Creativity and culture

„Како учењето за возрасни може да игра стратешка улога во замислувањето и градењето на иднината која е одржлива, инклузивна и убава?

Новиот европски Баухаус може да се користи како компас за развој на „места, практики и искуства кои се збогатувачки, одржливи и инклузивни“ со што ќе се придонесе за формирање на поотпорни заедници. Поттикнувајќи го дијалогот меѓу културите и поддржувајќи го индивидуалното зајакнување и демократската свест кај возрасните ученици, културното образование е главен двигател и овозможувач на социјалната кохезија. Кои креативни алатки и методологии за социјална кохезија ги искусувате? Што се случува во мултидисциплинарните културни простори и новите креативни екосистеми? Како креативноста во ALE ги поврзува луѓето да шират убавина и чувство на припадност? Како можете ефективно да обликувате инклузивни и хумано-центрирани општества преку доживотното учење?“

Насочи ги твоите резултати

Земја

Може да избере повеќе вредности

Themes addressed

Може да избере повеќе вредности