European Commission logo
Create an account

Skills revolution

Кои се новите граници на учењето за возрасните? Како може да се подобрат доживотното учење и вработливоста?

Силниот сет на вештини отвора можности за поединците, обезбедува безбедносна мрежа во времињата кои постојано се менуваат и промовира вклученост. Иницијативата на Комисијата за индивидуални сметки за учење и за микро-акредитиви има за цел да обезбеди секој да има пристап до релевантни можности за обука кои се прилагодени на нивните потреби, во текот на животот. Учениците, како уникатни поединци, се директно во центарот на развојот на вештините, овозможувајќи динамично усовршување и образование во текот на целото нивно патување доживотно учење. За да се обезбеди препознавање на секое мало искуство во учењето, микро-акредитивите потврдуваат кое знаење, вештина или компетентност го стекнале. Дозволете ни заедно да го искусиме развојот на вакви иновативни пристапи кои ќе го трансформираат учењето за возрасните!

Насочи ги твоите резултати

Can't find exactly what you\'re looking for? Use the Keyword field below to search for the exact keywords by using quotation marks (e.g. "Article Title") or try using the filters below to prioritise the results.

Can select multiple words with divider comma

Земја

Може да избере повеќе вредности

Themes addressed

Може да избере повеќе вредности