Skip to main content
Blog
Blog

Tmien suġġerimenti ewlenin għat-tagħlim interġenerazzjonali b'suċċess

 

Andrew McCoshan jirrevedi xi wħud mill-letteratura dwar it-tagħlim interġenerazzjonali biex jidentifika l-ingredjenti ta' suċċess.

It-tagħlim interġenerazzjonali - fejn in-nies ta' kull età jistgħu jitgħallmu flimkien u mingħand xulxin - dejjem kien karatteristika tal-komunitajiet tal-bniedem. Iżda fl-aħħar snin it-tħassib dwar id-diviżjonijiet bejn persuni bbażat fuq l-età, stimula interess ġdid. Fl-1993 stħarriġ tal-Eurobarometer żvela l-fatt sorprendenti li kważi wieħed minn kull tliet persuni li għandhom 'il fuq minn 60 sena qalu li bil-kemm kellhom jew qatt ma kellhom kuntatt ma' nies ta' taħt l-età ta' 25. Il-popolazzjoni li qed tixjiħ fl-Ewropa, flimkien ma' bidliet soċjali strutturali, iffokat l-attenzjoni fuq il-ħtieġa li jinġiebu flimkien l-anzjani u ż-żgħażagħ biex jegħlbu l-isterjotipi negattivi li jistgħu jinqalgħu bejn il-ġenerazzjonijiet jekk dawn ma jinteraġixxux u biex jibnu l-koeżjoni soċjali.

L-iskambju tal-għarfien u tal-kompetenzi bejn persuni ta' etajiet differenti naturalment mhijiex xi ħaġa ġdida -hija karatteristika, per eżempju, ta' apprendistat. Madankollu, il-punt fokali hawnhekk huwa dawk l-attivitajiet li jfittxu li jġibu l-anzjani u ż-żgħażagħ flimkien għall-benefiċċju reċiproku tagħhom. Tistgħu taraw xi eżempji tagħhom fil-kaxxa. 

Eżempji ta' tagħlim interġenerazzjonali

• Persuni anzjani u żgħażagħ jiġu flimkien biex jaqsmu esperjenzi ta' tagħlim u jiksbu għarfien aħjar dwar xulxin

• Voluntiera anzjani jipprovdu mentoring lill-istudenti fi skola

• Voluntiera żgħażagħ jipprovdu servizzi u appoġġ lill-anzjani - jgħinhom imorru jixtru, jaqrawlhom, iżuruhom, jagħmlulhom xi qadjiet

• Voluntiera anzjani jappoġġjaw ġenituri żgħażagħ

• Tfal żgħar iżuru persuni bid-dimenzja f'ambjenti residenzjali

• Persuni anzjani jaħdmu mal-istudenti fuq proġett biex jippromwovi l-iskambju kulturali permezz tal-istorja orali jew l-arti

• Persuni minn ġenerazzjonijiet differenti jaħdmu flimkien biex jittrasformaw żona ta' skart f’park lokal.

Sors: EAGLE (2008) Intergenerational Learning in Europe: Policies, Programmes & Practical Guidance(link esterna)

Madwar firxa ta' attivitajiet daqshekk diversa, nistgħu nidentifikaw xi fatturi komuni li jgħinuhom ikun suċċess? Reviżjoni tal-letteratura [1] turi li lil hinn mill-prinċipji normali ta' ġestjoni effettiva bħat-twaqqif ta' oġġettivi realistiċi, pjanijiet li jistgħu jintlaħqu u rwoli u responsabbiltajiet ċari, hemm għadd ta' ingredjenti speċifiċi li jidhru li huma importanti:

 

1. Nifhmu fejn it-tagħlim interġenerazzjonali jista' jagħmel differenza kbira.

Pedament importanti hu li wieħed jifhem is-sitwazzjoni bejn iż-żgħażagħ u persuni anzjani, in-natura tal-perċezzjonijiet u l-isterjotipi u l-parti li jilgħabu l-preġudizzji, bħat-tixjiħ. Kwistjoni ewlenija hija: l-attività verament tgħin biex tkisser l-ostakoli bejn il-ġenerazzjonijiet?

 

2. Niżguraw li hemm benefiċċju reċiproku għaż-żgħażagħ u għall-anzjani.

L-attivitajiet jeħtieġ li jkunu adattati u interessanti għal kulħadd, għalkemm jista' jkun diffiċli li tidentifika "rebħiet reċiproċi". L-esperjenza tissuġġerixxi li kuntatt bejn il-ġenerazzjonijiet f'attività ta' tagħlim teħtieġ li tkun regolari (bosta sigħat fil-ġimgħa) u testendi fuq diversi xhur, sabiex tkun effettiva.

 

3. Nifhmu l-ħtiġijiet u l-motivazzjonijiet ta' parteċipanti potenzjali.

Il-motivazzjonijiet tal-anzjani għandhom tendenza li jkunu altruisti, biex jgħaddu l-ħiliet u l-għarfien. Iż-żgħażagħ għandhom ikunu involuti sabiex jikkontribwixxu għall-komunitajiet tagħhom.

 

4. Inkunu sensittiv fil reklutaġġ tal-parteċipanti.

Inkunu sensittivi għall-isfondi, l-esperjenzi preċedenti u l-perċezzjonijiet tan-nies, niżguraw li tinżamm il-kunfidenzjalità, insiru nafu l-aspettattivi tagħhom f'termini tal-involviment tagħhom u l-appoġġ disponibbli.

 

5. Nippreparaw il-ġenerazzjonijiet separatament.

Inkellmuhom dwar x'jistennew mingħand xulxin u kif jaħsbu li jistgħu jġibu ruħhom, u nistabbilixxu regoli bażiċi ċari bħal kif jirrispettaw l-opinjonijiet ta' xulxin anke meta ma jaqblux.

 

6. Niżguraw li l-professjonisti involuti fit-tagħlim interġenerazzjonali għandhom il-ħiliet meħtieġa.

Nifhmu l-attivitajiet - dan jinkludi mhux biss dawk involuti fl-iżvilupp u l-irwoli ta' gwida iżda persunal ta' appoġġ vitali bħall-persunal tal-kura fid-djar residenzjali.

 

7. Nagħmlu l-kontenut u l-ambjent attraenti kemm għall-parteċipanti anzjani kif ukoll għal dawk iżgħar.

It-tagħlim interġenerazzjonali għandu t-tendenza li jaħdem aħjar barra mill-klassijiet tradizzjonali u t-tagħlim ibbażati fuq il-gruppi, u ħafna drabi huwa bbażat madwar proġetti speċifiċi bħall-istorja tal-komunità. Il-post ta' tagħlim għandu jkun komdu anke għal dawk in-nies li huma l-aktar diffiċli li jkunu involuti.

 

8. Nirrikonoxxu u nivvalidaw l-attivitajiet.

Dan huwa importanti speċjalment għaż-żgħażagħ fejn jista' jkun diffiċli għaż-żgħażagħ li jdaħħlu attivitajiet ta' tagħlim bejn il-ġenerazzjonijiet madwar l-impenji edukattivi formali tagħhom; imma l-persuni anzjani jagħtu wkoll valur lill-validazzjoni tal-kompetenzi l-ġodda tagħhom!

 

Andrew McCoshan ħadem fl-edukazzjoni u t-taħriġ għal aktar minn 25 sena. Għal aktar minn 10 snin huwa speċjalizza fl-istudji tal-iżvilupp tal-politika u tal-evalwazzjonijiet għall-UE. Andrew bħalissa huwa konsulent freelance u Espert ECVET għar-Renju Unit. Huwa kien ukoll l-espert dwar il-kwalità għan-Netwerk tat-Tagħlim Transnazzjonali FSE dwar il-mobbiltà għaż-żgħażagħ żvantaġġati u l-adulti żgħar.


[1] Sorsi utli jinkludu l-Mappa Ewropew għat-Tagħlim Interġenerazzjonali(link estern) u Il-Kummissjoni Ewropea / ICF / GHK (2012) It-Tagħlim għat-Tixjiħ Attiv u t-Tagħlim Interġenerazzjonali: Rapport Finali

 

 

Login (5)

Trid lingwa oħra?

Dan id-dokument huwa disponibbli wkoll f’lingwi oħra. Jekk jogħġbok agħżel waħda hawn taħt.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

L-aħħar diskussjonijiet

EPALE 2021 Thematic Focuses. Let's start!

We invite you to enrich what is set to be an intense year ahead with your contributions and expertise! Let's start by taking parto in this online discussion. The online discussion will take place Tuesday 9 March 2021 from 10 a.m. to 4 p.m. CET. The written discussion will be introduced by a livestream with an introduction to the 2021 Thematic Focuses, and will be hosted by Gina Ebner and Aleksandra Kozyra of the EAEA on the behalf of the EPALE Editorial Board.

More

Diskussjoni ta’ EPALE: Il-forniment ta’ tagħlim ta’ ħiliet bażiċi

Il-ħiliet bażiċi huma trasversali. Dawn mhumiex rilevanti biss għall-politika edukattiva, iżda huma rilevanti wkoll għall-politiki tal-impjiegi, tas-saħħa, soċjali u ambjentali. Il-bini ta’ miżuri ta’ politika koeżivi li jappoġġjaw lill-persuni bi ħtiġijiet bażiċi ta’ ħiliet huwa meħtieġ mhux biss biex il-Perkorsi ta’ Titjib tal-Ħiliet ikunu suċċess, iżda wkoll biex jgħinu fil-bini ta’ soċjetajiet aktar reżiljenti u inklużivi. Id-diskussjoni online se ssir f’din il-paġna fis-16/17 ta’ Settembru bejn l-10:00 u s-16:00 CET u se tkun immoderata mill-Koordinaturi Tematiċi ta’ EPALE tal-EBSN

More