Skip to main content
Resource Details
RIŻORSA

Vuxnas lärande 2010

Sverige har sedan länge haft ett väl utbyggt system för vuxenutbildning jämfört med de flesta andra länder. Vuxnas deltagande i utbildningar, kurser och andra lärande aktiviteter utgör viktiga beståndsdelar av det livslånga lärandet. För utformningen av utbildningspolitiken i Sverige samt inom EU och OECD spelar det livslånga lärandet en central roll. Statistik om vuxnas lärande tas fram av flera myndigheter och inom flera statistikområden vid SCB. Samtidigt finns det ett stort behov av en samlad översiktlig statistisk beskrivning av vuxnas lärande i Sverige. Denna temarapport ger en översikt över vuxenutbildningen i Sverige. Rapporten innehåller också en jämförelse av vuxenutbildning inom EU.

Resource Details
Awtur(i) tar-Riżorsa
Statistiska centralbyrån
Ittajpja r-Riżorsa
Studji u rapporti
Pajjiż
Data tal-Pubblikazzjoni
Lingwa tad-dokument
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!