chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - Pjattaforma Elettronika għat-Tagħlim għall-Adulti fl-Ewropa

Blog

Elvir Čajić, Storja tal-Komunità mill-Bożnija-Ħerzegovina

20/05/2020
minn Mahira Spiteri
Lingwa: MT
Document available also in: EN EL

 

Jien professur ta’ 33 sena tal-matematika, il-fiżika u x-xjenza tal-kompjuter fi tliet skejjel elementari f’Tuzla Canton. Għandi grad ta’ Masters fil-matematika u l-fiżika, kif ukoll grad ta’ Baċellerat fl-edukazzjoni teknika u x-xjenza tal-kompjuter. Jiena mentor għall-għalliema wara li ksibt pożizzjoni fi grad għoli fl-iskola. Ħdimt fuq numru ta’ proġetti differenti f’diversi setturi mhux governattivi u governattivi. Microsoft innifisha hija Edukatur Innovattiv; komunità b’aktar minn 80 kwalifika fit-tagħlim onlajn u elettroniku.
Il-pjattaformi edukattivi huma l-ispeċjalità tiegħi u għandi ħafna esperjenza f’Google classroom, Moodle, Microsoft teams, Zoom u pjattaformi oħra. Ilni ngħallem għal dawn l-aħħar 6 snin.
L-oqsma ta’ interess tiegħi huma l-matematika, il-fiżika u x-xjenza tal-kompjuter. Jien l-awtur u l-koawtur ta’ bosta għexieren ta’ dokumenti xjentifiċi u professjonali dwar diversi suġġetti. Jien inħaddan esperjenzi ġodda. Jiena kompetenti f’Office 2003-2010, Corel, Auto Cad, Photoshop, Matlab, Wolfram Mathematica, PLoter, C, C ++, Visual Basic, Q Basic, Open Gl, HTML / CSS, java junior. Jien membru tal-komunità Researchgate.

Smajt dwar l-EPALE permezz ta’ ħabiba mill-Montenegro, il-professur kollega tiegħi Mirsada Sabotic. M’għandi l-ebda esperjenza preċedenti fl-użu ta’ din il-pjattaforma iżda nħoss li din tista’ tkun utli ħafna.
M’iniex professur full-time iżda nattendi l-kompetizzjoni kull sena. Ħafna mill-ħin ma nkunx impjegat full-time. Jien naħdem l-aktar f’erba’ jew ħames skejjel. Għandi 
YouTube tiegħi stess (il-link hija esterna) fejn norganizza t-tagħlim b’mod remot onlajn. Skont f’liema skola nkun qed naħdem, għandi aċċess għal pjattaforma Moodle u għal Google classroom.

Meta faqqgħet il-pandemija tal-COVID-19, il-ħajja tal-għalliema nbidlet b’mod sinifikanti.

Peress li bħala għalliem kont diġà qed naħdem b’mod attiv b’siti web, it-tagħlim onlajn u t-tagħlim elettroniku ma kinux xi ħaġa ġdida għalija. Madankollu, ħajti xorta nbidlet ta’ taħt fuq. Eżatt wara s-16 ta’ Marzu 2020, is-sigħat tax-xogħol tiegħi żdiedu minn 8 għal 20 siegħa kuljum, u baqgħu hekk sal-ġurnata tal-lum. Bħala għalliem fi tliet skejjel primarji kelli nadatta għall-ħtiġijiet partikolari ta’ kull skola. Pereżempju, fi skola waħda ġejt maħtur bħala l-amministratur tal-pjattaforma MOODLE. Peress li diġà kelli esperjenza fl-użu ta’ din il-pjattaforma, aċċettajt minnufih ir-responsabbiltà amministrattiva. Wara dan, irċevejt diversi mistoqsijiet mingħand kollegi. Ħafna mill-għalliema tiegħi kkuntattjawni biex jistaqsuni jekk stajtx intihom linji gwida dwar kif għandhom jaħdmu fuq il-pjattaforma (il-link hija esterna).

Wara l-installazzjoni tal-pjattaforma Moodle u l-involviment tal-istudenti u l-għalliema, kollegi minn diversi skejjel oħra offrew li jgħinuhom fl-amministrazzjoni, u naturalment jien aċċettajt. Meta l-pjattaforma kienet lesta biex tintuża, l-għalliema li qatt ma kienu użaw il-pjattaformi Moodle qabel, kienu jeħtieġu xi taħriġ fuq YouTube (il-link hija esterna)
Bdejt nirrekordja l-manwali ta’ struzzjonijiet tal-Pjattaforma tal-Għalliema Moodle
Irrekordjajt tutorials dwar kif wieħed jista’ jaħdem fuq pjattaforma tal-istudenti
Tellajt kontent għall-istudenti tiegħi.
Il-komunikazzjoni permezz tal-vidjo ma kinitx tajba, għalhekk xi kollegi talbu wkoll dokumenti f’format .pdf u/jew dokumenti f’format Word. Dan wassalni biex noffri d-disponibbiltà tiegħi permezz tal-email ukoll.
Waqqaft ukoll ħames gruppi ta’ komunikazzjoni mal-amministrazzjoni fuq Viber għall-għalliema, l-għalliema-studenti u l-persunal amministrattiv. Kont nirrekordja liema tutorial kont se nkun qed nippostja fuq il-gruppi ta’ Viber sabiex l-iskejjel kollha fil-Kanton tagħna setgħu jibbenefikaw minn dan.
Il-grupp tal-għalliema fuq Facebook ukoll kellu sehem. Għint lill-kollegi tiegħi billi rreġistrajt u tellajt vidjos bir-risposti għall-mistoqsijiet li ppostjaw pubblikament fuq il-grupp ta’ Facebook. Fi skola minnhom naħdem fuq il-pjattaforma GOOGLE CLASSROOM.

Wara dan, kien hemm il-ħtieġa li wieħed jaħdem mhux biss permezz tat-tagħlim elettroniku iżda wkoll permezz tat-tagħlim onlajn. Bdejt nirrekordja lezzjonijiet bil-vidjo, infassal testijiet, noħloq kwiżżijiet, esejs, assenjazzjonijiet, u kotba tal-iskola diġitali. Jien qsamt l-esperjenzi kollha permezz tal-gruppi msemmija sabiex il-kollegi tiegħi jkunu jistgħu jibbenefikaw mil-lezzjonijiet onlajn. Meta l-konnessjoni tal-Internet ma kinitx tajba biżżejjed għalina biex nirrekordjaw il-vidjos dak il-ħin, irrekordjat il-kontenut minn qabel u tellajtu fuq il-pjattaforma.

Ġew organizzati Konferenzi tal-Web CISCO wara kull mistoqsija, u l-kollegi tiegħi ngħatalhom aċċess f’Microsoft Teams. Wara dan, bdejt nżviluppa formoli ta’ feedback għat-tagħlim mill-bogħod. Ħriġna ċertifikati ta’ rikonoxximent għall-kors u permezz tal-formola ta’ Google bdejna nsolvu xi wħud mill-kwistjonijiet li tqajmu. Għall-matematiċi kollegi li sabuha diffiċli biex jidraw, installajt plugins biex nagħmililhom aktar faċli biex jaħdmu fuq il-pjattaforma.

Fil-Kanton ta’ Tuzla jinsabu ħafna għalliema anzjani u ta’ mezza età.

Il-problemi li wieħed jiltaqa’ magħhom meta jaħdem permezz tat-tagħlim elettroniku jew tat-tagħlim onlajn kienu mument deċiżiv f’ħajjithom, kif normalment jiġri meta persuna tibża’ minn sitwazzjonijiet mhux mistennija.

Xi kollegi sempliċement injoraw l-istruzzjonijiet li għandhom ikomplu jaħdmu u li l-ħajja u l-edukazzjoni m’għandhomx jieqfu. Id-diffikultà li wieħed jieħu ħsieb il-familja minħabba mard u l-biża’ meta wieħed iħabbat wiċċu ma’ sitwazzjonijiet mhux mistennija, kienu l-kawża ta’ frustrazzjoni kbira għal xi kollegi.
Madankollu, bħala persuna li segwiet diversi korsijiet fil-psikoloġija tal-personalità u bl-isfond tiegħi fi tliet fakultajiet u grad ta’ Master, malajr intbaħt li t-tutorials kienu joffru l-aħjar triq ’il quddiem. Tutorial wieħed kull tlett ijiem kien l-ideali għal kulħadd. Imbagħad, meta wasal avviż mill-ministeru tagħna li l-għalliema kellhom jingħaqdu mal-pjattaforma, meta ttieħdu d-deċiżjonijiet biex jiġi approvat att legali li jipprovdi għal server għat-tqegħid tad-data, bis-saħħa ta’ MONSK TK u tal-aħjar Ministru tal-Edukazzjoni tagħna, Fahret Brasnjic, ġimgħa wara bdejna norganizzaw il-lezzjonijiet tagħna.
Peress li ma kontx biss amministratur, iżda wkoll għalliem li jaħdem fuq żewġ pjattaformi minħabba n-natura speċifika tal-kurrikulu li ngħallem, ġejt mitlub nipprepara żewġ rapporti, noħloq kurrikuli u niġbor flimkien kontenut bl-użu ta’ ċerti mudelli.

Wara dan, u ladarba nħarġu l-istruzzjonijiet tiegħi lill-kollegi anzjani u dawk iżgħar fl-età, bdejt nirċievi diversi talbiet minn studenti.
Organizzajt sessjonijiet onlajn mal-istudenti biex nispjegalhom il-lezzjonijiet permezz ta’ kanal fuq YouTube. Jiena qsamt ukoll l-esperjenzi tiegħi ma’ kollegi differenti. Sfortunatament, kien hemm nies li maqdru tali xogħol bħala li jista’ jsir mid-dar. Għalkemm jiena missier ta’ żewġt itfal, ma sibthiex diffiċli biex insib il-ħin biex ngħin lil sħabi tal-klassi u lill-istudenti tiegħi biex itemmu din is-sena akkademika.

Li tieħu ħsieb saħħtek u dik ta’ ħaddieħor u s-sagrifiċċju li wieħed irid jagħmel f’sitwazzjoni ta’ emerġenza jagħtik dik l-ispinta moralistika ulterjuri biex taqsam kull għarfien li jista’ jkollok f’qasam partikolari u biex tagħmel lilek innifsek disponibbli għal ħaddieħor fejn possibbli. Dan tagħmlu minkejja li l-futur huwa inċert u ma nafux x’se jiġri għada, jew jekk hux se nkunu nimirdu aħna stess b’dan il-virus.

Madankollu, ix-xewqa u r-rieda li ngħaddu l-għarfien tagħna, tawni s-saħħa li nippersevera, li naspira li nagħmel il-materjali kollha tiegħi disponibbli u li ngħin lill-ġenerazzjonijiet futuri jsiru aktar konxji u altruisti.


Qed nistennew bil-ħerqa li nismgħu l-istorja tiegħek. Aqsam l-istorja tiegħek illum!

Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn