Novi EPALE veb sajt dostupan od aprila 2021.

Is-sit web il-ġdid tal-EPALE li se jitnieda f'April 2021

Top of Form

Bottom of Form

Agħmel l-aħjar użu mill-EPALE billi tidħol fil-kont tiegħek. Dan se jippermettilek tikklassifika l-kontenut u tikkummenta dwaru, u se jagħtik aċċess għall-firxa sħiħa ta’ karatteristiċi tagħna.

 

Għeżież kollegi tal-EPALE,

kif forsi tafu aħna konna qed naħdmu fuq pjattaforma ġdida tal-EPALE bil-għan li nżidu l-faċilità ġenerali għall-użu u r-rikkezza tal-kontenut tagħha.

Inti se tkun tista’ tara r-riżultati tal-ħidma tagħna lejn nofs April 2021, meta se jitnieda s-sit web il-ġdid.

Karatteristiċi ġodda tal-EPALE se jinkludu: dehra u navigazzjoni rinnovata, aktar riżorsi edukattivi u sezzjoni ġdida ta’ MyEPALE. Barra minn hekk, se titnieda l-edizzjoni tal-2021 tal-Inizjattiva dwar l-Istejjer tal-Komunità tal-EPALE... Ibqa’ segwina!

 

L-Aħħar Kontenut tal-EPALE

Il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali: inbidlu l-prinċipji f’azzjonijiet (EN, LV, ES, ET, CS, IT, PT, DE, SV, EL, HU)

Fl-4 ta’ Marzu 2021, il-Kummissjoni stabbiliet l-ambizzjoni tagħha għal Ewropa Soċjali b’saħħitha li tiffoka fuq l-impjiegi u l-ħiliet għall-futur u twitti t-triq għal irkupru soċjoekonomiku ġust, inklussiv u reżiljenti.

Inizjattiva ġdida għall-Edukazzjoni Diġitali fil-Ġermanja appoġġjata mill-Kanċillier Merkel (EN, DE, HU)

Peter Brandt jitkellem dwar l-“Inizjattiva għall-Edukazzjoni Diġitali” ġdida mnedija mill-Gvern Federali Ġermaniż.

Forsi l-Pandemija tat bidu għall-idea ta’ Mużew tal-Edukazzjoni (EN, PT, ET, LV, LT, SV, DE, HU)

Henrik Zipsane jagħtina ħarsa ġenerali tar-Rapporti dwar il-Mużewijiet Nazzjonali tal-Akkademja Ewropea tal-Mużewijiet għall-2020.

Intervista ma’ EPALE: Inge Schuurmans (direttur taċ-Ċentru tal-Edukazzjoni Bażika f’Antwerp) (EN, NL, PT, ET, HU)

“Bħal ħafna minna, kellna nfittxu alternattivi biex ngħinu lil dawk li qed jitgħallmu jkomplu jitgħallmu”

Il-Premju Grundtvig tal-EAEA 2021 issa qed jilqa’ l-applikazzjonijiet! (EN, PT, ET, BG, LV, DE, PL, ES, TR, EL, FI, HU)

Il-Premju Grundtvig tal-EAEA jenfasizza r-riżultati tal-proġetti li jipproduċu ideat, sħubiji u metodoloġiji ġodda fl-edukazzjoni għall-adulti. It-tema ta’ din is-sena hija d-Diġitalizzazzjoni u d-Demokrazija.

Edukazzjoni dwar il-ħajja: Ħiliet għall-ħajja sostenibbli għal gruppi vulnerabbli fil-mira (EN, SL, CS, ES, BG, PT, TR, ET, SV, HU)

Is-suġġett tas-sostenibbiltà mhuwiex rappreżentat biżżejjed fl-edukazzjoni għall-adulti, speċjalment minħabba l-importanza tiegħu għan-nies, l-ambjent u l-ekonomija.

GREEN PAPER DWAR IT-TIXJIĦ - it-trawwim tas-solidarjetà u r-responsabbiltà bejn il-ġenerazzjonijiet (EN, CS, BG, ES, PT, ET, EL, HU)

Il-Kummissjoni Ewropea ppreżentat Green Paper biex tniedi dibattitu politiku wiesa’ dwar l-isfidi u l-opportunitajiet tas-soċjetà Ewropea li qed tixjieħ.

“Il-lockdown tal-kooperazzjoni fiżika jmiss il-qalba tal-edukazzjoni għall-adulti” (EN, PL, PT, ET, EL, HU)

Studju ta’ Delphi li janalizza l-effetti immedjati u mistennija tal-pandemija tal-COVID-19 fuq l-edukazzjoni għall-adulti u t-tagħlim għall-adulti.

 

Agħmel l-aħjar użu mill-EPALE billi tidħol fil-kont tiegħek. Dan se jippermettilek tikklassifika l-kontenut u tikkummenta dwaru, u se jagħtik aċċess għall-firxa sħiħa ta’ karatteristiċi tagħna.

il-bulettin ta’ epale