Blog
Blog

Il-fokus tal-EPALE: Il-ħiliet diġitali bħala mod biex jiġu aċċessati l-opportunitajiet ta’ tagħlim

Il-fokus tematiku tal-EPALE minn April sa Ġunju se jkun fuq il-Ħiliet diġitali bħala mod biex jiġu aċċessati l-opportunitajiet ta’ tagħlim

Digital_skills_set_04_editable_blog_post_gimp_eesti_keeles_0

Il-fokus tematiku tal-EPALE minn April sa Ġunju se jkun fuq il-Ħiliet diġitali bħala mod biex jiġu aċċessati l-opportunitajiet ta’ tagħlim

Is-soċjetà qiegħda ssir dejjem aktar diġitalizzata u interkonnessa. It-tifrix tal-qasam diġitali qed jaffettwa l-modi kif in-nies jaċċessaw is-servizzi, kif jgħixu, jaħdmu u jużaw il-vuċijiet tagħhom u kif jikkontribwixxu għas-soċjetà. Il-ħtieġa li tiġi żviluppata edukazzjoni diġitali aħjar(il-link hija esterna)  hija marbuta mill-qrib mal-parteċipazzjoni fis-soċjetà. Sabiex ikollhom suċċess f’suq tax-xogħol li qed isir dejjem aktar diġitalizzat, in-nies jeħtieġu ħiliet diġitali sodi, ħiliet speċifiċi għall-impjieg u l-motivazzjoni biex ilaħħqu mal-bidla u biex jinvolvu ruħhom f’tagħlim kontinwu.L-opportunitajiet ta’ tagħlim tul il-ħajja, li qegħdin isiru dejjem aktar disponibbli onlajn, huma essenzjali kemm għal ħaddiema b’livell baxx ta’ ħiliet, kif ukoll għal dawk li qegħdin ifittxu taħriġ avvanzat kontinwu.Fil-fatt, ħafna pjattaformi jipprovdu opportunitajiet u għodod ta’ tagħlim. Madankollu, kemm l-istudenti kif ukoll il-fornituri tat-tagħlim qegħdin ikomplu jesperjenzaw ostakli biex jaċċessawhom minħabba nuqqas ta’ ħiliet diġitali adegwati.  Barra minn hekk, il-ħiliet diġitali qegħdin isiru dejjem aktar importanti biex jiġi żgurat aċċess għas-servizzi essenzjali waqt sitwazzjonijiet ta’ emerġenza bħal dik li qegħdin niffaċċjaw bħalissa bit-tifqigħa tal-Coronavirus Covid-19.

Għalhekk, liema ħiliet diġitali se jkunu essenzjali fis-snin li ġejjin? L-edukaturi kif għandhom jiżviluppaw l-għarfien u l-metodi meħtieġa biex jappoġġaw lill-istudenti b’mod effettiv permezz ta’ din it-trasformazzjoni? Il-fornituri tat-taħriġ kif jistgħu jimmodifikaw jew jespandu s-CVs tagħhom sabiex jissodisfaw din id-domanda dejjem tikber għall-għarfien diġitali?

Ħu sehem f’dan id-dibattitu u aqsam l-għarfien espert tiegħek.Involvi ruħek fil-qsim tal-għarfien u l-fehmiet!Kont involut jew inti attwalment involut fi proġetti interessanti li jittrattaw il-ħiliet diġitali bħala mezz ta’ aċċess għal opportunitajiet ġodda ta’ tagħlim?Aqsam l-għarfien u l-perspettiva tiegħek mal-komunità tal-EPALE!Fil-21 ta’ Mejju 2020, inti se jkollok ukoll il-possibbiltà li tingħaqad mad-diskussjoni onlajn tagħna dwar Il-ħiliet diġitali bħala mod biex jiġu aċċessati l-opportunitajiet ta’ tagħlim.
Login (45)

Trid lingwa oħra?

Dan id-dokument huwa disponibbli wkoll f’lingwi oħra. Jekk jogħġbok agħżel waħda hawn taħt.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

L-aħħar diskussjonijiet

EPALE 2021 Thematic Focuses. Let's start!

We invite you to enrich what is set to be an intense year ahead with your contributions and expertise! Let's start by taking parto in this online discussion. The online discussion will take place Tuesday 9 March 2021 from 10 a.m. to 4 p.m. CET. The written discussion will be introduced by a livestream with an introduction to the 2021 Thematic Focuses, and will be hosted by Gina Ebner and Aleksandra Kozyra of the EAEA on the behalf of the EPALE Editorial Board.

More

Diskussjoni ta’ EPALE: Il-forniment ta’ tagħlim ta’ ħiliet bażiċi

Il-ħiliet bażiċi huma trasversali. Dawn mhumiex rilevanti biss għall-politika edukattiva, iżda huma rilevanti wkoll għall-politiki tal-impjiegi, tas-saħħa, soċjali u ambjentali. Il-bini ta’ miżuri ta’ politika koeżivi li jappoġġjaw lill-persuni bi ħtiġijiet bażiċi ta’ ħiliet huwa meħtieġ mhux biss biex il-Perkorsi ta’ Titjib tal-Ħiliet ikunu suċċess, iżda wkoll biex jgħinu fil-bini ta’ soċjetajiet aktar reżiljenti u inklużivi. Id-diskussjoni online se ssir f’din il-paġna fis-16/17 ta’ Settembru bejn l-10:00 u s-16:00 CET u se tkun immoderata mill-Koordinaturi Tematiċi ta’ EPALE tal-EBSN

More