Skip to main content
Blog
Blog

Kompetenzi ewlenin għat-tagħlim tul il-ħajja: riżorsi għall-edukazzjoni onlajn

Bit-tifqigħa tal-Coronavirus, l-edukazzjoni għall-adulti qiegħda tirreaġixxi wkoll għall-kwarantina billi tittrasferixxi t-tagħlim tagħha onlajn. Ir-riżorsi u l-għodod ta’ komunikazzjoni tat-tagħlim elettroniku qegħdin ikollhom rwol ewlieni f’din il-pandemija, u għadu mhux ċar kemm se jdum dan kollu.

Key competences online education

Il-Kunsill Ewropew adotta r-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-Kompetenzi Ewlenin għat-Tagħlim tul il-Ħajja biex jgħin fit-tisħiħ tal-kompetenzi ewlenin u l-ħiliet bażiċi.

Ir-Rakkomandazzjoni tidentifika tmien kompetenzi ewlenin li jaġixxu bħala qafas komuni Ewropew ta’ referenza għal dawk li jfasslu l-politika, kif ukoll għall-fornituri tal-edukazzjoni u t-taħriġ, l-organizzazzjonijiet u l-istudenti.Il-ħiliet ħżiena jistgħu jfixklu b’mod sinifikanti l-punt sa fejn wieħed ikun jista’ jipparteċipa fis-soċjetà. Il-fatt li wieħed ikollu ħiliet bażiċi sodi jiżgura l-iżvilupp personali u l-ugwaljanza u jagħti spinta lill-impjegabbiltà, l-inklużjoni soċjali u ċ-ċittadinanza attiva.

Għall-kuntrarju tas-sistema skolastika obbligatorja, it-tagħlim għall-adulti huwa impenn volontarju bbażat fuq livelli għoljin ta’ motivazzjoni u proattività. Dan jippreżenta sfida akbar għall-fornituri tal-edukazzjoni. Iridu jsiru sforzi biex jiġu żviluppati fuq bażi kontinwa metodoloġiji u għodod innovattivi sabiex l-istudenti adulti jiġu involuti fit-titjib tal-ħiliet u l-kompetenzi tagħhom.

Bit-tifqigħa tal-Coronavirus, l-edukazzjoni għall-adulti qiegħda tirreaġixxi wkoll għall-kwarantina billi tittrasferixxi t-tagħlim tagħha onlajn. Ir-riżorsi u l-għodod ta’ komunikazzjoni tat-tagħlim elettroniku qegħdin ikollhom rwol ewlieni f’din il-pandemija, u għadu mhux ċar kemm se jdum dan kollu. Għalhekk, aħna għandna nieħdu din l-opportunità biex insaħħu l-kapaċitajiet ta’ tagħlim mill-bogħod.

Bi tweġiba għall-isforzi tal-Kummissjoni Ewropea (u ta’ spiss bl-appoġġ finanzjarju tagħha) biex tinbena komunità Ewropea aktar b’saħħitha u attiva taċ-ċittadini, ġew żviluppati ħafna proġetti u riżorsi biex tiġi indirizzata din l-isfida ewlenija. Fir-rigward tal-EPALE 248, ir-riżorsi tat-tagħlim elettroniku jistgħu jinstabu fuq il-link li ġej: https://epale.ec.europa.eu/mt/resource-centre/?f%5B0%5D=im_field_resource_tags%3A11754

Kompetenzi ewlenin għat-tagħlim tul il-ħajja u għodod biex l-istudenti adulti jiġu involuti fit-titjib tal-ħiliet bażiċi tagħhom

Il-Litteriżmu

Kemm aħna lesti għall-kollaborazzjoni onlajn? Online4Edu huwa test ta’ awtovalutazzjoni li jevalwa l-ħiliet u l-għarfien fi tliet oqsma: għodod ta’ kollaborazzjoni onlajn, webinars, u għodod ta’ kollaborazzjoni mobbli. Għodda utli ħafna fid-dinja tal-lum. 

Il-Multilingwiżmu

Ngħiduha kif inhi, il-Coronavirus qed jgħinna niskopru wkoll l-aqwa ħiliet kulinari tagħna bħal dawk li wieħed jara fil-programm Iron Chefs. In-nies madwar id-dinja għandhom jibqgħu fi djarhom, u anke l-ftit li mhumiex, qegħdin jesperimentaw b’riċetti fil-privatezza ta’ djarhom stess.  Għalhekk, għaliex ma titgħallimx lingwa barranija waqt li tkun qed issajjar u tinteraġixxi permezz tal-ikel? It-tisjir jinvolvi s-sensi kollha tagħna fl-esperjenza tat-tagħlim u jikkostitwixxi esperjenza multimodali u multi-sensorjali rikka! Linguacuisine huwa proġett kofinanzjat mill-programm Erasmus+ li għandu l-għan li jibni komunità tat-tisjir soċjali u jinvesti f’modi innovattivi ta’ tagħlim tal-lingwi. 

Il-ħiliet numeriċi, xjentifiċi u ta’ inġinerija

Il-UN CC:Learn hija inizjattiva konġunta ta’ aktar minn 30 organizzazzjoni multilaterali li jgħinu lill-pajjiżi jieħdu azzjoni kontra t-tibdil fil-klima kemm billi jżidu l-għarfien ġenerali dwar il-klima kif ukoll billi jiżviluppaw ħiliet applikati kif ukoll permezz ta’ riżorsi ta’ tagħlim maħsuba biex jgħinu lin-nies jifhmu t-tibdil fil-klima u jibnu r-reżiljenza tagħhom għalih. Għexieren ta’ korsijiet onlajn huma disponibbli fuq is-sit web ta’ UN CC:Learn .Finkit huwa sett ta’ għodod tal-edukazzjoni finanzjarja mmirati lejn l-anzjani. Dawn l-għodod huma maħsuba biex jgħinu lil min iħarreġ, lill-kowċis u lill-voluntiera jittrażmettu b’suċċess l-għarfien finanzjarju lill-adulti f’riskju b’ħiliet finanzjarji ħżiena. Il-kitt (iffinanzjat mill-programm Erasmus+) huwa magħmul minn 1 app2 vidjows u 5 fuljetti li jistgħu jintużaw fi programmi ta’ edukazzjoni finanzjarja kif ukoll f’sessjonijiet ta’ taħriġ informali. 

Il-kompetenzi diġitali u dawk ibbażati fuq it-teknoloġija

Fis-soċjetà tal-lum, kulħadd jeħtieġ livell suffiċjenti ta’ ħiliet diġitali sabiex ikollu rwol attiv fis-soċjetà, ikollu aċċess għas-suq tax-xogħol u jimxi ’il quddiem fih, u sabiex jinvolvi ruħu f’edukazzjoni u taħriġ ulterjuri minn perspettiva ta’ tagħlim tul il-ħajja. Illum, aktar minn qatt qabel, jeħtieġ li nagħtu spinta lill-kompetenzi diġitali abbażi tal-oqfsa Ewropej ta’ kompetenzi.Perkorsi għall-impjiegi tevalwa l-livelli tal-utenti fil-21 kompetenza diġitali bl-użu tal-kriterji deskritti fil-qafas ta’ DIGCOMP. 

Il-ħiliet interpersonali, u l-kapaċità li jiġu adottati kompetenzi ġodda 

Il-proġett SOSTRA (imwettaq bl-appoġġ finanzjarju tal-programm Erasmus+) għandu l-għan li jidentifika l-ħtieġa għall-ħiliet personali fl-Edukazzjoni Ewropea għall-Adulti u l-importanza tagħhom. L-edukatur għall-adulti għandu test awtoriflessiv onlajn għall-valutazzjoni ta’ ħiliet personali u joħloq flimkien esperjenza ta’ tagħlim miftuħ u xprunat mill-badge u materjali ta’ tagħlim multimodali sabiex jitnaqqsu d-differenzi fil-ħiliet personali. 

Ċittadinanza attiva

Fost għanijiet oħra, ir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar il-Valuri komuni, l-Edukazzjoni Inklużiva, u d-Dimensjoni Ewropea tat-Tagħlim għandha l-għan li tippromwovi sens ta’ appartenenza u li ssaħħaħ il-koeżjoni soċjali, u li tiġġieled kontra n-nazzjonaliżmu diviżiv. Il-promozzjoni ta’ valuri komuni hija maħsuba biex tispira u ssaħħaħ iċ-ċittadinanza demokratika billi tiffoka fuq it-trasformazzjoni lejn il-ġustizzja soċjali u s-sostenibbiltà f’dinja globalizzata. Il-qafas ET 2020 jipprovdi opportunitajiet biex jiġu implimentati l-aħjar prattiki fil-politika tal-edukazzjoni u biex jixxerred l-għarfien b’4 għanijiet ewlenin. Dawn jinkludu l-promozzjoni tal-ekwità, il-koeżjoni soċjali, u ċ-ċittadinanza attiva.  L-Unesco toffri katalgu ta’ riżorsi dwar l-Edukazzjoni Globali taċ-Ċittadini, Historiana toffri sett ta’ għodod diġitali u attivitajiet ta’ tagħlim u l-proġett NAVIGATE (kofinanzjat mill-programm Erasmus+) għandu l-għan li jrawwem il-parteċipazzjoni u l-għarfien permezz ta’ Approċċ ta’ tagħlim ibbażat fuq il-logħob li jgħin lill-utenti tiegħu jevitaw kontenut onlajn falz. 

L-Intraprenditorija

L-edukazzjoni dwar l-intraprenditorija għandha rwol ewlieni fil-kompetittività tal-Ewropa u fit-tkabbir kontinwu tal-ekonomija tal-Ewropa. Fost l-għadd ta’ għodod maħluqa biex jappoġġaw l-iżvilupp ta’ mentalità intraprenditorjali, SG4Adults, kofinanzjat mill-programm Erasmus, għandu l-għan li jindirizza l-ħiliet intraprenditorjali ta’ studenti adulti b’esperjenza ta’ tagħlim ibbażata fuq il-logħob li tista’ tintuża minn fornituri tal-edukazzjoni għall-adulti. 

L-għarfien u l-espressjoni kulturali 

Il-wirt kulturali għandu rwol kruċjali fl-edukazzjoni. Il-kollezzjonijiet diġitali ta’ Europeana joffru diversi xenarji differenti fuq żviluppi storiċi, xjentifiċi u kulturali madwar l-Ewropa u lil hinn minnha sabiex dan is-sors ta’ għarfien jitwassal lill-edukaturi jew lill-organizzazzjonijiet edukattivi u lill-istudenti. Ix-xenarji ta’ tagħlim ta’ Europeana joffru sit web iddedikat għal dawk li jipprovdu t-tagħlim u t-taħriġ.

Ma ninsewx in-nies bi bżonnijiet speċjaliIl-fatt li wieħed jiġi sfurzat kull darba joqgħod bilqiegħda għal sigħat u anke għal ġranet sħaħ quddiem l-iskrin joħloq problemi partikolari għal xi nies. Is-siti web mhux dejjem jakkomodaw għal dawk bi bżonnijiet speċjali u jista’ jkun vitali li dawn l-għodod jiġu adattati biex jagħmluha aktar faċli għal dawk bi bżonnijiet speċjali biex jinnavigawhom.FACIL’iti jipprovdi soluzzjoni għal dawk li għandhom diffikultà biex jaraw u li għandhom problemi ta’ moviment jew diffikultajiet fit-tagħlim u jagħmilha awtomatikament fattibbli li d-displejs jiġu adattati għal profil speċifiku.

Easy-to-read Wieħed mill-ostakli ewlenin li jwaqqfu lill-persuni b’diffikultajiet fit-tagħlim milli jaċċessaw programmi ta’ tagħlim tul il-ħajja huwa n-nuqqas ta’ materjal ta’ taħriġ u informazzjoni għall-adulti aċċessibbli f’lingwa li tinftiehem faċilment. Easy-to-read joffri materjali li jgħinu lil dawk li għandhom diffikultajiet fit-tagħlim jinvolvu ruħhom fil-proċess tal-kitba. Is-sit web jipprovdi metodoloġiji u linji gwida biex il-proċess tal-edukazzjoni jsir aktar inklużiv għal dawk b’diffikultajiet fit-tagħlim.…u ħiliet u opportunitajiet bażiċi trasversali

Upskilling pathways(Perkors ta’ titjib tal-ħiliet) huwa mmirat lejn l-adulti b’ livell baxx ta’ ħiliet bil-għan li jagħti spinta lill-aċċess għall-opportunitajiet ta’ tagħlim ta’ kwalità fi tliet passi ewlenin: valutazzjoni tal-ħiliet, offerta ta’ tagħlim u validazzjoni + rikonoxximent.Sett ta’ opportunitajiet ta’ tagħlim elettroniku huwa żviluppat bħala parti mill- AP AEPRO, għal darb’oħra ffinanzjat bl-appoġġ tal-programm Erasmus+.Il- European Journal of Open, Distance and E-Learning(Il-Ġurnal Ewropew ta’ Tagħlim Miftuħ, mill-Bogħod u Elettroniku) huwa ġurnal elettroniku, multimedjali, b’aċċess miftuħ li jippubblika r-riċerka u jippreżenta xogħol akkademiku u informazzjoni dwar tagħlim miftuħ, mill-bogħod, onlajn u elettroniku għal edukazzjoni u taħriġ imtejba bit-teknoloġija.

Login (30)

Trid lingwa oħra?

Dan id-dokument huwa disponibbli wkoll f’lingwi oħra. Jekk jogħġbok agħżel waħda hawn taħt.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

L-aħħar diskussjonijiet

EPALE 2021 Thematic Focuses. Let's start!

We invite you to enrich what is set to be an intense year ahead with your contributions and expertise! Let's start by taking parto in this online discussion. The online discussion will take place Tuesday 9 March 2021 from 10 a.m. to 4 p.m. CET. The written discussion will be introduced by a livestream with an introduction to the 2021 Thematic Focuses, and will be hosted by Gina Ebner and Aleksandra Kozyra of the EAEA on the behalf of the EPALE Editorial Board.

More

Diskussjoni ta’ EPALE: Il-forniment ta’ tagħlim ta’ ħiliet bażiċi

Il-ħiliet bażiċi huma trasversali. Dawn mhumiex rilevanti biss għall-politika edukattiva, iżda huma rilevanti wkoll għall-politiki tal-impjiegi, tas-saħħa, soċjali u ambjentali. Il-bini ta’ miżuri ta’ politika koeżivi li jappoġġjaw lill-persuni bi ħtiġijiet bażiċi ta’ ħiliet huwa meħtieġ mhux biss biex il-Perkorsi ta’ Titjib tal-Ħiliet ikunu suċċess, iżda wkoll biex jgħinu fil-bini ta’ soċjetajiet aktar reżiljenti u inklużivi. Id-diskussjoni online se ssir f’din il-paġna fis-16/17 ta’ Settembru bejn l-10:00 u s-16:00 CET u se tkun immoderata mill-Koordinaturi Tematiċi ta’ EPALE tal-EBSN

More