Skip to main content
Blog
Blog

Inteligentní zemědělství – rozhovor s Zsófia Perényi

Koncept společného zemědělství se stále čím dál více rozšiřuje v Maďarsku, protože zde stále přibývá lidí, pro které je podstatné získávat potraviny ze spolehlivých zdrojů. V tomto systému tvoří zemědělci a spotřebitelé jedno společenství: spotřebitelé získávají přístup k zelenině, ovoci nebo zvířecím produktům, které pocházejí ze spolehlivých zdrojů, zatímco zemědělci získávají jako protislužbu za svoje produkty plánovaný a pravidelný příjem. V Maďarsku hraje spojení uvědomělých spotřebitelů klíčovou roli při šíření odpovídajících informací a při šíření poznatků. V jejich projektu, který spatřil světlo světa v roce 2014 díky strategickým projektům Erasmus +, jde o zvyšování jistot v pracovní oblasti na společných farmách. Zsófia Perényi, koordinátorka projektu, mluvila s jedním spolupracovníkem z Tempus Public Foundation o této formě spolupráce a o tom, co má společného se vzděláváním dospělých.

 

 


Koncept společného zemědělství se stále čím dál více rozšiřuje v Maďarsku, protože zde stále přibývá lidí, pro které je podstatné získávat potraviny ze spolehlivých zdrojů. V tomto systému tvoří zemědělci a spotřebitelé jedno společenství: spotřebitelé získávají přístup k zelenině, ovoci nebo zvířecím produktům, které pocházejí ze spolehlivých zdrojů, zatímco zemědělci získávají jako protislužbu za svoje produkty plánovaný a pravidelný příjem. V Maďarsku hraje spojení uvědomělých spotřebitelů klíčovou roli při šíření odpovídajících informací a při šíření poznatků. V jejich projektu, který spatřil světlo světa v roce 2014 díky strategickým projektům Erasmus +, jde o zvyšování jistot v pracovní oblasti na společných farmách. Zsófia Perényi, koordinátorka projektu, mluvila s jedním spolupracovníkem z Tempus Public Foundation o této formě spolupráce a o tom, co má společného se vzděláváním dospělých.


Jak jste se v tomto projektu rozhodli pro téma společného zemědělství? Co vlastně tato forma přináší jedinečného a inovativního?

 

Už od roku 2009 se zabýváme podporou společných farem. Organizovali jsme nespočet přednášek a workshopů, ale zjistili jsme, že i praktické znalosti jsou nezbytné, aby tyto podniky mohly být posíleny. Také jiná organizace v Evropě se už tímto tématem zabývala a tak nás napadlo jméno cyklu školení „Be part o fit!“ (Buď toho součástí). Ve čtyřech modulech jsme zprostředkovali nejdůležitější praktické znalosti ze sdíleného zemědělství. Můžeme říct, že je celý cyklus školení inovativní, jelikož jsme využili nové druhy prvků z neformálních metod a dali jsme účastníkům k ruce účinné nástroje jako například pomoc s plánováním, které oni sami budou moct využít ve své praxi. Podstatné je také, že byl cyklus školení vymyšlen jak pro zemědělce, tak i pro spotřebitele a tím podporoval jejich vzájemný dialog o možné spolupráci.

 

Jak bylo téma projektu napasováno na profil sjednocení uvědomělých spotřebitelů?

 

Od roku 2002 podporujeme také eticky, ekologicky a sociálně uvědomělé způsoby nakupování a života. Společné zemědělství zde představuje jisté řešení, ze kterého mají prospěch spotřebitelé, ale i zemědělci. Spotřebitelé mají přístup k potravinám z ověřených zdrojů a zemědělci si mohou být jisti, že jejich produkty budou společností odebírány po celou sezónu. Naše sdružení je členem mezinárodní a evropské sítě sdíleného zemědělství a hraje aktivní roli při koordinaci příslušných sítí v Maďarsku. Ve vzdělávání dospělých v posledních letech je tento nástroj stále důležitější. Máme dojem, že můžeme mít aktivní přístup k četným informačním zdrojům v oblasti udržitelného konsumu, ale jen někteří se budou zabývat jejich praktickým zprostředkováním a motivace je zde stejně jako předtím velmi malá. A právě tady může školící cyklus naši práci opravdu účinně podpořit.

 

Kdo bude využívat výsledky?

 

Testovali jsme moduly školícího cyklu ve třech zemích: v Maďarsku, v České republice a v Rumunsku. Přímá zpětná vazba byla velmi důležitá a právě výukové materiály a doprovodné nástroje (například zveřejnění, příručka) nám při ní velmi pomohli. Jsou v maďarštině, rumunštině, češtině, angličtině a francouzštině na webových stránkách partnerských organizací. Program školení nebyl navržen partnery projektu, ale právě organizacemi, které se v jiných zemích tímto tématem zabývají. Společná práce nás inspirovala k tomu, abychom se pustili do vývoje nové řady školení v rámci již započatého Erasmus + partnerství, jehož cíle spočívají v podpoře finanční udržitelnosti založené na solidaritě základní stravovacích systémů, například společných farem a nákupních společností.

 

Byl toto váš první mezinárodní projekt? Co jste se jako koordinátorka projektu během jeho vedení naučila?

 

Už dříve jsme pracovali na mezinárodních projektech. Zde bylo ale důležité, abychom si ještě jednou pořádně uvědomili, že každý partner disponuje jinou pracovní kulturou, má jiné zkušenosti a jiné pozadí práce. Takže se vyplatilo být flexibilní. Během společného projektu jsme trvali na pravidelné komunikaci mezi jednotlivými partnery (přes skypové hovory po manažerská setkání) a výsledky projektu nám sloužily jako důležité milníky. Ale při tvoření jsme se pokusili zohlednit i všechny místní potřeby.

 

Co vás při práci na projektu nejvíce motivovalo?

 

Právě úspěch školícího cyklu byl velká motivace. Už při prvním kurzu bylo více přihlášek než volných míst. Pro nás je velký úspěch, že spolupráce vznikala už přímo na místě školení, díky čemuž vznikaly i nové společné podniky. Také nás těšilo, že se školící cyklus ukázal být úspěšný ještě po jeho skončení. V roce 2017 odstartoval nový Erasmus + projekt, který je koordinován URGENCI (Mezinárodní síť pro sdílené zemědělství) a chce tuto školící řadu rozšířit i do dalších zemí. Kromě toho se dostaly materiály z kurzu i do Turecka a byly úspěšně použity v Libanonu.

 


     

 

   

         


Lesen Sie weitere spannende Beiträge zum Thema Umweltbewusstsein und Umweltschutz. Eine gute Auswahl finden Sie im EPALE-Themenfokus: Nachhaltigkeit!

Login (1)

Trid lingwa oħra?

Dan id-dokument huwa disponibbli wkoll f’lingwi oħra. Jekk jogħġbok agħżel waħda hawn taħt.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

L-aħħar diskussjonijiet

EPALE 2021 Thematic Focuses. Let's start!

We invite you to enrich what is set to be an intense year ahead with your contributions and expertise! Let's start by taking parto in this online discussion. The online discussion will take place Tuesday 9 March 2021 from 10 a.m. to 4 p.m. CET. The written discussion will be introduced by a livestream with an introduction to the 2021 Thematic Focuses, and will be hosted by Gina Ebner and Aleksandra Kozyra of the EAEA on the behalf of the EPALE Editorial Board.

More

Diskussjoni ta’ EPALE: Il-forniment ta’ tagħlim ta’ ħiliet bażiċi

Il-ħiliet bażiċi huma trasversali. Dawn mhumiex rilevanti biss għall-politika edukattiva, iżda huma rilevanti wkoll għall-politiki tal-impjiegi, tas-saħħa, soċjali u ambjentali. Il-bini ta’ miżuri ta’ politika koeżivi li jappoġġjaw lill-persuni bi ħtiġijiet bażiċi ta’ ħiliet huwa meħtieġ mhux biss biex il-Perkorsi ta’ Titjib tal-Ħiliet ikunu suċċess, iżda wkoll biex jgħinu fil-bini ta’ soċjetajiet aktar reżiljenti u inklużivi. Id-diskussjoni online se ssir f’din il-paġna fis-16/17 ta’ Settembru bejn l-10:00 u s-16:00 CET u se tkun immoderata mill-Koordinaturi Tematiċi ta’ EPALE tal-EBSN

More