Skip to main content
Blog
Blog

„Angolra hangolva” a CédrusNet angol nyelvi kiscsoportos fejlesztő foglalkozása újrakezdőknek

"Pályázat az EPALE tartalomfejlesztési díj 2019-re"

Szerzők: Lakó-Tóth Edit és Laluk Márta

A gyorsan idősödő társadalmakban külön kihívás a gyors ütemű technológiai fejlesztés, a robotizáció és a mesterséges intelligencia, új életstratégiákra és együttműködési technikákra lesz és van szükség. Folyamatosan készülni kell a digitális alkalmazások használatára és fejlesztésére. A CédrusNet az idősödő szakemberek kompetenciáinak és tapasztalatainak hosszan tartó hasznosulásához és a társadalmi piac kiépítéséhez ad módszereket.

A CédrusNet társadalmi innovációs program célja az aktív idősödés egyéni és társadalmi gyakorlatának megteremtése és terjesztése. Ezzel kapcsolatban egyik cél a munka és feladatvállaláshoz, a szellemi életkor meghosszabbításához szükséges kompetenciafejlesztés és tudáskorszerűsítés, az élethosszig tartó tanulás hatékony módszereinek megtalálása.

Ezekhez a célokhoz a CédrusNet alapprogramokat fejlesztett ki. A programok számos egymást erősítő kezdeményezésen keresztül hasznosítják a szenior tudást, gyarapítják és működtetik az idősekben megtestesülő társadalmi tőkét, enyhítik a munkaerőhiányt, javítják az idősek életminőségét, közösséget építenek, létrehozva az idősödő társadalom új ökoszisztémáját – összekötve a szenior és fiatal polgárokat, helyi vállalkozásokat, civil szervezeteket és az önkormányzatot.

Az adatbázisban (Szenior Tudásbank) szereplő 50 és 70 év közötti szakemberek nagy része azt jelezte, hogy van igénye a folyamatos tanulásra. Az is ismert, hogy az emberek idősödésével nem csökken a tanulási képesség: a hallás és látásvesztést leszámítva a felnőtt tanuló életkora nem hátráltató tényező a tanulásban. Nehezítő körülmény azonban az internethasználat, mint tanulási segédlet elfogadtatása.

A program azzal kezdett el kísérletezni, hogyan lehet ötvözni az internetes tanulást és a kontaktórákat. A kísérletekre a nyelvi továbbképzés látszott a legalkalmasabbnak.

Kéttípusú módszertan bevezetésével kísérleteztek a nyelvi képzés során. 2019 júliusában „Angolra hangolva” elnevezéssel hirdettek meg 4 alkalmas nyári tanfolyamot újrakezdő nyelvtanulóknak. A csoport 14 fővel indult el.

A tanfolyam összeállításánál kiemelt célként szerepelt, hogy kombinálják az alábbi tanulási formákat: on-line egyéni, a csoporttagok közötti, tanulócsoportos, és csoportos kontaktórák tanár vezetésével.

 

Már a tanfolyam előtt kaptak a résztvevők videólinket, amelyet az első óra előtt meg kellett hallgatniuk és úgy jönni az első alkalomra, hogy a videóban szereplő szavakat megtanulták. 

További szakmai célként fogalmazódott meg, hogy a tanulás igazi élmény legyen számukra. A tematika összeállításánál arra törekedtek, hogy korosztály specifikusan a csoport számára nyújtson élményt a nyelvtanulás. Például kedvelt popzenei angol dalok kerültek feldolgozásra, szókincsbővítésre.

Olyan tananyagok kerültek összeállításra, amelyek célja a szókincs fejlesztése, gyakran használt nyelvi szerkezetek elsajátítása volt, és amelyeket a gyakorlatban azonnal hasznosítani tudtak.

Minden órán volt egy-két fő téma, amelyhez kapcsolódóan on-line tanulási/tudásalkalmazási módszereket kellett alkalmazni.

 

A pszichológiai biztonság eléréséhez az elsődleges cél a gátlások leküzdése volt, azaz a komfortzónából való kilépés elősegítése. A „Hallgassuk meg egymást türelemmel! Nincs rossz válasz! Érezzük jól magunkat!”, vagy a passzolás lehetősége közös csoportnormaként fogalmazódtak meg, így adva meg a kellő biztonságot a tanulási folyamatban. A másik módszer egy játékos elem volt: mindenki felírta post-it-ekre a nyelvtanulással kapcsolatos félelmeit, aggodalmait és negatív tapasztalatait. A kis lapokra írt gondolatokat mindenki felolvasta, majd átadta a trénernek, aki a kis lapokat látványosan széttépte és a szemetesládába helyezte. Ezzel szimbolikusan bontották le a nyelvtanulás előtt álló falakat.

  • A négy alkalmas nyári tanfolyam után meghirdettük a KAIZEN[1] angol kihívást, ami szigorú feltételek mellett önálló on-line tanulást jelent: egy héten legalább 5 új leckét kell elsajátítani, ami például december 31-ig 100 új leckét jelent. Amennyiben a csoport tartja az előírt haladási ütemet, kontaktórák kerülnek megszervezésre. A tananyag kiválasztásánál szempontként fogalmazódtak meg a következők:
  • teljesen kezdő szinttől induljanak a feladatok alapozó gyakorlatokkal,
  • az önálló tanulást segítően legyenek pontos magyarázatok magyarul is,
  • érdekes, figyelemfelkeltő szövegek legyenek, a kiejtés visszahallgatható legyen,
  • a feladatok alkalmasak legyenek a rendszeres, minden napos tanulásra,
  • az egyes leckék ne legyenek hosszúak, napi 15-30 perc tanulás elegendő legyen az elsajátításukhoz.
  •  

A KAIZEN angol megfelelt ezeknek a feltételeknek, hiszen a tananyag minden eleme (videók, hanganyagok, tankönyv, nyelvtani magyarázatok, kiejtés, stb.) megtalálható az Interneten.

A kihívást, vagyis 100 KAIZEN lecke feldolgozását a 14 csoporttagból 10 vállalta.

A két módszertan megvalósítása során a tapasztalatok azt mutatták, hogy a csoport egymást motiváló kis közösséggé fejlődött. A tagok Facebook zárt csoportot hoztak maguknak létre, közös eseményeket szerveztek: például szabadidőparkban gitáros daltanulás, séta a dombtetőre. A csoporton belül egy tag önkéntesen vállalta a csoport vezetését, összefogását, így feladata a tanulók ellenőrzése és az összejövetelek szervezése. A sikeres módszertant az is alátámasztja, hogy időközben két új tag is csatlakozott a csapathoz. A kihívásra vállalkozók folytatják a tanulást, jó légkörben heti rendszerességgel találkoznak, és egymást támogatva bővítik az ismereteiket.

 

Eredményként elmondható, hogy a tanulóknak javult a nyelvbiztonsága, megmernek szólalni az órákon és használják a nyelvet. „Rászoktak” az internetes segítségkérésre, ha nem ismernek egy szót, könnyedén megnézik a fordítóprogramokban. A kihívásra vállalkozók karácsonyig befejezik a KAIZEN 100 leckéjét. A nyár óta összesen 2 kontaktórára volt szükség, elsősorban az összegyűlt nyelvtani kérdések megbeszélésére, valamint a beszéd közben felmerült típushibák tisztázására. 

Az internethasználat bevonása a tudásátadó folyamatba sikeresnek bizonyult, főleg közösségépítő és az egyéni tanulást segítő hatása miatt.

 

[1] A KAIZEN angol egy ingyenes online nyelvtanfolyam naponta a YouTube csatornán. További információ: https://www.youtube.com/channel/UCqN_bjSGo-9NYc98VR5-M_w

Login (8)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

L-aħħar diskussjonijiet

EPALE 2021 Thematic Focuses. Let's start!

We invite you to enrich what is set to be an intense year ahead with your contributions and expertise! Let's start by taking parto in this online discussion. The online discussion will take place Tuesday 9 March 2021 from 10 a.m. to 4 p.m. CET. The written discussion will be introduced by a livestream with an introduction to the 2021 Thematic Focuses, and will be hosted by Gina Ebner and Aleksandra Kozyra of the EAEA on the behalf of the EPALE Editorial Board.

More

Diskussjoni ta’ EPALE: Il-forniment ta’ tagħlim ta’ ħiliet bażiċi

Il-ħiliet bażiċi huma trasversali. Dawn mhumiex rilevanti biss għall-politika edukattiva, iżda huma rilevanti wkoll għall-politiki tal-impjiegi, tas-saħħa, soċjali u ambjentali. Il-bini ta’ miżuri ta’ politika koeżivi li jappoġġjaw lill-persuni bi ħtiġijiet bażiċi ta’ ħiliet huwa meħtieġ mhux biss biex il-Perkorsi ta’ Titjib tal-Ħiliet ikunu suċċess, iżda wkoll biex jgħinu fil-bini ta’ soċjetajiet aktar reżiljenti u inklużivi. Id-diskussjoni online se ssir f’din il-paġna fis-16/17 ta’ Settembru bejn l-10:00 u s-16:00 CET u se tkun immoderata mill-Koordinaturi Tematiċi ta’ EPALE tal-EBSN

More