħmel dan!

Ikklikkja l-link t’hawn taħt u ibda ibgħat artiklu ġdid!

L-aħħar diskussjonijiet

EPALE 2021 Thematic Focuses. Let's start!

We invite you to enrich what is set to be an intense year ahead with your contributions and expertise! Let's start by taking parto in this online discussion. The online discussion will take place Tuesday 9 March 2021 from 10 a.m. to 4 p.m. CET. The written discussion will be introduced by a livestream with an introduction to the 2021 Thematic Focuses, and will be hosted by Gina Ebner and Aleksandra Kozyra of the EAEA on the behalf of the EPALE Editorial Board.

More

Diskussjoni ta’ EPALE: Il-forniment ta’ tagħlim ta’ ħiliet bażiċi

Il-ħiliet bażiċi huma trasversali. Dawn mhumiex rilevanti biss għall-politika edukattiva, iżda huma rilevanti wkoll għall-politiki tal-impjiegi, tas-saħħa, soċjali u ambjentali. Il-bini ta’ miżuri ta’ politika koeżivi li jappoġġjaw lill-persuni bi ħtiġijiet bażiċi ta’ ħiliet huwa meħtieġ mhux biss biex il-Perkorsi ta’ Titjib tal-Ħiliet ikunu suċċess, iżda wkoll biex jgħinu fil-bini ta’ soċjetajiet aktar reżiljenti u inklużivi. Id-diskussjoni online se ssir f’din il-paġna fis-16/17 ta’ Settembru bejn l-10:00 u s-16:00 CET u se tkun immoderata mill-Koordinaturi Tematiċi ta’ EPALE tal-EBSN

More