Blog
Blog

Modi ta’ Kif Tagħmel il-Ġamm: Formalment jew Le - Ma Għandux Ikun Hemm Dubju

Dan l-artiklu huwa maħsub li jkun intervall qasir tas-sajf, iżda nispera wkoll li jqanqal riflessjoni u diskussjoni dwar il-kontenut tat-tagħlim formali, mhux formali, informali kif ukoll it-tifsira ta’ dawn il-kunċetti.

Photo: Halliki Põlda

Minn naħa waħda, is-sajf huwa żmien il-konklużjonijiet fil-qasam tal-edukazzjoni għall-adulti, hekk kif il-lezzjonijiet, il-korsijiet, u s-sessjonijiet ta’ taħriġ jaslu fi tmiemhom. Min-naħa l-oħra, fis-sajf isiru wkoll pjanijiet ġodda, jiġu żviluppati skedi, programmi edukattivi, kurrikuli kif ukoll jiġu ppjanati l-metodi ta’ tagħlim. Hija din il-fażi li hija kruċjali sabiex kwalunkwe tip ta’ edukazzjoni tkun ta’ suċċess, iżda hija wkoll relatata mill-qrib mal-kwistjoni dwar jekk programm għandux ikun formali jew le. Fl-aħħar, u daqstant importanti, is-sajf huwa żmien ta’ mistrieħ, sport, tixmix, ġardinaġġ... jew fejn tagħmel il-ġamm.

Dan l-artikolu fil-fatt beda bl-idea u l-ħtieġa prattika li tiġi spjegata t-tifsira u l-kunċett ta’ tagħlim formali u mhux formali. Kienet ir-responsabbiltà tiegħi bħala lingwista u għalliema dwar it-tagħlim tul il-ħajja, imma rnexxieli biss nibda nikteb l-artiklu dan is-sajf meta bdejt nagħmel il-ġamm tal-berquq, li huwa pjuttost ikkumplikat. Qed nuża l-kelma “ikkumplikat” peress li ma għandi l-ebda edukazzjoni formali f’dan il-qasam (m’iniex kok iċċertifikat), imma tgħallimt nagħmel il-ġamm mingħand nannti, b’mod mhux formali, u b’kumbinazzjoni (informalment biss) bdejt nagħmel il-ġamm tal-berquq. Il-metafora li tagħmel il-ġamm hija l-aktar sempliċi biex tispjega d-differenzi bejn it-tagħlim formali, mhux formali u informali. Din smajtha f’kuntesti differenti. Imma x’jirrappreżentaw dawn il-kunċetti?

Id-dizzjunarju edukattiv jiddefinixxi edukazzjoni formali - bl-użu tas-sinonimu “edukazzjoni skolastika” - akkwistat permezz ta’ edukazzjoni ġenerali, vokazzjonali u ogħla; tagħlim formali, bħala tagħlim istituzzjonali strutturat li jikkonforma ma’ standards speċifiċi. Meta niġu għall-għarfien konvenzjonali, huwa l-istudju ta’ kwalunkwe sistema formalizzata u ġerarkikament strutturata li tagħraf u taċċetta s-soċjetà (tiftakru l-kok ċertifikat?).

Madankollu, it-tifsira ta’ tagħlim mhux formali hija ħafna aktar kumplessa. Artiklu ppubblikat minn riċerkatur u prattikant tal-edukazzjoni għall-adulti Katrin Karu u l-kollegi tagħha din ir-rebbiegħa - Ninterpretaw it-Tifsira ta’ Tagħlim Mhux Formali fid-Dokument Politiku - jispjega li t-terminu jintuża b’mod sistematiku u inkonsistenti, iżda, l-aktar, jintuża bħala terminu li jikkontradixxi “edukazzjoni formali”. Id-dizzjunarju edukattiv jiddefinixxi wkoll tagħlim mhux formali permezz tal-konfrontazzjoni bħala “tagħlim volontarju f’ambjenti differenti barra l-iskola, bil-ħsieb li jkun hemm żvilupp personali”. It-terminu “unschooling” (“tagħlim mid-dar”) (tradott bħala “studju liberu”) offrut mit-terminoloġisti ma ntużax ħafna fil-qasam tal-edukazzjoni peress li t-tifsira tal-kelma “liberu” hija ħafna usa’ milli jippermetti li jkun it-terminu “tagħlim mhux formali”. Madankollu, il-prattika li topponi tagħlim mhux formali għal tagħlim formali hija ppruvata fl-użu ta’ kuljum. It-tagħlim mhux formali mhux dejjem isir barra mis-sistema, anzi bil-kontra. Pereżempju, meta niġu għall-qasam tal-edukazzjoni tal-adulti kemm f’Tallinn kif ukoll fl-Università ta’ Tartu, il-metodi ta’ tagħlim mhux formali huma aċċettati u użati b’mod wiesa’ fis-sistema. Madankollu, huwa importanti li l-mira tkun it-tagħlim mhux formali, kemm jekk iseħħ ġewwa jew barra s-sistema skolastika. Jekk immorru lura għall-metafora tagħna tal-ġamm, għandna nammettu li l-kliem mimli għerf tan-nanniet tagħna jkun utli għal kull kok iċċertifikat. Dan ifisser ukoll li kwalunkwe nanna tista’ tiġi mistiedna żżur skola vokazzjonali biex turi kif isir il-ġamm, billi taċċettaha b’mod kompletament mhux formali, imma f’sistema formali.

Issa jekk il-qarrej iressaq il-mistoqsija dwar x’jista’ jkun il-kontenut ta’ dan it-tagħlim informali u kif jista’ jiddefinixxih, ma nistax ma nammettix li dan isir saħansitra aktar ikkumplikat. Mill-aspett lingwistiku, qed nitkellmu dwar sinonimu għal “tagħlim mhux formali” (il-prefiss “in” u l-avverbju “mhux” jfissru l-istess ħaġa). Is-sinonimu “tagħlim każwali” offrut mid-dizzjunarju edukattiv huwa pjuttost impressjonanti, iżda qatt ma ntuża ħafna fil-prattika. It-tagħlim mhux formali huwa differenti mit-tagħlim informali f’termini ta’ nuqqas ta’ għan ċar stabbilit, u f’termini ta’ tagħlim f’sitwazzjonijiet ta’ kuljum, b’mod każwali. Il-każwalità, bħala fattur li jinfluwenza t-tagħlim, kultant titqies bħala xorti f’xi teoriji ta’ tagħlim u żvilupp (eż. it-teorija ta’ François Gagné). Serendipity-learning (it-tagħlim b’Serendipity) - ma jkunx sinonimu sabiħ? B’dan il-mod, it-tagħlim u l-produzzjoni tal-ġamm t-tnejn li huma jkollhom suċċess, kemm jekk formalment kif ukoll jekk le - fuq kollox l-importanti huwa li jkun tajjeb u jkollu togħma tajba!

---Halliki Põlda hija għalliema fl-Università ta’ Tallinn ta’ tagħlim tul il-ħajja u mhux formali

P.S. Dan l-artiklu huwa maħsub li jkun intervall qasir tas-sajf, iżda nispera wkoll li jqanqal riflessjoni u diskussjoni dwar il-kontenut tat-tagħlim formali, mhux formali, informali kif ukoll it-tifsira ta’ dawn il-kunċetti.

Login (1)

Trid lingwa oħra?

Dan id-dokument huwa disponibbli wkoll f’lingwi oħra. Jekk jogħġbok agħżel waħda hawn taħt.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

L-aħħar diskussjonijiet

EPALE 2021 Thematic Focuses. Let's start!

We invite you to enrich what is set to be an intense year ahead with your contributions and expertise! Let's start by taking parto in this online discussion. The online discussion will take place Tuesday 9 March 2021 from 10 a.m. to 4 p.m. CET. The written discussion will be introduced by a livestream with an introduction to the 2021 Thematic Focuses, and will be hosted by Gina Ebner and Aleksandra Kozyra of the EAEA on the behalf of the EPALE Editorial Board.

More

Diskussjoni ta’ EPALE: Il-forniment ta’ tagħlim ta’ ħiliet bażiċi

Il-ħiliet bażiċi huma trasversali. Dawn mhumiex rilevanti biss għall-politika edukattiva, iżda huma rilevanti wkoll għall-politiki tal-impjiegi, tas-saħħa, soċjali u ambjentali. Il-bini ta’ miżuri ta’ politika koeżivi li jappoġġjaw lill-persuni bi ħtiġijiet bażiċi ta’ ħiliet huwa meħtieġ mhux biss biex il-Perkorsi ta’ Titjib tal-Ħiliet ikunu suċċess, iżda wkoll biex jgħinu fil-bini ta’ soċjetajiet aktar reżiljenti u inklużivi. Id-diskussjoni online se ssir f’din il-paġna fis-16/17 ta’ Settembru bejn l-10:00 u s-16:00 CET u se tkun immoderata mill-Koordinaturi Tematiċi ta’ EPALE tal-EBSN

More