Skip to main content
Blog
Blog

Felnőttképzés a Nyíregyházi Szakképzési Centrumban: új kihívások – digitalizáció – felzárkózás - együttműködés

Pályázat az EPALE tartalomfejlesztési díj 2019-re

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum jelentős felnőttképzési tevékenységet folytat. A város és a környező települések lakosai számára nyújtunk lehetőséget korszerű, a munkavállalást, a továbbtanulást, illetve az önálló vállalkozás indítását egyaránt segítő szakmai ismeretek szerzésére. Magas szakmai színvonalú képzéseket a tagintézmények bevonásával, felkészült oktatókkal és jól felszerelt infrastruktúrával valósítja meg.

Az elmúlt négy évben a Nyíregyházi Szakképzési Centrum 313 képzést valósított meg 92 településen, 5508 fő részvételével. Tevékenységük a lehető legnagyobb mértékben alkalmazkodik a munkaerőpiac igényeihez.

A gyors technológiai fejlődés miatt a gazdaság soha nem látott ütemben alakul át. Számos területen megjelent a digitalizáció és a robotika, melynek hatására munkakörök szűntek meg, és új foglalkozások jöttek, jönnek létre. Ez a változás megváltoztatta a foglalkoztatók munkavállalóikkal szembeni kompetencia-elvárásait, egyre nagyobb szerepe van a digitális készségeknek és tudásnak. Hosszú távon a gazdasági növekedést csak megfelelő képesítéssel és képességekkel rendelkező munkaerőre lehet építeni. A technológiai fejlődésre válaszolva képzéseink szervezése során előtérbe kerültek a digitális kompetenciafejlesztő tanfolyamok, annak érdekében, hogy a felnőttek képesek legyenek lépést tartani a változásokkal a mindennapi életük és a munkájuk során egyaránt.

A megyében a 15 évesnél idősebb korosztály több mint harmada digitálisan írástudatlan. A GINOP – 6.1.2. 15-2015-00001 „A digitális szakadék csökkentése” megnevezésű kiemelt projekt célja a digitális megosztottság csökkentése a hátrányos helyzetű, digitális készségekkel nem rendelkező lakosság körében. A Szakképzési Centrum a projekt keretében IKER 1.: “Első lépések a digitális világba”, és IKER 2.: “Önállóan használom az informatikai eszközömet” tanfolyamokat szervez.

A digitális hátránykompenzáció mellett, 2019. augusztusától folyamatosan indítunk speciális kompetenciafejlesztő tanfolyamokat is, ahol már a résztvevők előzetes digitális ismereteire alapozva, a gazdaság által megkívánt digitális kompetenciafejlesztés valósul meg. A „Belépés a digitalizált munka világába” megnevezésű képzéseink támogatott tanfolyamok, és a GINOP-6.1.1-15-2015-00001 „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése” megnevezésű projekt keretében indulnak. A képzés célja: a résztvevők képességeinek és készségeinek fejlesztése azért, hogy képesek legyenek a nyílt munkaerőpiac digitalizált munkaköreiben - a foglalkoztatónál megvalósuló betanító képzést követően - dolgozni. A képzés megvalósításához előírt minimális eszközfelszereltség szintén, a mai modern technológiáknak megfelelő, mint például az ipari jellegű érintőképernyős eszközök (3D nyomtató), vagy a LEGO robotok.

A digitális ismereteket adó tanfolyamok szervezése mellett, a másik fő feladat, a még mindig magas arányú alacsony iskolai végzettségűek képzése. A megyében a foglalkoztatottak száma évről-évre nő, a munkanélküliség csökken, azonban még mindig nagy problémát jelent az alacsony iskolai végzettségűek, szakképzetlenek magas aránya. Annak érdekében, hogy a szakképzetlenek száma csökkenjen, folyamatosan együttműködünk a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályával. A már említett GINOP-6.1.1-15 azonosító számú "Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése" című kiemelt projekt keretében, a digitális kompetenciafejlesztő tanfolyamokon kívül, már több mint 270 szakmai képzés valósult meg.

A projekt keretében indított képzések, felnőttképzést kiegészítő tevékenységeket is tartalmaznak, melyekre nagy szükség van az alacsony iskolai végzettségű felnőttek képzése során. Minden tanfolyam a „Képzés hatékonyságának növelése” megnevezésű 16 órás kiegészítő tevékenységgel kezdődik. Fő cél a hallgatók motivációjának a felkeltése, számukra jövőkép alkotása, tanulási technikák ismertetése azért, hogy később a szakmai tartalmakat már hatékonyabban tudják elsajátítani a résztvevők. A képzés végén a „Munkavállalás elősegítése” megnevezésű 24 órás kiegészítő tevékenység kap szerepet, melynek során a hallgatók többek között megtanulnak önéletrajzot, motivációs levelet készíteni, de további hasznos ismereteket is kapnak az álláskereséssel kapcsolatban.

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum 142 engedélyezett képzési programmal rendelkezik, képzési kínálatukat folyamatosan bővítik a felmerülő igényeknek megfelelően, cél a piaci igényeknek megfelelő, kereslet-vezérelt tanfolyamok indítása, szervezése. Nagy hangsúlyt kap a térségben működő nagyvállalatokkal, a közép-, és kisvállalkozásokkal történő együttműködés, hiszen, velük együttműködve térképeződik fel milyen szakemberekre, milyen képességekre és készségekre van szükség a jövőbeni foglalkoztatónál. Mára már gyakorlattá vált, hogy kifejezetten nagyvállalati megrendelés alapján szerveznek és bonyolítanak le tanfolyamokat.  A vállalati igények alapján a képzésekhez „D” képzési körben kerültek engedélyezésre programok. A képzési tematika vállalati szakemberekkel együtt került kidolgozásra.

A vállalati szférával történő együttműködés mellett a Szakképzési Centrum a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által meghirdetett projektekben is részt vesz.  A TOP-6.9.1.-16-NY1-2017-00001 „Közösen a kiútért” című projekt megvalósítása kapcsán a foglalkoztatók számára szerveznek érzékenyítő tréningeket, csoportfoglalkozásokat, munkahelyi mentorképzéseket, továbbképzéseket.

A felnőttképzési tevékenységi kör évről-évre gyarapodik, a képzésben résztvevők száma folyamatosan növekszik. Ez annak köszönhető, hogy mindig nagy figyelmet fordítanak a partnerkapcsolatokra, hiszen a magas szintű megvalósítás egyik fő alapelve az együttműködés és az együttgondolkodás.

Az elmúlt években az állam által elismert OKJ-s szakképesítést adó képzések nagyobb mértékben valósultak meg, de emellett cél a „B” és a „D” képzési körben indított tanfolyamok számának növelése.

A jövőbeni munka tervezésében szerepet játszik a szakképzési rendszer átalakítása, a felnőttképzés szerepének, feladatainak változása. Nyíregyházi Szakképzési Centrum a felnőttképzési tevékenységét ezután is a térségben működő vállalati szféra igényeire alapozva alakítja ki, és magas szakmai színvonalon valósítja meg.

További információk: https://www.nyiregyhaziszc.hu/

Login (7)

Users have already commented on this article

Illoggja jew Irreġistra biex tibgħat il-kummenti.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

L-aħħar diskussjonijiet

EPALE 2021 Thematic Focuses. Let's start!

We invite you to enrich what is set to be an intense year ahead with your contributions and expertise! Let's start by taking parto in this online discussion. The online discussion will take place Tuesday 9 March 2021 from 10 a.m. to 4 p.m. CET. The written discussion will be introduced by a livestream with an introduction to the 2021 Thematic Focuses, and will be hosted by Gina Ebner and Aleksandra Kozyra of the EAEA on the behalf of the EPALE Editorial Board.

More

Diskussjoni ta’ EPALE: Il-forniment ta’ tagħlim ta’ ħiliet bażiċi

Il-ħiliet bażiċi huma trasversali. Dawn mhumiex rilevanti biss għall-politika edukattiva, iżda huma rilevanti wkoll għall-politiki tal-impjiegi, tas-saħħa, soċjali u ambjentali. Il-bini ta’ miżuri ta’ politika koeżivi li jappoġġjaw lill-persuni bi ħtiġijiet bażiċi ta’ ħiliet huwa meħtieġ mhux biss biex il-Perkorsi ta’ Titjib tal-Ħiliet ikunu suċċess, iżda wkoll biex jgħinu fil-bini ta’ soċjetajiet aktar reżiljenti u inklużivi. Id-diskussjoni online se ssir f’din il-paġna fis-16/17 ta’ Settembru bejn l-10:00 u s-16:00 CET u se tkun immoderata mill-Koordinaturi Tematiċi ta’ EPALE tal-EBSN

More