chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE

Pjattaforma Elettronika għat-Tagħlim għall-Adulti fl-Ewropa

 
 

Blog

Ix-Xandir bir-Radju tal-Komunità u l-Edukazzjoni tal-Adulti: Studji tal-Każ - l-użu tar-Radju tal-Komunità għall-Edukazzjoni Mhux Formali

07/11/2016
minn Mahira Spiteri
Lingwa: MT
Document available also in: EN DE FR

Daħla

Ir-radju kien, huwa u żgur se jibqa' mezz fundamentali għat-trażmissjoni tal-informazzjoni. Huwa wkoll aċċettat b'mod wiesa' li l-istazzjonijiet tar-radju għandhom rwol fundamentali fis-soċjetà f'termini tal-potenzjal għall-forniment tal-edukazzjoni, partikolarment l-edukazzjoni tal-adulti. Għalkemm ħafna għandhom it-tendenza li jpoġġu l-istazzjonijiet tar-radju taħt umbrella waħda, għadd ta' komunitajiet jibbenefikaw b'suċċess mill-istazzjonijiet tar-radju li joperaw fi ħdan il-komunità u li huma mmirati b'mod espliċitu lejn l-istess komunità. Dawn huma msejħa Stazzjonijiet tar-Radju tal-Komunità. L-interess tiegħi li nagħżel radju tal-komunità bħala suġġett għal dan l-artikolu jirriżulta mill-involviment tiegħi fix-xandir bir-radju għal dawn l-aħħar 15 snin. Jiena bdejt il-karriera tiegħi f'radju tal-komunità u għalkemm issa nipproduċu programmi fuq stazzjon tar-radju nazzjonali, xi drabi xorta għadni nagħmel programmi fuq għadd ta' stazzjonijiet tar-radju tal-komunità. Ix-xandir bir-radju tal-komunità f'Malta kompla jiżviluppa u issa huwa aspett komuni fl-ispettru tax-xandir lokali. Aspett importanti tar-radjijiet tal-komunità f'Malta huwa li kull min huwa involut jikkontribwixxi l-aktar fuq bażi volontarja.

Filwaqt li nifhem li hemm ċerti limitazzjonijiet, nemmen bis-sħiħ fil-potenzjal li x-xandir bir-radju għandu għall-edukazzjoni tal-adulti. F'dan ir-rigward dan l-artikolu għandu l-għan li jiddiskuti l-potenzjal edukattiv tar-radjijiet tal-komunità bħala siti ta' edukazzjoni għall-adulti. Se nkun qed nippreżenta wkoll studju ta' każ minn radju tal-komunità li jinsabu f'Bormla, Malta. Meta kkunsidrajt li dan huwa artiklu online, ipprovajt ikun konċiż kemm jista' jkun askapitu li nidher li qed nieħu approċċ "superfiċjali" għas-suġġett.

Ir-Radju tal-Komunità u l-Edukazzjoni tal-Adulti

Stazzjon tar-radju tal-komunità jista' jiġi definit bħala wieħed li huwa operat mill-komunità, għall-komunità u dwar il-komunità L-irwol tar-radju fl-edukazzjoni tal-adulti ma jista' bl-ebda mod jiġi mminat. Ir-radju huwa wieħed mill-aktar teknoloġiji qawwija, rħas u ta' sostenn għal ħafna attivitajiet tal-edukazzjoni tal-adulti. Illum nistgħu nqisu li l-istazzjonijiet tar-radju jiffaċilitaw il-qsim tal-informazzjoni u jipprovdu opportunitajiet edukattivi permezz ta' xandiriet tar-radju u tat-teknoloġiji tal-kompjuter u tal-internet.

 

L-Edukazzjoni Mhux Formali

Skond id-definizzjoni l-karatteristiċi ewlenin ta' din it-tipoloġija edukattiva partikolari huma li hija tinkludi t-tagħlim li mhuwiex obbligatorju u strutturat u huwa mgħallem barra mill-kuntest formali tal-iskola. Tista' ssir referenza għal Thomas (2001)

"L-użu tar-radju għall-edukazzjoni mhux formali beda bil-miġja tax-xandir bir-radju fl-għoxrinijiet u t-tletinijiet. Flimkien mal-informazzjoni u d-divertiment, l-edukazzjoni kemm formali u mhux formali kienet meqjusa bħala waħda mit-tliet servizzi prinċipali li l-mezz il-ġdid se u għandu joffri lill-udjenza tiegħu."

 

Skond Thomas (2001), bħala mezz ta’ edukazzjoni mhux formali, ir-radju lokali u komunitarju għandu l-vantaġġi li ġejjin. Jiena se nippreżenta deskrizzjoni aktar konċiża ta' dawn l-attributi b’mod sempliċi

 • Attraenti - Mezz personali, faċli u affidabbli
 • Disponibilità - Radjijiet lokali u komunitarji huma komuni madwar id-dinja
 • Aċċessibilità – Anke żoni remoti għandhom aċċess għar-radju u sorsi ta’ enerġija
 • Affordabbiltà - Ma jiswiex ħafna flus biex tipproduċi programmi tar-radju edukattivi fuq stazzjonijet lokali u komunitarji

Bl-istess mod huwa jkompli billi jgħid li stazzjonijiet bħal dawn normalment ikollhom ukoll

 • Rabtiet mill-qrib mal-komunitajiet lokali - il-potenzjal li jistaqsu lis-semmiegħa x’jixtiequ f'termini ta' edukazzjoni mhux formali, l-involviment ta' nies lokali, u aċċess tajjeb għal organizzazzjonijiet u individwi bl-għarfien u l-ħiliet meħtieġa għall-bżonnijiet lokali
 • Għadd ta' tekniki għad-dispożizzjoni tiegħu - Taħditiet fuq ir-radju, intervisti, diskussjonijiet mill-panel, dokumentarji u programmi qosra, drammi tar-radju, mużika u programmi rivista

 

 

Studju ta' Każ: Kottoner 98FM "Il-Komunità Tiegħek, l-Istazzjon Tiegħek"

L-istazzjon

Kottoner 98FM ilu jopera mill-qalba tal-Kottonera mill-1996 (il-Kottonera hija żona f'Malta li tinkludi l-lokalitajiet tal-Isla, Bormla, il-Birgu, u l-Kalkara). L-istazzjon huwa magħmul minn 45 professjonist u voluntier li jiggarantixxu programmi ta' kwalità għas-semmiegħa tal-istazzjonijiet. L-istazzjon joffri firxa wiesgħa ta' programmi bħal:

 • Il-programm rivista ta' kull filgħodu "Bonġu Kottoner"
 • Programmi speċjali ta' tmiem il-ġimgħa għat-tfal u l-ġenerazzjoni żagħżugħa
 • Programmi ta' kuljum tal-mużika li jvarjaw minn rock klassiku, pop, mużika alternattiva, mużika minn madwar id-dinja, mużika lokali u ħafna ġeneri oħra
 • Programmi mitkellma li jkopru temi mir-reliġjon sal-istorja, l-edukazzjoni u l-letteratura kif ukoll slots ta' parir li jitrattaw aspetti soċjali, legali u dwar is-saħħa.

L-istazzjon ikopri wkoll avvenimenti lokali bħall-festi tal-Isla, Bormla u l-Birgu permezz ta' xandiriet diretti dwar iċ-ċelebrazzjoni tagħhom.

 

L-Offerta Edukattiva

L-informazzjoni f'din it-taqsima hija bbażata fuq l-għarfien inerenti tiegħi bħala voluntier f'dan l-istazzjoni u intervista mmexxija mill-maniġer tal-istazzjon. L-istazzjon jaqbel li għandu rwol importanti għall-edukazzjoni u li jista' jgħallem lill-adulti b'mod tajjeb. Il-maniġer tal-istazzjon semma’ li l-programmi tal-mużika jistgħu jsiru aktar versatili permezz ta' informazzjoni mogħtija dwar l-artisti, il-mużika jew saħansitra slots mhux relatati bħal dawk dwar servizzi lokali tat-trasfużjonijiet tad-demm, l-istil tal-ħajja u ħafna aktar. L-istazzjon jipprova jiżgura li jkun hemm bilanċ ta' 30% diskors u 70% mużika fl-iskeda tiegħu, sabiex jaħseb għall-gosti u s-semmiegħa differenti. Hawn taħt niddeskrivi xi programmi tar-radju minn kategoriji differenti. Dawn jinkludu wkoll programmi minn skedi passati.

 

Programmi ta' Diskussjoni

Programmi li jinvolvu speċifikament diskussjonijiet jistgħu jieħdu forom differenti. Xi eżempji minn 98FM Kottoner huma msemmija hawn taħt

 

Programmi reliġjużi - L-istazzjon ixandar slots reliġjużi kuljum u wkoll programmi speċjali ta' natura reliġjuża kif ukoll ta' natura edukattiva f'jiem speċjali bħall-Ġimgħa l-Kbira, il-Milied u avvenimenti lokali. Dawn normalment jikkonsistu minn taħlita li tinkludi diskussjoni, letteratura, informazzjoni u talb

 

Letteratura - Dawn is-slots jinkludu r-rakkont ta' novella Maltija kif ukoll programmi ta' stejjer għat-tfal

 

Informazzjoni tal-Komunità - L-istazzjon ixandar programm intitolat "Il-Kottonera fil-Midja". Din hija produzzjoni partikolarment interessanti li tidentifika artikli, siltiet u ittri fil-gazzetti lokali relatati mal-Kottonera li jirriżultaw f'qari/diskussjoni. L-awturi jiġu kkuntattjati u jekk disponibbli jiġu intervistati permezz tat-telefon jew inkella fl-istudio.

 

L-Istorja, l-għarfien ġenerali, il-kultura: Din il-kategorija tinkludi numru ta' programmi. Xi eżempji mill-iskedi passati jinkludu dawn li ġejjin:

 • "Ir-Rebħ tal-Palju" Programm dwar it-tiġrijiet tradizzjonali tar-Regatta organizzati f'Malta
 • "Jetline", kien programm relatat mal-avjazzjoni
 • Programm dwar stejjer Maltin fuq il-ħares fir-rigward tal-folklor intitolat "Il-Ħares fil-folklor Malti"
 • "Frak mill-Istorja" kienet daħla ta' 30 minuta fil-programm ta' filgħodu fuq l-istazzjon li ttrattat aspetti tal-istorja
   
 • "Għarfien għal Kulħadd" kienet sensiela ta' 13-il episodju li tittratta suġġetti differenti. Kull ġimgħa kien ikun intervistat mistieden differenti. Dan kien jinkludi suġġetti bħat-teatru, is-saħħa, l-esperjenzi personali, ix-xogħol volontarju u l-edukazzjoni.

 

Esperjenzi ta’ Nostalġija u ta' Rakkonti ta’ Stejjer : Dawn huma programmi importanti fl-iskeda tal-istazzjon, u meta jitqies li l-grupp ta' età ċentrali ta' Kottoner 98FM huwa ta’ 40 sena u aktar, programmi bħal dawn jibbenefikaw minn interventi diretti mis-semmiegħa sabiex jirrakkontaw l-esperjenzi tagħhom.

 • Programmi ta' darba biss bħal "Il-Karnival Fil-Kottonera" li ttrattaw b'nostalġija l-istorja tal-attivitajiet tal-karnival fiż-żona.
 • "Fuq xiex se nitkellmu llum" kien programm li ttratta aspetti ta' Nostalġija, relatati mal-komunità tal-Kottonera u ħafna aktar.
 • Fl-2004 programm interessanti ġie prodott intitolat "Mixja fl-Istorja tal-Birgu". Dan sa ċertu punt kien żjara gwidata tal-Birgu, billi l-preżentaturi kienu jirrakkontaw il-mixja tagħhom matul triq partikolari, filwaqt li jiddeskrivu u jitkellem dwar bini u postijiet familjari partikolari li jaraw.

 

Aspetti tal-Kurrikulu

Valuri

L-istazzjon tar-radju ilu jopera fi ħdan il-komunità sa mill-1996 u ħafna mill-voluntiera tiegħu jiġu wkoll miż-żona. Konsegwentement il-valuri taż-żona huma msejsa u konformi mal-ħtiġijiet tal-komunità. L-istazzjon diġà għandu pożizzjoni rispettata ħafna fil-komunità u huwa kkunsidrat attur importanti fi proġetti komunitarji varji. Sfortunatament l-istazzjon tar-radju jopera fi ħdan komunità li tiffaċċja għadd ta' sterjotipi. L-istazzjon għandu l-għan li b'mod attiv ikisser dawn l-isterjotipi filwaqt li jenfasizza l-aspetti pożittivi u produttivi tal-komunità.

 

Approċċi għall-kunsinna

L-approċċi għat-twassil jistgħu jiġu kkunsidrati kif ġej

Rakkonti u Stejjer

L-użu ta' rakkonti u stejjer huwa mifrux fi prattiki tal-edukazzjoni tal-adulti. Hawn fuq ingħataw għadd ta' eżempji ta' programmi differenti li jadottaw tali approċċ. programmi tar-radju għal din il-kategorija kienu suċċess għax is-semmiegħa ċemplu u rrakkontaw l-esperjenzi tagħhom. Konsegwentement l-istudent (is-semmiegħ) kien ikkunsidrat bħala riżorsa tat-tagħlim.

Trasmissjoni Diretta tal-Għarfien

Minħabba n-natura u l-limitazzjonijiet tal-mezz għadd ta' programmi jispiċċaw jieħdu l-approċċ għall-edukazzjoni li "jimlew il-vojt". Nixtieq nenfasizza li sfortunatament dan hu inevitabbli f'ċerti ċirkostanzi billi l-programm jieħu format ta' lekċer.

 

Materjal Edukkattiv

L-istazzjon joffri l-opportunità li ċerti programmi jkunu disponibbli wkoll bħala podcasts fuq talba fuq il-websajt tal-istazzjon. Kuntrarju għat-televiżjoni, ir-radju jista' biss jittrasmetti ħoss u b'hekk l-esperjenza ta' tagħlim hija limitata għal dak li l-semmiegħ jisma'. Hemm għażliet disponibbli bħat-tlugħ ta' materjal supplimentari jew videos fuq il-websajt tal-istazzjon. Madankollu dan mhux dejjem ikun possibbli minħabba l-limitazzjonijiet tar-riżorsi u l-isforz speċifiku li jkun meħtieġ.

 

Sfidi

L-edukaturi jiffaċċjaw għadd ta' sfidi ppreżentati mil-limitazzjonijiet tar-radju bħala mezz u n-nuqqas ta' kuntatt dirett mal-istudenti. Eżempju li qajjem il-maniġer tal-istazzjon waqt l-intervista hija li n-nies attwalment ma "jagħmlux appuntament" mar-radju, u għalhekk ma jistax ikun garantit li l-istudenti jsegwu kull programm (u b'hekk jitilfu "lezzjoni"). Aspett ieħor li jista' jiġi kkunsidrat huwa li għalkemm il-websajt għandha potenzjal biex taġixxi bħala estensjoni għall-programmi mxandra, wieħed irid iqis li mhux kulħadd jaf juża l-kompjuter.

Rimarki tal-Għeluq

Dan l-artikolu għandu l-għan li jipprovdi perspettiva ta' sinerġija bejn ix-xandir bir-radju tal-komunità u l-edukazzjoni mhux formali tal-adulti. Ingħataw diversi eżempji biex jiċċaraw dan l-element. Huwa ċar li għalkemm radju bħala mezz għandu għadd ta' nuqqasijiet għandu wkoll aspetti pożittivi għall-fatt li jipprovdi programmi li jservu wkoll skop għall-edukazzjoni mhux formali tal-adulti.

 

Referenzi

Thomas, J. (2001). Using Community Radio for Non-formal education. Vancouver, BC.: Commonwealth of Learning. http://oasis.col.org/handle/11599/124

 

Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn