chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - Pjattaforma Elettronika għat-Tagħlim għall-Adulti fl-Ewropa

Blog

Mentoraġġ bejn il-Pari fl-Edukazzjoni għall-Iżvilupp Sostenibbli

05/03/2018
minn Mahira Spiteri
Lingwa: MT
Document available also in: EN

 

Introduzzjoni

Xi sentejn ilu rċevejt “bulk” email fl-inbox tiegħi dwar mentoraġġ bejn il-pari fil-Finlandja - b’mod aktar speċifiku, dwar in-Netwerk Finlandiż għall-Induzzjoni tal-Għalliema 'Osaava Verme'. Essenzjalment, Osaava Verme huwa netwerk kollaborattiv bl-għan ewlieni "li jiżviluppa u jxerred il-mudell ta' mentoraġġ bejn il-pari (PGM) biex jappoġġja għalliema ġodda" (Osaava Verme, n.d.). Il-mudell Finlandiż ta' Mentoraġġ bejn il-Pari (PGM) "jiġbor flimkien għalliema ġodda biex jaqsmu u jirriflettu dwar l-esperjenzi tagħhom u biex jiddiskutu l-problemi u l-isfidi ta' kuljum li jiffaċċjaw ... il-gruppi jiltaqgħu tipikament darba fix-xahar biex jiddiskutu kwistjonijiet relatati max-xogħol "(Osaava Verme, nd). Dan fakkarni f’xi ħaġa u ddeċidejt li nesplora aktar. Ħsibt fuq in-numru ta' studenti li ħarriġt fl-Edukazzjoni għall-Iżvilupp Sostenibbli (ESD) matul is-snin li issa huma għalliema jew edukaturi għall-adulti. Staqsejt bejni u bejn ruħi jekk issa li kienu fil-qasam, kienx għadu jirnexxilhom jintegraw l-ESD fix-xogħol tagħhom. Tħassibt dwar jekk dawk li jirnexxilhom, ikunux lesti li jaqsmu dan ma’ oħrajn. Ħsibt ukoll dwar ir-raġuni għalfejn l-oħrajn ma jirnexxielhomx. Għandhom bżonn l-appoġġ? L-ispirazzjoni? Il-ħin? Riżorsi? Ħejjejt nota kunċettwali għal proġett ERASMUS + potenzjali u bgħattu lil ħabib Taljan tiegħi għall-feedback. Essenzjalment jien ridt li noħloq proġett fejn l-edukaturi fil-qasam ikunu jistgħu jiltaqgħu flimkien darba fix-xahar biex jispiraw u jappoġġaw lil xulxin fl-isforzi tagħhom biex jintegraw l-ESD fit-tagħlim li jipprovdu. Il-ħabib tiegħi ħaseb li din kienet idea tajba ħafna u fi ftit xhur saret proposta sħiħa ta’ proġett. Ma ntgħażlitx għall-finanzjament imma s-sena ta' wara żewġ apprendisti li jaħdmu miegħi editjaw il-proposta tal-proġett u dan wassal għas-sottomissjoni mill-ġdid u l-għażla eventwali tal-proġett. Hekk twieled PEERMENT. Il-Mentoraġġ bejn il-Pari ma kienx tema ċentrali fl-edukazzjoni tal-adulti; saħansitra anqas f'setturi speċifiċi bħall-ESD, għalkemm hemm elementi, bħall-ikkowċjar, li jikkoinċidu mal-mentoraġġ li għandhom post aktar ċentrali fit-tagħlim għall-adulti.

 

 

In-nota kunċettwali għal PEERMENT

Kif artikolat min-Nazzjonijiet Uniti fl-aġenda tal-2015 għall-Iżvilupp Sostenibbli, jinħtieġ sforz wieħed mill-partijiet interessati kollha biex il-faqar jiġi eliminat, il-pjaneta tagħna tiġi protetta u l-prosperità għal kulħadd tkun żgurata. Bħala tali, l-ispinta favur il-kisba tal-miri msemmija fl-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli (SDGs) għandha tkun prijorità immedjata għal kulħadd. It-tagħlim u l-edukazzjoni tul il-ħajja huma komponenti ewlenin għat-twettiq ta' din il-viżjoni l-kbira u huma inkapsulati fir-raba’ SDG. Speċifikament, SDG 4.7 għandu l-għan li jiżgura li sal-2030 l-istudenti kollha jiksbu l-għarfien u l-ħiliet meħtieġa biex jippromwovu żvilupp sostenibbli, inkluż fost oħrajn permezz tal-edukazzjoni għal żvilupp sostenibbli u stili ta' ħajja sostenibbli, id-drittijiet tal-bniedem, l-ugwaljanza bejn is-sessi, il-promozzjoni ta' kultura ta' paċi u nonvjolenza, iċ-ċittadinanza globali, u l-apprezzament tad-diversità kulturali u tal-kontribut tal-kultura għall-iżvilupp sostenibbli. Huwa b’rikonoxximent ta’  dan, l-immedjatezza ta’ impenn fi proġetti li jsostnu dan il-mandat, li l-istituzzjonijiet imsieħba minn madwar l-Ewropa jippruvaw jidħlu fil-proġett PEERMENT.

Kull sena, ħafna għalliema jtemmu korsijiet entużjasti sabiex ipoġġu fil-prattika inizjattivi li jħeġġu l-iżvilupp sostenibbli. Madankollu, meta jirritornaw lejn djarhom u l-komunità tagħhom, l-entużjażmu  tagħhom jista' jiġi ostakolat min-nuqqas ta' abilità li tiġi applikata t-teorija għall-prattika jew mil-limitazzjonijiet tar-riżorsi. Toroq biex terġa’ titkebbes ix-xewqa tagħhom isiru kruċjali. Kif jisħaq Mizell (2010), l-impenn kontinwu huwa effettiv. Il-mentoraġġ u l-mentoraġġ mill-pari qed ikunu dejjem aktar rikonoxxuti bħala għodda kruċjali għall-għalliema u l-kapijiet tal-iskejjel. PEERMENT huwa mmirat lejn l-iżvilupp tal-approċċ ta' Mentoraġġ u Mentoraġġ mill-Pari għat-taħriġ tal-għalliema u għandu l-għan li jsaħħaħ il-profil tal-professjoni tal-għalliema. Bħala stat ta' fatt, "Il-mentoraġġ huwa forma ta' żvilupp imfassal għal żmien twil, b’attenzjoni ewlenija fuq l-iżvilupp tal-kapaċità u tal-potenzjal, li jġib benefiċċji kemm għall-individwu kif ukoll għall-organizzazzjoni" (Università ta' Sheffield, 2009). "Il-mentoraġġ huwa għajnuna fil-ħin, għarfien dwar kwistjonijiet, u l-qsim ta' għarfien espert, valuri, ħiliet u perspettivi. Il-mentors jiffunzjonaw bħala katalista - aġent li jipprovoka reazzjoni li ma kinitx isseħħ b’mod ieħor jew li tħaffef reazzjoni li setgħet seħħet fil-futur (Educause, n.d.)." L-Aġenda normalment tiġi stabbilita mill-persuna li qed tiġi mentorjata, bil-mentor jipprovdi appoġġ u gwida biex jgħin jiżviluppa l-professjonist "(Università ta' Sheffield, 2009).

Għalkemm ġew attribwiti diversi ismijiet għad-diversi stili ta' mentoraġġ, inklużi Tradizzjonali, Netwerks, Gruppi, Minuti, Ċirkolu, Inviżibbli u Invers (Educause, nd), PEERMENT jiffavorixxi Approċċ ta' Mentoraġġ bejn il-pari, li essenzjalment jikkombina stil ta' grupp li fih l-espert(i) jgħaddi/u l-għarfien lil grupp fejn meħtieġ, bl-istil taċ-Ċirku, fejn l-istudenti li qed jitgħallmu flimkien jaqsmu l-għarfien. Dan jgħaqqad l-aħjar tal-approċċi minn fuq għal isfel u minn isfel għal fuq, li huwa konformi mar-rekwiżiti ta' approċċ ta’ Edukazzjoni għall-Iżvilupp Sostenibbli. Mudell Ewropew partikolari interessanti huwa bbażat fuq fehma kostruttiva tat-tagħlim, l-idea ta' kompetenza maqsuma u l-mudell ta' pedagoġija integrattiva, fejn l-għalliema huma fdati u l-awtonomija professjonali tagħhom rispettata (Kirsi, T. 2014).

 

Ir-Riżulati ta’ PEERMENT

PEERMENT beda f'Settembru 2017 u huwa mistenni li jintemm f'Awwissu 2020. L-għan huwa li jiġi stabbilit, ittestjat, imtejjeb u mxerred mudell ġdid ta' Mentoraġġ u Mentoraġġ bejn il-Pari għall-ESD. Dan l-għan se jintlaħaq permezz ta' proċess ta' Riċerka ta’ Azzjoni li se jinvolvi direttament madwar 20 Speċjalist tal-Edukazzjoni bħala ħarrieġa tal-għalliema u mentors anzjani u madwar 50 għalliem bħala apprendisti permezz ta' Gruppi ta' Ttestjar Lokali. Peress li huwa proġett ERASMUS +, PEERMENT sejjer jipproduċi riżultati varji: Studju dwar prattiċi tajbin eżistenti fl-UE fil-qasam tal-Mentoraġġ u l-Mentoraġġ bejn il-Pari; Sistema għar-rikonoxximent u l-validazzjoni tal-kompetenza l-ġdida ta' "Mentor għall-ESD"; Linji Gwida għal Speċjalisti fl-Edukazzjoni li jixtiequ jaħdmu bħala "Mentors għall-ESD"; Linj igwida għall-għalliema li jixtiequ jkunu involuti fis-Sistemi ta' Mentoraġġ u ta' Mentoraġġ bejn il-Pari; u sett ta' materjal didattiku dwar xi "Sfidi Globali" rilevanti, f'forma ta' "web-quests". Dawn ir-Riżultati kollha se jiġu prodotti permezz ta' involviment qawwi ta' gruppi mmirati diretti.

L-ewwel laqgħa tal-proġett transnazzjonali ta' PEERMENT saret f'Malta fil-25 u fis-26 ta' Jannar. L-imsieħba tal-proġett huma: iċ-Ċentru għall-Edukazzjoni u r-Riċerka Ambjentali – l-Università of Malta(il-link hija esterna) (agent ewlieni - Malta); Solski Center Nova Gorica(il-link huwa estern) (is-Slovenja); Comité National de Solidarité Laïque(il-link huwa estern) (Franza); Consorzio degli Istituti Professionali(il-link huwa estern) (l-Italja); Udruga za rad s mladima Breza(il-link huwa estern) (il-Kroazja); u ProgettoMondo Mlal Onlus(il-link huwa estern) (l-Italja). Matul il-laqgħa f’Malta ġie deċiż li l-EPALE se tkun il-pjattaforma magħżula għat-tixrid ta' riżultati ta' PEERMENT. Ara dan l-ispazju!

 

Konklużjoni

L-ewwel impatt mixtieq, f'termini ġenerali, huwa li jinfirex u jitjieb kemm l-użu tal-Mentoraġġ u l-Approċċ tal-Mentoraġġ bejn il-Pari u l-Edukazzjoni għall-Iżvilupp Sostenibbli, b'mod kombinat u effettiv. It-tieni huwa użu akbar tal-Mentoraġġ u l-Mentoring bejn il-Pari fit-taħriġ tal-għalliema inizjali u fis-servizz, għal kwalunkwe tip ta' suġġett dixxiplinari, multidixxiplinari u interdixxiplinari.

PEERMENT huwa konvint li l-Mentoraġġ huwa waħda mill-metodoloġiji l-aktar effettivi għall-għalliema fit-taħriġ, u l-Mentoraġġ bejn il-Pari huwa mod kif jintuża l-potenzjal eżistenti kollu ġewwa l-iskejjel biex jiġi garantit it-titjib professjonali kontinwu tal-għalliema. Fi kliem ieħor, il-Mentoraġġ u l-Mentoraġġ bejn il-pari huma mod eċċellenti biex l-iskejjel isiru "komunitajiet ta' tagħlim".

Il-Programm ta' Azzjoni Globali (GAP) dwar l-Edukazzjoni għall-Iżvilupp Sostenibbli (ESD) ifittex li jiġġenera u jsaħħaħ azzjonijiet konkreti fl-ESD u huwa maħsub biex jagħti kontribut sostanzjali għall-aġenda ta' wara l-2015. PEERMENT definittivament se jkun kontribut lejn il-Pjan Direzzjonali tal-UNESCO għall-Implimentazzjoni tal-Programm ta' Azzjoni Globali dwar l-Edukazzjoni għall-Iżvilupp Sostenibbli, billi jinkludi kemm l-għan li "jorjenta mill-ġdid l-edukazzjoni u t-tagħlim sabiex kulħadd ikollu l-opportunità li jikseb l-għarfien, il-ħiliet, il-valuri u l-attitudnijiet li jagħtuh is-setgħa biex jikkontribwixxi għall-iżvilupp sostenibbli", kif ukoll dak "biex jissaħħu l-edukazzjoni u t-tagħlim fl-aġendi, programmi u attivitajiet kollha li jippromwovu żvilupp sostenibbli "(UNESCO, n.d.).

Kont involut fil-mentoraġġ? Bħala mentor jew apprendist? tgħallimt? Għandek xi esperjenzi fil-Mentoraġġ bejn il-Pari? Fil-Mentoraġġ bejn il-Pari relatat mal-ESD? Nixtieq nisma’ minn għandek. Grazzi!

Għal aktar informazzjoni dwar PEERMENT tista' tiktbili fuq peerment@um.edu.mt

 

 

Referenzi

Educause (n.d.). Mentoring Styles. Miksub minn: http://www.educause.edu/careers/special-topic-programs/mentoring/about-mentoring/mentoring-styles(il-link hija esterna)

Kirsi, T. (2014). Peer-group mentoring for teacher development. Journal of Education for Teaching. 40:3, 322-323, DOI: 10.1080/02607476.2014.886918;

Mizell, H. (2010). Why Professional Development Matters. Ohio: Learning Forward.

Osaava Verme (n.d.). Osaava Verme. Meħud minn http://www.osaavaverme.fi/eng(il-link hija esterna)

UNESCO, (n.d.). Global Action Programme on ESD. Meħud minn http://en.unesco.org/gap(il-link hija esterna)

University of Sheffield (2009). Mentoring – CIPD Factsheet. Meħud minn https://www.shef.ac.uk/polopoly_fs/1.110468!/file/cipd_mentoring_factsheet.pdf

Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn Share on email
Refresh comments Enable auto refresh

Qed jintwerew 1 - 1 minn 1
 • Filomena Montella's picture

  Il mentore come docente-facilitatore

  Un ruolo di primo piano nell’educazione è assunto dal docente-facilitatore, che diventa un catalizzatore o “enzima”, in grado di facilitare la comunicazione.

  La complessità della comunicazione, infatti, richiede facilitatori che guidino il dialogo in tutte le fasi di crescita delle idee:

  - la crescita attraverso il dialogo;

  - la maturazione attraverso una continua attenzione;

  - la raccolta attraverso un’azione appropriata.

  L’obiettivo del facilitatore è quello di trarre il meglio dai membri del gruppo e, nello stesso tempo, di aiutarli ad interagire in armonia reciproca.

  Per ottenere ciò, il docente-facilitatore crea linee da seguire:

  - fa brevi riassunti o riespone il problema in modo da aiutare il gruppo a mantenere costante il proprio centro di attenzione;

  - incoraggia gli alunni a fare degli esempi, quando le loro idee sono astratte, e a venire al punto, quando il contenuto sembra confuso;

  - impedisce agli alunni di farsi intrappolare da conflitti, dogmatismi (la questione non è “su chi ha ragione”, ma “su quali prove ci sono a favore di ciascuna idea e quali sono i vantaggi e gli svantaggi su ciascuna proposta”), monopolizzazione (tutti hanno diritto ad esprimere le proprie posizioni), critiche negative e giudizi rigidi;

  - aiuta a mantenere concreta la discussione, invitando a presentare paradigmi esplicativi;

  - invita e incoraggia i membri del gruppo non attivi ad intervenire;

  - evita di deviare eccessivamente dal tema;

  - evita un lungo periodo di inattività fisica, perché l’eccesso di immobilità riduce la concentrazione, ed è quindi utile fare delle pause che facilitino il movimento fisico (magari dicendo “è tempo di stirarci un po’!”);

  - evita il “tu devi”, una trappola della comunicazione, che irrigidisce e impedisce il feedback;

  - evita critiche non costruttive;

  - favorisce una sana competitività;

   - ha in mente il proprio percorso, per evitare concetti troppi vaghi (necessità di organizzare la propria proposta didattica con mappe concettuali e scalette).

  Il docente-facilitatore, alias mentore, riesce, così, ad EDUCARE, far venir fuori.