European Commission logo
Oħloq kont
News
Aħbarijiet

Rapport ġdid iqabbel il-politika u l-provvediment tat-tagħlim għall-adulti fl-UE

European_commission_svg_57

Il-Kummissjoni Ewropea ppubblikat rapport ta’ sinteżi ġdid dwar is-sitwazzjoni attwali tal-politiki u s-sistemi nazzjonali tat-tagħlim għall-adulti madwar l-UE-28. Id-dokument jiġbor is-sejbiet minn sett ta’ rapporti tal-pajjiż aġġornati fl-2017.

 

Id-dokument ippubblikat riċentement jirrifletti fuq il-politika kumplessa tat-tagħlim għall-adulti u l-oqfsa ta’ finanzjament, il-miri nazzjonali u l-interventi, kif ukoll is-saħħiet u d-dgħjufijiet tagħhom u r-riformi meħtieġa fis-sistemi li huma fis-seħħ fl-Istati Membri tal-UE. Ir-rapport jiġbor is-sejbiet minn sett ta’ rapporti tal-pajjiżi li qabel kienu tlestew għal kull Stat Membru minn sett ta' esperti tal-pajjiż. “Jikkontribwixxi għaż-żieda fil-bażi ta’ evidenza dwar is-sistemi ta' tagħlim għall-adulti fl-UE, li hija prerekwiżit essenzjali għall-valutazzjoni tal-effettività, l-impatt u r-rispons tagħhom għall-ħtiġijiet tat-tagħlim għall-adulti”, tgħid il-Kummissjoni.

Il-kamp ta’ applikazzjoni tar-rapport il-ġdid huwa prinċipalment iffokat fuq il-kwistjonijiet li jinteraġixxu mal-involviment tas-settur pubbliku aktar milli jifhmu, pereżempju, kif il-kumpaniji jistgħu jżidu l-effettività tat-taħriġ tal-impjegati jew dak li jimmotiva lill-individwi biex jieħdu tagħlim żejjed. Huwa u jagħti fil-qosor, “dak li jeżisti” f’termini ta’ tagħlim għall-adulti madwar l-Ewropa, jirrevedi wkoll kif il-politiki u s-sistemi tat-tagħlim għall-adulti jqabblu lilhom infushom madwar l-UE-28.

Uħud mill-vantaġġi tas-sistemi nazzjonali ta’ tagħlim għall-adulti identifikati fir-rapport jinkludu l-grad sa fejn l-aġenziji u l-istituzzjonijiet ħadmu flimkien fl-oqsma tal-governanza, ir-regolamentazzjoni u l-provvediment bħala parti minn mudell ta' diversi aġenziji. Min-naħa l-oħra, l-oqsma ewlenin li qed jitfaċċaw bħala dgħjufijiet kienu l-kumplessità tal-ambjent tal-fornitur, finanzjament insuffiċjenti u limitazzjonijiet dwar l-użu tad-data biex jinformaw l-iżvilupp tal-politika u l-provvediment.

Aċċessa r-rapport ta’ sinteżi sħiħ

Login (9)

Kumment

Trid lingwa oħra?

Dan id-dokument huwa disponibbli wkoll f’lingwi oħra. Jekk jogħġbok agħżel waħda hawn taħt.
Switch Language

Trid tikteb artiklu?

Toqgħodx lura milli tagħmel dan!

Ikklikkja l-link t’hawn taħt u ibda ibgħat artiklu ġdid!

L-aħħar diskussjonijiet

EPALE 2021 Thematic Focuses. Let's start!

We invite you to enrich what is set to be an intense year ahead with your contributions and expertise! Let's start by taking parto in this online discussion. The online discussion will take place Tuesday 9 March 2021 from 10 a.m. to 4 p.m. CET. The written discussion will be introduced by a livestream with an introduction to the 2021 Thematic Focuses, and will be hosted by Gina Ebner and Aleksandra Kozyra of the EAEA on the behalf of the EPALE Editorial Board.

More

Diskussjoni ta’ EPALE: Il-forniment ta’ tagħlim ta’ ħiliet bażiċi

Il-ħiliet bażiċi huma trasversali. Dawn mhumiex rilevanti biss għall-politika edukattiva, iżda huma rilevanti wkoll għall-politiki tal-impjiegi, tas-saħħa, soċjali u ambjentali. Il-bini ta’ miżuri ta’ politika koeżivi li jappoġġjaw lill-persuni bi ħtiġijiet bażiċi ta’ ħiliet huwa meħtieġ mhux biss biex il-Perkorsi ta’ Titjib tal-Ħiliet ikunu suċċess, iżda wkoll biex jgħinu fil-bini ta’ soċjetajiet aktar reżiljenti u inklużivi. Id-diskussjoni online se ssir f’din il-paġna fis-16/17 ta’ Settembru bejn l-10:00 u s-16:00 CET u se tkun immoderata mill-Koordinaturi Tematiċi ta’ EPALE tal-EBSN

More