Skills revolution

„Кои се новите граници на учењето за возрасните? Како може да се подобрат доживотното учење и вработливоста?

Силниот сет на вештини отвора можности за поединците, обезбедува безбедносна мрежа во времињата кои постојано се менуваат и промовира вклученост. Иницијативата на Комисијата за индивидуални сметки за учење и за микро-акредитиви има за цел да обезбеди секој да има пристап до релевантни можности за обука кои се прилагодени на нивните потреби, во текот на животот. Учениците, како уникатни поединци, се директно во центарот на развојот на вештините, овозможувајќи динамично усовршување и образование во текот на целото нивно патување доживотно учење. За да се обезбеди препознавање на секое мало искуство во учењето, микро-акредитивите потврдуваат кое знаење, вештина или компетентност го стекнале. Дозволете ни заедно да го искусиме развојот на вакви иновативни пристапи кои ќе го трансформираат учењето за возрасните!“

Насочи ги твоите резултати

Земја

Може да избере повеќе вредности

Themes addressed

Може да избере повеќе вредности