Skip to main content
Blog
Blog

Prattiki ta’ Attenzjoni Mentali (Mindfulness) biex Tieħu Ħsieb il-Benesseri u l- Kapaċità Mentali Tiegħek, Ibbażati fuq l-Eżempju ta’ Edukaturi tal-Attenzjoni Mentali Estonjani

Prattiki ta’ Attenzjoni Mentali (“Mindfulness”) biex Tieħu Ħsieb il-Benesseri u l- Kapaċità Mentali Tiegħek, Ibbażati fuq l-Eżempju ta’ Edukaturi tal-Attenzjoni Mentali Estonjani

Parti importanti mill-iżvilupp personali ta’ edukatur professjonali hija x-xogħol kontinwu biex jikseb u jżomm il-bilanċ fiżiku, mentali u emozzjonali tiegħu jew tagħha. L-attenzjoni mentali hija waħda mill-għodod biex tittejjeb is-saħħa mentali ta’ persuna, u matul l-aħħar għaxar snin, ġew ippubblikati aktar minn 4000 artiklu xjentifiku dwar l-użu tagħha. Billi nevitaw problemi tas-saħħa mentali u nieħdu ħsieb l-kapaċitajiet mentali tagħna, nistgħu ngħixu ħajja f’qagħda ta’ saħħa aħjar u ta’ kwalità ogħla. Dak li jgħodd fl-edukazzjoni għall-adulti huwa kif iħossu l-edukatur, x’inhuma l-emozzjonijiet tiegħu/tagħha qabel jew waqt it-taħriġ, u x’tip ta’ sentimenti ġenerali jesperjenza/tesperjenza2.

Hija sfida kbira għall-edukaturi,  u nistgħu ngħidu għan-nies ukoll illum, biex jevitaw il-problemi tas-saħħa mentali u, naturalment, huwa importanti li jieħdu ħsieb il-kapaċità mentali tagħhom stess. Fl-Estonja, is-saħħa mentali, id-dipressjoni u l-eżawriment  bdew ikunu suġġetti diskussi ħafna f’dawn l-aħħar snin. Skont l-istatistiċi tad-WHO, l-Estonja tinsab fuq quddiem fid-dinja, f’dak li għandu x’jaqsam mad-dipressjoni, u madwar 75,000 Estonjan, jiġifieri 5.9 fil-mija tal-popolazzjoni kollha, huma dijanjostikati b’dan id-disturb. Fil-fatt, hemm ħafna aktar nies li jbatu minn stress u dipressjoni. Iżda meta jiġu biex jiġu dijanjostikati bid-dipressjoni, ħames jew sitt persuni minn mija qed ibagħtu b’dik il-kundizzjoni3.

L-esperjenza tiegħi stess wriet li l-involviment fl-attenzjoni mentali jgħinni ntejjeb l-attenzjoni fil-ħajja ta’ kuljum tiegħi u jżommni kalm anke f’sitwazzjonijiet kritiċi. Li edukatur ikollu għarfien żviluppat sew ta’ tekniki tajbin ta’ analiżi personali u l-abbiltà li jikkontrolla l-emozzjonijiet tiegħu jgħinu biex jaffronta sitwazzjonijiet stressanti. Kif jiġri fil-ħajja ta’ kulħadd, it-tensjonijiet jistgħu jakkumulaw anke fil-ħajja ta’ edukatur. Meta ma tiġix indirizzata, it-tensjoni ssir stress, u tista’ wkoll tiżdied jekk il-persuna ma tkunx tista’ taffrontaha.

Sar stħarriġ fost l-infermiera fl-Istati Uniti u l-Iżrael, li żvela li prattiki ta’ attenzjoni mentali jistgħu jiġu mgħallma fuq il-post tax-xogħol, u jistgħu jkunu komponenti utli fi strateġija multidimensjonali biex jitnaqqas l-eżawriment fost l-impjegati. Analiżi kwalitattiva tad-djarji tal-parteċipanti fl-istess riċerka wriet tnaqqis fil-livell ta’ tensjoni, paċi interna, kompassjoni u ferħ akbar, fokus aħjar, u għarfien personali (Moody, Kramer, Santizo, Magro, 2013).

Fix-xogħol tiegħi, investigajt kif l-edukaturi Estonjani nfushom jużaw prattiki ta’ attenzjoni mentali biex jieħdu ħsieb is-saħħa mentali, il-prestazzjoni u l-kapaċità tax-xogħol tagħhom; kif il-prattiki ta’ attenzjoni mentali jikkontribwixxu għas-serħan il-moħħ fil-ħajja ta’ kuljum, u x’differenzi jinnotaw meta mqabbla maż-żmien meta l-attenzjoni mentali ma kinitx parti minn ħajjithom. Barra minn hekk, esplorajt il-benefiċċji tal-prattiki ta’ attenzjoni mentali fil-prevenzjoni tal-eżawriment.

L-istudju żvela li l-edukaturi, li japplikaw b’mod attiv il-prattiki ta’ attenzjoni mentali, jinnotaw benefiċċji kbar fit-twassil ta’ dawn il-prattiki. Ir-riżultati wrew li prattiki ta’ attenzjoni mentali jgħinuhom, fl-istima tagħhom stess, biex ikollhom bilanċ aħjar meta jiġu influwenzati, u biex jgħixu l-ħajja ta’ kuljum b’mod aktar konxju. Madankollu, livelli aktar baxxi ta’ stress iwasslu għal kwalità ta’ ħajja ogħla u aħjar flimkien ma’ livell aħjar ta’ saħħa mentali u fiżika.

Ir-riċerka sħiħa u r-riżultati tagħha jistgħu jinqraw HAWNHEKK.

 

Referenzi:

  1. AMRA 2019, AMRA Resources and Services, meħud minn  https://goamra.org/resources/(il-link hija esterna)
  2. Pedosaar, Alesja (2014). Koolitaja emotsionaalsed kogemused täiskasvanukoolituses. meħud minn http://andragoogika.tlu.ee/?page_id=574(il-link hija esterna)
  3. Rõuk, Laura, (2018, 9.märts). Eestlased depressiooni poolest esirinnas: kuidas vaimset tervist ravida? Postimees. meħud minn https://tervis.postimees.ee/4434135/eestlased-depressiooni-poolest-esirinnas-kuidas-vaimset-tervist-( link esterna)
  4. Moody, Karen; Kramer, Deborah; Santizo, Ruth O, Magro, Laurence (2013). Helping the Helpers: Mindfulness Training for Burnout in Pediatric Oncology-A Pilot Program. Journal of Pediatric Oncology Nursing 30(5):275-284
Login (2)

Trid lingwa oħra?

Dan id-dokument huwa disponibbli wkoll f’lingwi oħra. Jekk jogħġbok agħżel waħda hawn taħt.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

L-aħħar diskussjonijiet

EPALE 2021 Thematic Focuses. Let's start!

We invite you to enrich what is set to be an intense year ahead with your contributions and expertise! Let's start by taking parto in this online discussion. The online discussion will take place Tuesday 9 March 2021 from 10 a.m. to 4 p.m. CET. The written discussion will be introduced by a livestream with an introduction to the 2021 Thematic Focuses, and will be hosted by Gina Ebner and Aleksandra Kozyra of the EAEA on the behalf of the EPALE Editorial Board.

More

Diskussjoni ta’ EPALE: Il-forniment ta’ tagħlim ta’ ħiliet bażiċi

Il-ħiliet bażiċi huma trasversali. Dawn mhumiex rilevanti biss għall-politika edukattiva, iżda huma rilevanti wkoll għall-politiki tal-impjiegi, tas-saħħa, soċjali u ambjentali. Il-bini ta’ miżuri ta’ politika koeżivi li jappoġġjaw lill-persuni bi ħtiġijiet bażiċi ta’ ħiliet huwa meħtieġ mhux biss biex il-Perkorsi ta’ Titjib tal-Ħiliet ikunu suċċess, iżda wkoll biex jgħinu fil-bini ta’ soċjetajiet aktar reżiljenti u inklużivi. Id-diskussjoni online se ssir f’din il-paġna fis-16/17 ta’ Settembru bejn l-10:00 u s-16:00 CET u se tkun immoderata mill-Koordinaturi Tematiċi ta’ EPALE tal-EBSN

More