Blog
Blog

TARPTAUTINIAI PROJEKTAI. KOKIĄ NAUDA JIE TEIKIA?

Telšių švietimo centras turi ilgametę tarptautinių projektų vykdymo patirtį. 2017 m. pradėti, o šį rudenį baigiami vykdyti net trys „Erasmus+“ programos projektai, orientuoti į skirtingas tikslines grupes: mokytojus ir moksleivius, vietinių bendruomenių narius ir kitus suaugusius besimokančiuosius.okią naudą teikia projektai? Kokį poveikį jie turi dalyviui, institucijai, rajono bendruomenei?

Img_1862_2
Apie 2017–2019 m. vykdytus „Erasmus+“ programos projektus, pasiektus rezultatus, jų pritaikymo galimybes ir poveikį kalbėjome respublikinėje konferencijoje „Tarptautiniai projektai – galimybės suaugusiųjų švietimui ir poveikis bendruomenėms“, kuri vyko rugsėjo 4 d. Telšiuose. Į renginį susirinko kolegos-švietimo centrų atstovai iš Palangos, Raseinių, Plungės, Kretingos, Mažeikių, Kelmės, Šiaulių raj., Klaipėdos ir Šiaulių m., socialiniai partneriai, savanoriai (viso 42 dalyviai). Taip pat atvyko ir dalyvius sveikino Telšių r. savivaldybės meras Kęstutis Gusarovas, Telšių r. savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyriaus vedėjos pavaduotoja Daiva Tūmienė, Telšių r. savivaldybės tarybos narė, Švietimo komiteto pirmininkė Jolanta Rupeikienė.

Kaip ir pridera Švietimo centrui, visi projektai susiję su įdomių patirčių, netradicinių metodų ir pasiteisinusių praktikų paieška neformalaus suaugusiųjų švietimo ir bendrojo lavinimo srityse, partnerystės tinklų kūrimu. Šių paieškų tikslas – stiprinti ir aktualinti Telšių švietimo centro veiklą, rinkti gerąją patirtį, ją sisteminti bei skleisti  rajone, šalyje ir Europoje.

 

Kodėl svarbus savivaldus mokymasis? – savo pranešime retoriškai klausia Šiaulių valstybinės kolegijos Vadybos ir komunikacijos katedros vedėja dr. Rasa Pocevičienė.

Savivaldaus mokymosi pradžia laikoma, kai besimokantysis leidžia sau pačiam būti atsakingam už savo mokymosi procesą ir jo valdymą, t. y. tampa  savivaldžiai besimokančia asmenybe, gebančia mokytis, suvokti savo, kaip besimokančiojo, unikalumą, pasirinkti šį unikalumą atitinkančias mokymosi strategijas, kelti mokymosi tikslus ir vertinti jų pasiekimo lygmenį – mokytis gyvenimui. Tai – XXI a. iššūkis ir galimybė kiekvienam iš mūsų, kai informacija ir žinios kinta kosminiu greičiu. Beje „Erasmus+“ projekto „Rekomendacijos dėl suaugusiųjų mokyme įgytų kompetencijų patvirtinimo Europoje“ (ReValue) atliktas tyrimas ir juo remiantis parengtos rekomendacijos siunčia žinią besimokančiajam apie neformaliuoju ir savivaldaus mokymosi būdu įgytų kompetencijų patvirtinimo galimybes Europoje ir Lietuvoje, tik reikia jomis pasinaudoti. Tokiu būdu besimokančiajam atsiveria daugiau karjeros galimybių, padidinamas jų pasitikėjimas, taupomas mokymosi laikas. Poveikis ir nauda kiekvienam, siekiančiam pokyčių!

 

„Erasmus+“ projektas „Atvira ir liberali bendruomenė: iššūkiai ir galimybės suaugusiųjų švietimui“(OPLICO) siekia padrąsinti vietines bendruomenes atvirumui, liberalumui ir tolerancijai kiekvienam savo nariui, nepaisant socialinio statuso, išsilavinimo, rasės, religijos, lyties ar požiūrio. Tai siūlome daryti per neformąlųjį bendruomenės narių švietimą, pasitelkiant  projekto metu partnerių iš Vokietijos, Norvegijos, Portugalijos, Prancūzijos surinktus gerosios praktikos pavyzdžius ir sudėtus į metodinį leidinį, straipsnių rinkinį, video filmą bei parengtą ir išbandytą 18 val. mokymų programą „Bendruomeniškumo stiprinimas per socialinę integraciją –„Erasmus+“ OPLICO projekto partnerių patirtis“. Su malonumu dalinamės šia žinia, nes, anot projekto partnerių iš Prancūzijos dr. Marie Jose Ballouhey Schneider ir dr. Gerhard Schneider, „Žmonija visada mokėsi iš gerųjų praktikos pavyzdžių, o teorinės žinios juos skatino mažiau“. Kviečiame rajono bendruomenes ieškoti įdomių pavyzdžių ir pasinaudoti surinkta projekto medžiaga bei sukurtomis edukacinėmis priemonėmis.

 

„Erasmus+“ projektas „Stereotipai ir mokslinė fantastika“ (StereoScifi) ir jo metu sukurti produktai – dovana mokytojams ir vyresniųjų klasių mokiniams.  Kaip teigia Telšių Žemaitės gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Sonata Albrikienė, „StereoScifi“ knygų ir filmų katalogas, sukurtų pamokų paketas darbui su mokslinės fantastikos filmais ir knygomis, rekomendacijos mokytojui leidžia paįvairinti mokomąjį procesą, suteikiant jam netikėtų spalvų bei potyrių, skatinant mokinius mąstyti ir reikšti nuomonę aktualiomis temomis, kaip pvz.: diskriminacija, patyčios, stereotipai, ir stiprinant juos kaip asmenybes. „Nestereotipinis mąstymas progresas“, – tokią išvadą padarė projekto veiklų išbandyme dalyvavę Telšių Žemaitės gimnazijos moksleiviai.

 

Konferencijos metu projektinę patirtį taip pat pristatė Palangos švietimo pagalbos tarnybos metodininkė Lina Urbanavičiūtė, Raseinių r. švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus pavaduotoja Silva Morkevičienė ir Plungės r. paslaugų ir švietimo pagalbos centro Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir kvalifikacijos tobulinimo skyriaus vedėja Laima Galvanauskienė.

 

Koks „Erasmus+“ projektų poveikis?

Dalyviams: naujos patirtys, įgytos žinios, parsivežtos idėjos, inspiracija kurti programas, veikti kitaip, netgi keisti mąstymą, be to suvokimas, kad ir mes turime gražių ir sektinų pavyzdžių, pvz. atrasti edukaciniai ženklai Telšiuose.  

Organizacijai: informacija ir žinios apie partnerių šalių institucijas, švietimo ir socialines politikas, veikimo metodus, gerąsias praktikas ir sėkmės pavyzdžius bei galimybė palyginti skirtingų šalių patirtis, mokytis iš jų, taikyti savo organizacijoje. Taip pat įgytos naujos patirtys, organizuojant neformalųjį suaugusiųjų bendruomenės narių švietimą, sustiprėjęs komandinis darbas.

Rajono bendruomenėms: pažintis su skirtingomis organizacijomis iš partnerių šalių, skirtingais mąstymo ir veikimo būdais, taip pat šviežios mintys, sėkmingi pavyzdžiai, kaip stiprinti bendruomenių narių įtrauktį per meną ir estetiką, sportą ir kulinariją, meilę gamtai ir atvirą bei draugišką bendravimą.  Pasak Telšių r. Degaičių kaimo bendruomenės, aktyviai dalyvavusios „OPLICO“ projekte, atstovės Virginijos Keršienės, susitikimai, įdomios diskusijos su projekto partneriais iš užsienio ir įvairios kitos veiklos bei kartu Degaičių parke pasodintas ir bendruomenės narių puoselėtas OPLICO medelis per du projekto metus ūgtelėjo kartu su bendruomene, kuri tapo atviresnė naujovėms, aktyvesnė, iniciatyvesnė, labiau motyvuota mokytis ir tobulėti, o svarbiausia veikti.

 

Neabejojame, kad dalyvavimas „Erasmus+“ programos projektuose turi naudą bei pastebimą poveikį ne tik tiesiogiai projekte dalyvaujančioms institucijoms, bet ir visai rajono bendruomenei.

 

Aldona Kleivienė

Telšių švietimo centro metodininkė

 

Aldona Kleivienė, Telšių švietimo centro metodininkė nuo 2006 m., turinti 12 m. tarptautinių  projektų vykdymo patirtį, projekto „OPLICO“ paraiškos rengėja ir koordinatorė, turi vokiečių kalbos bakalaurą prilygintą magistrui ir anglų kalbos filologijos bakalaurą, taip pat – andragogė bei mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimo ekspertė.

 

Login (2)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

L-aħħar diskussjonijiet

EPALE 2021 Thematic Focuses. Let's start!

We invite you to enrich what is set to be an intense year ahead with your contributions and expertise! Let's start by taking parto in this online discussion. The online discussion will take place Tuesday 9 March 2021 from 10 a.m. to 4 p.m. CET. The written discussion will be introduced by a livestream with an introduction to the 2021 Thematic Focuses, and will be hosted by Gina Ebner and Aleksandra Kozyra of the EAEA on the behalf of the EPALE Editorial Board.

More

Diskussjoni ta’ EPALE: Il-forniment ta’ tagħlim ta’ ħiliet bażiċi

Il-ħiliet bażiċi huma trasversali. Dawn mhumiex rilevanti biss għall-politika edukattiva, iżda huma rilevanti wkoll għall-politiki tal-impjiegi, tas-saħħa, soċjali u ambjentali. Il-bini ta’ miżuri ta’ politika koeżivi li jappoġġjaw lill-persuni bi ħtiġijiet bażiċi ta’ ħiliet huwa meħtieġ mhux biss biex il-Perkorsi ta’ Titjib tal-Ħiliet ikunu suċċess, iżda wkoll biex jgħinu fil-bini ta’ soċjetajiet aktar reżiljenti u inklużivi. Id-diskussjoni online se ssir f’din il-paġna fis-16/17 ta’ Settembru bejn l-10:00 u s-16:00 CET u se tkun immoderata mill-Koordinaturi Tematiċi ta’ EPALE tal-EBSN

More