Skip to main content
News
Aħbarijiet

Razvoj pismenosti ter ugotavljanje in priznavanje neformalnega učenja od 2011 do 2014

V letih od 2011 do 2014 je na Andragoškem centru Slovenije (ACS) potekal projekt Razvoj pismenosti ter ugotavljanje in priznavanje neformalnega učenja, v okviru katerega sta se razvile dve aktivnosti, in sicer Razvoj pismenosti ter Ugotavljanje in priznavanje neformalnega učenja. V nadaljevanju predstavljamo dosežke aktivnosti Razvoja pismenosti.

Prva aktivnost, Razvoj pismenosti odraslih od 2011 do 2014, je bila namenjena razvoju metodologije in pripravi opisnikov temeljnih zmožnosti in ključnih kompetenc, in sicer na štirih področjih:

  • Sporazumevanje v maternem jeziku,
  • matematične kompetence,
  • podjetnost,
  • učenje učenja.

V aktivnost je bilo vključeno usposabljanje učiteljev in mentorjev za razvijanje in vrednotenje temeljnih zmožnosti pri izobrazbeno prikrajšanih skupinah odraslih, implementaciji že prenovljenih programov in posodabljanju programov temeljnega izobraževanja odraslih ter pripravi novih strokovnih in učnih gradiv ter IKT gradiv za zviševanje splošne izobraženosti odraslih.

Aktivnost je bila razdeljena na tri zaokrožene naloge

  • Razvoj opisnikov temeljnih zmožnosti in ključnih kompetenc na izbranih področjih, 
  • Usposabljanje strokovnih delavcev in uvajanje novih programov po delih, 
  • Razvoj novih strokovnih in učnih gradiv.

V okviru razvojne naloge so pripravili metodologijo za pripravo opisnikov temeljih zmožnosti in ključnih kompetenc na 4 področjih in na različnih ravneh.

Opisnike so strokovni javnosti ponudili v obliki štirih študijskih gradiv, ki so dostopna v e-obliki. Rezultati dveletnega projekta so: dousposobljena mreža učiteljev in mentorjev za delo po prenovljenih javnoveljavnih programihmodel stalnega strokovnega spopolnjevanja učiteljev in mentorjev ter usposobljeni učitelji za izvajanje novega programa za mlade. Pripravili so tudi strokovni priročnik, ki bo omogočal kakovostnejše delo učiteljev in mentorjev z ranljivimi skupinami odraslih. Pripravili in producirali so tudi pet IKT gradiv za izboljševanje splošne izobraženosti odraslih.

Projekt sta financirala Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport. Projekt se je izvajal v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja« ter prednostne usmeritve »Izboljševanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.

Vir: spletna stran ACS


Login (0)

Trid tikteb artiklu?

Toqgħodx lura milli tagħmel dan!

Ikklikkja l-link t’hawn taħt u ibda ibgħat artiklu ġdid!

L-aħħar diskussjonijiet

EPALE 2021 Thematic Focuses. Let's start!

We invite you to enrich what is set to be an intense year ahead with your contributions and expertise! Let's start by taking parto in this online discussion. The online discussion will take place Tuesday 9 March 2021 from 10 a.m. to 4 p.m. CET. The written discussion will be introduced by a livestream with an introduction to the 2021 Thematic Focuses, and will be hosted by Gina Ebner and Aleksandra Kozyra of the EAEA on the behalf of the EPALE Editorial Board.

More

Diskussjoni ta’ EPALE: Il-forniment ta’ tagħlim ta’ ħiliet bażiċi

Il-ħiliet bażiċi huma trasversali. Dawn mhumiex rilevanti biss għall-politika edukattiva, iżda huma rilevanti wkoll għall-politiki tal-impjiegi, tas-saħħa, soċjali u ambjentali. Il-bini ta’ miżuri ta’ politika koeżivi li jappoġġjaw lill-persuni bi ħtiġijiet bażiċi ta’ ħiliet huwa meħtieġ mhux biss biex il-Perkorsi ta’ Titjib tal-Ħiliet ikunu suċċess, iżda wkoll biex jgħinu fil-bini ta’ soċjetajiet aktar reżiljenti u inklużivi. Id-diskussjoni online se ssir f’din il-paġna fis-16/17 ta’ Settembru bejn l-10:00 u s-16:00 CET u se tkun immoderata mill-Koordinaturi Tematiċi ta’ EPALE tal-EBSN

More