Skip to main content
Blog
Blog

Gödöllői Pályaorientációs Iskola

Megjelent a Pályatanácsadói Kiskönyvtár sorozatának első kötete, Dr. Kenderfi Miklós szerkesztésben, 18 éves a „Gödöllői Pályaorientációs Iskola” címmel.

A könyvsorozat életre hívásának elsődleges célja, hogy a pályaorientáció, életpálya tanácsadás területén tevékenykedő szakemberek elméleti és gyakorlati munkájuk támogatására olyan hazai és nemzetközi szakirodalmakkal találkozhassanak, amelyek révén szélesedik professziójukhoz kapcsolódóan akár a módszertani repertoárjuk, akár az ismeretiek, amelyeket felhasználva innovatív módon, az adott célcsoportok speciális igényeinek megfelelően végezhetik napi munkájukat, fejleszthetik saját szolgáltatásaik minőségét.

A kötetben 4 tanulmány bemutatása mellett számos jó gyakorlat leírásával találkozhat az olvasó, illetve a Szent István Egyetem két volt hallgatójának a pályaorientációval összefüggő tapasztalatai is színesítik a könyv tartalmát.

Az EPALE, mint a felnőtteket támogató elektronikus platform a tanköteles koron felül eső személyek pályaorientációjával foglalkozik, ezért a fent nevezett kötetből a Borbély- Pecze Tibor Bors tanulmányára hívom fel a figyelmet, amely a Pálya- és Szakképzési Tanácsadók Világszövetségének (IAEVG) etikai irányelveivel foglalkozik, a változó hangsúlyok tükrében.

A szerző a tanulmányban leírja, hogy a professzió, azaz a pályatanácsadó szakma folyamatosan reflektál a karrier, a pályafutás fogalmi rendszerének változására, ezért szükségszerű a tanácsadói tevékenység változása, annak tartalmának módosulása kapcsán az etikus szakmai viselkedés meghatározása is.

A pályaorientációs tevékenységet a foglalkoztatási mobilitás esélyegyenlőtlenségének csökkentésére is alkalmazzuk (Róbert, 1990), így a tanácsadás, mint humánszolgáltatás a társadalmi mobilitást támogató feladatrendszerként is meghatározató. A globalizáció, a 4. ipari forradalom hatására a munkaerővel szembeni elvárások jelentős mértékben megváltoznak, a nem kognitív kompetenciák felülértékelődése figyelhető meg. Ebben a gyorsan változó technológiai környezetben a pályafutás globális, tervezhetetlen, és változásokkal folyamatosan terhelt (Hall, 1996), ezért a pályatanácsadóknak egyre nagyobb szerepe lesz a folyamatok támogatásában.

Egy professzió minőségének mércéje az, ha képes a jó gyakorlatok bemutatásán, disszeminációján túl eljutni oda, hogy saját szakmai protokollt dogoz ki, amelyet önmagukra nézve a professzió gyakorlói elfogadnak. (Kissné Viszket- Mogyorósy- Révész, 2017).

Mivel a pályatanácsadás fő funkciói a társadalmi mobilitás elősegítése, valamint a gazdasági versenyképesség maximalizálása, ezért olyan etikus gyakorlatot kell felépítenie, amely ezt a két rendszert egyszerre képes magába foglalni. Watts (2002) egy koordináta rendszert alkalmazva hívta fel a figyelmet a társadalmi változások és a satus quo megtartása tükrében arra, hogy a társadalom, vagy az egyén kerüljön középpontba a pályatanácsadás folyamatában.

Fókuszban a társadalom Fókuszban az egyén
Társadalmi változás radikális (társadalmi változás) progresszív
Status qou konzervatív liberális (non- direktív)

1. sz. ábra: Társadalom- politika és pályatanácsadás (Watts, 2002)

Ezen túl az ILO, a a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet is kijelölte a pályatanácsadók feladatrendszerével összefüggésben az etikai irányelveket, amelyek legfontosabb eleme az alábbiak szerint foglalható össze:

„…a tagok az emberi méltóság, szabadság és integritás jegyében támogatják az embereket az élethosszig tartó döntéshozatalban, bármely életkorban és élethelyzetben, hogy megküzdhessenek (coping, career resilience) a munkaerőpiac és a munkahelyek turbulens világával…” (IAEVG 2017)

„…a tagoknak fontos társadalmi szerepe van a közbeszéd alakításában, a közintézmények szakmai tevékenységének befolyásolásában…” (IAEVG 2017)

A tanulmány összefoglaló részében az olvasható, hogy bár próbálkozásokról tudunk, komplex, a pályatanácsadás rendszerének etikai irányelveit definiáló munka nem született eddig, holott nagy szükség volna arra, hogy a pályatanácsadók munkájuk során fogyasztóvédelmi, minőségbiztosítási szemléletet is egységesen kövessenek a szakmai professzió fölött.

A tanulmány ezen a linken érhető el.

Login (5)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

L-aħħar diskussjonijiet

EPALE 2021 Thematic Focuses. Let's start!

We invite you to enrich what is set to be an intense year ahead with your contributions and expertise! Let's start by taking parto in this online discussion. The online discussion will take place Tuesday 9 March 2021 from 10 a.m. to 4 p.m. CET. The written discussion will be introduced by a livestream with an introduction to the 2021 Thematic Focuses, and will be hosted by Gina Ebner and Aleksandra Kozyra of the EAEA on the behalf of the EPALE Editorial Board.

More

Diskussjoni ta’ EPALE: Il-forniment ta’ tagħlim ta’ ħiliet bażiċi

Il-ħiliet bażiċi huma trasversali. Dawn mhumiex rilevanti biss għall-politika edukattiva, iżda huma rilevanti wkoll għall-politiki tal-impjiegi, tas-saħħa, soċjali u ambjentali. Il-bini ta’ miżuri ta’ politika koeżivi li jappoġġjaw lill-persuni bi ħtiġijiet bażiċi ta’ ħiliet huwa meħtieġ mhux biss biex il-Perkorsi ta’ Titjib tal-Ħiliet ikunu suċċess, iżda wkoll biex jgħinu fil-bini ta’ soċjetajiet aktar reżiljenti u inklużivi. Id-diskussjoni online se ssir f’din il-paġna fis-16/17 ta’ Settembru bejn l-10:00 u s-16:00 CET u se tkun immoderata mill-Koordinaturi Tematiċi ta’ EPALE tal-EBSN

More