Blog
Blog

Emocijas: Instrumenti efektīvai emociju pārvaldībai Baltijas – Skandināvijas konsorcija pieaugušo izglītotājiem

Noslēdzoties NORDPLUS Pieaugušo izglītības programmas projektam “Emocijas: Instrumenti efektīvai emociju pārvaldībai Baltijas – Skandināvijas konsorcija pieaugušo izglītotājiem” ir pieejama rokasgrāmata izglītotājiem “Emocijas – kā tās pārvaldīt mācību vidē” latviešu valodā.

Noslēdzoties NORDPLUS Pieaugušo izglītības programmas projektam “Emocijas: Instrumenti efektīvai emociju pārvaldībai Baltijas – Skandināvijas konsorcija pieaugušo izglītotājiem” ir pieejama rokasgrāmata izglītotājiem “Emocijas – kā tās pārvaldīt mācību vidē” latviešu valodā.

Mēs visi esam cilvēki ar jūtām, vēlmēm un vajadzībām. Pielāgošanās sabiedrībai ir nepārtraukts process, kas caurvij katra cilvēka mūžu. Līdzīgi notiek arī ar adaptēšanos visām dzīves izmaiņām. Mēs varam ietekmēt to, kā veidojas mūsu saziņa ar citiem un kā mēs pārvaldām komunikācijas ķēdes efektus mūsu dzīvēs.

1970-tajos definētais psihosociālais skatījums ir mainījis daudzu cilvēku uzskatus par emocijām. Vairāk uzmanības tiek veltīts cilvēka emocijām; tās var būt reakcija uz stresa faktoriem, kas nāk no paaudžu sadursmes, attīstības procesiem, audzināšanas vai izglītības apstākļiem. Šīs rokasgrāmatas galvenais mēķis ir atbalstīt skolotājus un pieaugušo izglītotājus saskarsmē ar viņu studentiem, izglītojamajiem un apmācāmajiem. Svarīga ir cieņa pret cilvēku un pacietības praktizēšana ar mērķi sasniegt labu mijiedarbību ar izglītojamajiem, tādējādi izvairoties no nesaprašanās un sarežģītas komunikācijas, kas bieži bremzē studentu veiksmi un pat veicina mācību pārtraukšanu.

Mēs esam partneri no 5 valstīm - Lietuvas, Latvijas, Fēru Salām, Dānijas un Islandes - kas nolēma darboties kopā, lai palīdzētu sev un citiem pieaugušo izglītotājiem tikt galā ar sarežģītām situācijām, saistītām ar negatīvu emociju izpausmēm un to pārvaldīšanu. Mēs esam apkopojuši reālās dzīves situācijas, ar kurām saskaras skolotāji, treneri un citi pieaugušo izglītotāji gandrīz ikdienu. Mēs centāmies pielietot savas labākās zināšanas un pētniecības prasmes, piedāvājot darbarīkus, metodes, tehnikas un vingrinājumus, kas var būt noderīgas šajās situācijās.

Rokasgrāmata tika sagatavota ar NORDPLUS Pieaugušo izglītības programmas atbalstu. Mēs ceram, ka esam izveidojuši vērtīgu resursu, ko pieaugušo izglītotāji var izmantot ikdienā un kur var ieskatīties, lai rastu atbildi uz dažiem Jūsu jautājumiem, tādiem kā: Ko es varēju izdarīt savādāk? Ko man tagad darīt? Ko man vajadzētu darīt, kad izglītojamais kļūst pārāk emocionāls? Rokasgrāmatā mēs izvēlējāmies izmantot apzīmējumus ”pieaugušo izglītotāji” un ”izglītojamie”, kas attiecas uz dažādām mācību vidēm - pieaugušo skolām, universitātēm, mācību centriem u.c.

 

Projektu Daugavpilī realizēja SIA "Mācību centrs plus".

 

 

 

Login (0)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

L-aħħar diskussjonijiet

EPALE 2021 Thematic Focuses. Let's start!

We invite you to enrich what is set to be an intense year ahead with your contributions and expertise! Let's start by taking parto in this online discussion. The online discussion will take place Tuesday 9 March 2021 from 10 a.m. to 4 p.m. CET. The written discussion will be introduced by a livestream with an introduction to the 2021 Thematic Focuses, and will be hosted by Gina Ebner and Aleksandra Kozyra of the EAEA on the behalf of the EPALE Editorial Board.

More

Diskussjoni ta’ EPALE: Il-forniment ta’ tagħlim ta’ ħiliet bażiċi

Il-ħiliet bażiċi huma trasversali. Dawn mhumiex rilevanti biss għall-politika edukattiva, iżda huma rilevanti wkoll għall-politiki tal-impjiegi, tas-saħħa, soċjali u ambjentali. Il-bini ta’ miżuri ta’ politika koeżivi li jappoġġjaw lill-persuni bi ħtiġijiet bażiċi ta’ ħiliet huwa meħtieġ mhux biss biex il-Perkorsi ta’ Titjib tal-Ħiliet ikunu suċċess, iżda wkoll biex jgħinu fil-bini ta’ soċjetajiet aktar reżiljenti u inklużivi. Id-diskussjoni online se ssir f’din il-paġna fis-16/17 ta’ Settembru bejn l-10:00 u s-16:00 CET u se tkun immoderata mill-Koordinaturi Tematiċi ta’ EPALE tal-EBSN

More